Lesson two M1D

1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

 • Taking the register
 • Learning goals
 • Newsround
 • What do you need?
 • Grammar recap
 • Let's get down to work (exercises)
 • Exit ticket
 • Homework

Slide 3 - Tekstslide

 • Informatievaardigheden – Je kunt de benodigde informatie verzamelen en daaruit selecteren om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen.
 • A1.1 – Je kunt een kort, eenvoudig berichtje schrijven om een afspraak te bevestigen of af te zeggen via sms, e-mail of via sociale media.
 • A1.2 – Je kunt zeer korte en eenvoudige notities maken.
 • A2.1 – Je kunt een eenvoudig persoonlijk briefje schrijven via de post, e-mail of via sociale media.

Slide 4 - Tekstslide

Answers last lesson

- Exercise 17+18, page 61
- Exercise 19+20a, page 61+62
- Exercise 21, page 62+63
- Exercdise 24+25, page 65+66

Slide 5 - Tekstslide

Exercise 17, page 61
 1. Nora
 2. Jules
 3. Jules
 4. Nora
 5. Nora

Slide 6 - Tekstslide

Exercise 18, page 61
 •      Thursday (hoofdletter)
 •       March the 1st / the 1st of March (hoofdletter)
 •        8 pm
 •        The Windmill
 •                      seven o'clock


Slide 7 - Tekstslide

Exercise 19, page 61
 Across

 •  3. gitaar - guitar
 •  6. maand - month
 •  9. met de auto - by car
 •  11. muziekinstrument - musical instrument
 Down

 •  1. favoriete - favourite
 •  2. uitnodigen - invite
 •  4. herinneren - remember
 •  5. met - with
 •  7. drumstel - drums
 •  8. opgewonden - excited
 •  10. concert - gig
 •  12. binnenkort - soon 

Slide 8 - Tekstslide

Exercise 20a, page 62
 1. That is my favourite singer. I'm so excited!
 2. You're so lucky.
 3. My parents can pick us up.
 4. Thank you for inviting me.
 5. Do you remember that gig in London last month?
 6. Can you play the guitar or the drums?
 7. How are we going to get there? – Let's go by car.

Slide 9 - Tekstslide

Exercise 21
 1. can
 2. can’t
 3. can
 4. can’t
 5. can
 6. can
 7. can’t

Slide 10 - Tekstslide

Exercise 24, page 65
 1. How about eight o'clock?
 2. You're so lucky.
 3. I'm so happy.
 4. Can you come?
 5. It's great that you can come.
 6. How are you going to get there?
 7. Thank you for inviting me.
 8. I'd love to go to the gig with you.
 9. I don't like Marco Borsato.

Slide 11 - Tekstslide

Exercise 25, page 66
 1. Hi Romy.
 2. Hello Jack. How are you?
 3. I've got two tickets for The Potato Heads.
 4. Would you like to come with me?
 5. I love The Potato Heads.
 6. It's on Saturday, April the sixth, at half past eight.
 7. Can you come?
 8. I'd love to. Thank you for inviting me.
 9. How are you going to get there?
 10. Let's go by bike.
 11. Do you want to go by car?
 12. My dad can take us and pick us up.
 13. Can you pick me up at half past seven?
 14. I'm happy that your dad can take us.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

iPad      workbook     notebook     pen          airpods
                       A                              and pencil

Slide 14 - Tekstslide

ordinals

Slide 15 - Tekstslide

ordinals
rangtelwoorden
Gebruik:
 • om volgorde aan te geven
 • om aan te geven op welke plaats iemand of iets staat
Vorm:
 • meestal getal+th
 • zevende = seventh (7th)
 • tiende = tenth (10th)
 • vierentwintigste = twenty-fourth (24th)
Mini uitzonderingen:
 • vijfde = fifth (5th)
 • achtste = eighth (8th)
 • negende = ninth (9th)
 • twaalfde = twelfth (12th)
Mega uitzonderingen:
 • eerste = first (1st)
 • tweede = second (2nd)
 • derde = third (3rd)
Let op:
 • bij tientallen vanaf 20 > -y = -ieth
 • twintigste = twentieth (20th)
 • zestigste = sixtieth (60th)
 • etc.

Slide 16 - Tekstslide

Ordinals

Slide 17 - Tekstslide

dates

Slide 18 - Tekstslide

dates
data
                                           Gebruik:
 • om te weten wanneer iets is
 • om een datum aan te geven
                   Dagen:
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday

 • Friday
 • Saturday
 • Sunday
                            Maanden:
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • Juli
 • August
 • September
 • October
 • November
 • DecemberLet op:
 • Altijd hoofdletters
                              Vorm Engels:
 • dag + nummer (rangtelwoord) + maand
 • Monday the twenty-first of March
                         Vorm Amerikaans:
 • dag + maand + nummer (rangtelwoord) 
 • Monday March the twenty-first

Slide 19 - Tekstslide

Write in full
1.  maandag 12/11

2. vrijdag 27/05

3. dinsdag 18/03

4. zondag 09/10

5. woensdag 01/09


 • Monday the twelfth of November / Monday November the twelfth
 • Friday the twenty-seventh of May / Monday May the twenty-seventh
 • Tuesday the eighteenth of March / Monday March the eighteenth
 • Sunday the ninth of October / Monday October the ninth 
 • Wednesday the first of September / Wednesday September the first

Slide 20 - Tekstslide

can / can't

Slide 21 - Tekstslide

can / can't
kunnen / mogen
Gebruik:
 • om aan te geven dat je iets (niet) kan (vaardigheid)
 • om aan te geven dat iets (niet) mag (toestemming)
Can:
 • je/iemand kan iets wel
 • je/iemand kan iets wel
Can't (cannot):
 • je/iemand kan iets niet
 • je/iemand mag iets niet
Bevestigend (+)
Vragend (?)
Ontkennend (-)
I can ...
Can I ...?
I can't ...
You can ...
Can you ...?
You can't ...
He / She / It can ...
Can he / she / it ...? 
He / She / It can't ...
We can ...
Can we ...?
We can't ...
You can ...
Cab you ...?
You can't ...
They can ...
Can they ...?
They can't ...

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Lesson 1: Reading
Do: Exercise 11, page 56, Workbook A


Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Exercise 11, page 56
 1. Saturday February the second / Saturday the second of February
 2. Monday February the fourth  /Monday the fourth of February 
 3. Thursday February the twenty-first / Thursday the twenty-first of February 
 4. Friday March the first / Friday the first of March 
 5. Tuesday March the twelfth / Tuesday the twelfth of March
 6. Wednesday April the third / Wednesday the third of April
 7. Sunday April the twenty-eighth / Sunday the twenty-eighth of April

Slide 26 - Tekstslide

band
tickets
ringing
concert
good luck
on the air
question
concert
overgaan v/d telefoon
succes
band
kaartjes
vraag
live op de radio

Slide 27 - Sleepvraag

Lesson 3: Listening and Watching
Listen: The winner takes it all 

Do: Exercise 30, page 70, Workbook A
     

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Exercise 30
 1. false
 2. true
 3. true
 4. true
 5. true

Slide 30 - Tekstslide

Lesson 3: Listening and Watching
Listen: The winner takes it all 

Do: Exercise 31, page 70, Workbook A
     

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Exercise 31
 1. op 14 januari
 2. 070–cool of 070–7338
 3. om twee uur 's middags
 4. april

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

I never go to work
On Mondays, I never go to work
On Tuesdays, I stay at home
On Wednesdays, I never feel inclined (niet geneigd zijn)
Work is the last thing on my mind

Slide 36 - Tekstslide

I never go to work
On Thursdays, it's a holiday!
And Fridays I detest (hekel hebben aan)
Oh it's much too late on a Saturday
And Sunday is the day of rest

Slide 37 - Tekstslide

I never go to work
Practice Thursday
And Friday
And I practiced all night on Saturday
So on Sundays I play best

Slide 38 - Tekstslide

I never go to work
On Mondays, I never go to work
On Tuesdays, I stay at home
On Wednesdays, I never feel inclined (niet geneigd zijn)
Work is the last thing on my mind

Slide 39 - Tekstslide

I never go to work
On Thursdays, it's a holiday!
And Fridays I detest (hekel hebben aan)
Oh it's much too late on a Saturday
And Sunday is the day of rest

Slide 40 - Tekstslide

Watch:
  - Video: klokkijken
Study: 
  - Vocabulary 2.1+2.2, page 140, Workbook A
  - Grammar
     - ordinal numbers (first, second, etc.)
     - days and months
     - dates

Slide 41 - Tekstslide

Thanks for your attention
      Wait for            Push your chair         Throw away
      the bell             under the table            your litter

Slide 42 - Tekstslide