Woordsoorten

H3A vandaag
welkom 
laatste stukje  woordsoorten + bespreken
leeskring: hoe en wat + boek uitzoeken
spelling H1: Nieuw Nederlands online
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H3A vandaag
welkom 
laatste stukje  woordsoorten + bespreken
leeskring: hoe en wat + boek uitzoeken
spelling H1: Nieuw Nederlands online

Slide 1 - Tekstslide

Planning t/m 13 februari
 • 11 januari, 3e uur: s.o. Woordenschat
 • 6 lessen schrijfvaardigheid, toetsvorm: schrijf een uiteenzetting in de les (s.o.)
 • leeskring: extra uitleg volgt (kort: in groepjes eigen boek uitleggen/promoten

Slide 2 - Tekstslide

Even anders...
1. pers.vnw - zww - vz - blw - zn. 

2. hww - pers.vnw - aanw. vnw - zn - hww - zww?
3. aanw.vnw - zn – hww – bw – bn – kww. 

Slide 3 - Tekstslide

Opdrachtje
1. Bedenk een gewone zin en een vraagzin en noteer die. 
2. Noteer de structuur van de zinnen. Wissel je schrift met buur/buuf. 
3. Bedenk bij elkaars structuur een nieuwe zin. 
Bonusvraag: maak een zin waarin je drie keer 'ons' gebruikt als pers.vnw / bez.vnw / wed.vnw. Je mag 'ons' soms iets aanpassen. 

Slide 4 - Tekstslide

Opdrachtje
1. Bedenk een gewone zin en een vraagzin en noteer die. 
2. Wissel je schrift met je buur/buuf en noteer de structuur van de zinnen. 
3. Bedenk bij elkaars structuur een nieuwe zin. 
Bonusvraag: maak een zin waarin je drie keer 'ons' gebruikt als pers.vnw / bez.vnw / wed.vnw. Je mag 'ons' soms iets aanpassen. 

Slide 5 - Tekstslide

Lest best!
1. Met deze handelswijze breng je je medeweggebruikers in gevaar. 
2. Hij zou misselijk zijn geworden van deze drie ijsjes. 
3. Mijn oma gaat graag op reis, omdat ze nog goed kan lopen. 
4. We zouden gaan schaatsten maar het heeft vannacht hard gedooid.
zn – blw – olw – bn – zww – kww – hww – pers.vnw – bez.vnw – wed.vnw –
wedig.vnw – aanw.vnw – vr.vnw – onbep.vnw – vz – bw – vg- betr.vnw- bep.htw –
onb.htw – bep.rangtw – onb.rangtw.

Slide 6 - Tekstslide

Lest best!
1. Met deze handelswijze breng je je medeweggebruikers in gevaar. 
met = vz                                                  je = bez.vnw
deze = aanw.vnw                                medeweggebruikers = zn
handelswijze = zn                              in = vz
breng = zww                                         gevaar = zn. 
je = pers.vnw


zn – blw – olw – bn – zww – kww – hww – pers.vnw – bez.vnw – wed.vnw –
wedig.vnw – aanw.vnw – vr.vnw – onbep.vnw – vz – bw – vg- betr.vnw- bep.htw –
onb.htw – bep.rangtw – onb.rangtw.

Slide 7 - Tekstslide

Lest best!
2. Hij zou misselijk zijn geworden van deze drie ijsjes. 
die = aanw.vnw                                  van = vz
jongen = zn                                         deze = aanw.vnw
zou = hww                                            drie = bep.htw
misselijk = bn                                      ijsjes = zn
zijn = hww
geworden = kwwzn – blw – olw – bn – zww – kww – hww – pers.vnw – bez.vnw – wed.vnw –
wedig.vnw – aanw.vnw – vr.vnw – onbep.vnw – vz – bw – vg- betr.vnw- bep.htw –
onb.htw – bep.rangtw – onb.rangtw.

Slide 8 - Tekstslide

Lest best!
3. Mijn oma gaat graag op reis, omdat ze nog goed kan lopen. 
mijn = bez.vnw                                          omdat = vg
oma = zn                                                      ze = pers.vnw
gaat = zww                                                  nog = bw
graag = bw                                                   goed = bw
op = vz                                                            kan = hww
reis = zn                                                         lopen = zww


zn – blw – olw – bn – zww – kww – hww – pers.vnw – bez.vnw – wed.vnw –
wedig.vnw – aanw.vnw – vr.vnw – onbep.vnw – vz – bw – vg- betr.vnw- bep.htw –
onb.htw – bep.rangtw – onb.rangtw.

Slide 9 - Tekstslide

Lest best!
4. We zouden gaan schaatsen, maar het heeft vannacht hard gesneeuwd.
we = pers.vnw                                     het = pers.vnw
zouden = hww                                    heeft = hww
gaan = hww                                          vannacht = bw
schaatsen = zww                               hard = bw
maar = vg                                               gesneeuwd = zww


zn – blw – olw – bn – zww – kww – hww – pers.vnw – bez.vnw – wed.vnw –
wedig.vnw – aanw.vnw – vr.vnw – onbep.vnw – vz – bw – vg- betr.vnw- bep.htw –
onb.htw – bep.rangtw – onb.rangtw.

Slide 10 - Tekstslide

Leeskring in het kort
Jullie lezen een boek en maken een minpresentatie (6 - 8 min.) voor je groepje over het boek. Je bespreekt hierin de volgende onderwerpen:
 • Uiterlijk van het boek (en jouw eerste reactie hierop) 
 •  Verhaalverloop 
 •  Spanningverloop 
 •  Perspectief 
 •  Ruimte en tijd 
 •  Aanraden wel/niet beargumenteerd 

Slide 11 - Tekstslide

Start opdracht leeskring
Dinsdag 16 januari, 3e uur: neem de titel mee van een boek dat je wilt gaan lezen voor de leesclubopdracht. ADR keurt je boek goed (of niet). 

Eis: het niveau van het boek is havo 3 (bijna havo 4 zelfs). Kijk daarom bij de D-boeken in de mediatheek of zoek je boek via www.lezenvoordelijst.nl. 

Slide 12 - Tekstslide

H3A vandaag 
 • s.o. woordsoorten
 • online-opdracht spelling: zie blz. 31 uit je boek en Taken
 • tijd over: eigen invulling, zoek bijvoorbeeld het boek voor de leeskring of werk even aan een ander vak
Eigen toetsblad
ADR
11 / 01 / 2018

Slide 13 - Tekstslide