14-09-21 4K

Tuesday
September the 14th
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Tuesday
September the 14th

Slide 1 - Tekstslide

Today
  • Vocab
  • Grammar
  •  Watching?
  • Work by yourself

Slide 2 - Tekstslide

V
O
C
A
B
L
E
S
S
O
N

1

Slide 3 - Tekstslide

Secret
A
Geheim
B
Spion
C
Niet vertellen
D
Zeekrans

Slide 4 - Quizvraag

Skill
A
Doen
B
Leuk vinden
C
Vaardigheid
D
Hobby

Slide 5 - Quizvraag

Teleurgesteld
A
Dissapointed
B
Disappointed
C
Dissappointed
D
Disapointed

Slide 6 - Quizvraag

Anoniem
A
Annonymous
B
Annonymaus
C
Anonymus
D
Anonymous

Slide 7 - Quizvraag

Vorige

Slide 8 - Open vraag

Familielid (niet family member)

Slide 9 - Open vraag

Grammar

Slide 10 - Tekstslide

Who and which
Who:
Personen
She is somebody who will always help you.
It was James who helped me with homework.

Slide 11 - Tekstslide

Which
Which:
Dingen
She missed the bus which  was why she was late.
He bought a new laptop which was very expensive.

Slide 12 - Tekstslide

The guy ........ asked me for my number ghosted me.
A
Who
B
Which

Slide 13 - Quizvraag

This girl ......... works at my school also lives in my street.
A
Who
B
Which

Slide 14 - Quizvraag

The store ........ sells this chocolate is called Hema.
A
Who
B
Which

Slide 15 - Quizvraag

They texted me about the game ...... came out yesterday.
A
Which
B
Who

Slide 16 - Quizvraag

Much - Many
Much
Veel
Ontelbaar
We have so much money.
They take much time.
Many
Veel
Telbaar
Anne has many visitors.
Jeremy wants many children.

Slide 17 - Tekstslide

Little - Few
Little
Weinig
Ontelbaar
We have so little money.
They take little time.
Few
Weinig
Telbaar
Anne has few visitors.
Jeremy wants few children.


Slide 18 - Tekstslide

Meervoud telbaar
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 19 - Quizvraag

Enkelvoud ontelbaar
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 20 - Quizvraag

(veel) .......... love
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 21 - Quizvraag

(weinig) ........ dogs
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 22 - Quizvraag

(Weinig) ............ salt.
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 23 - Quizvraag

(weinig) ......... shops

Slide 24 - Open vraag

(Veel) ......... soap

Slide 25 - Open vraag

Video exercise

Slide 26 - Tekstslide

6

Slide 27 - Video

00:10
In welk vak was hij erg goed?
A
Biologie
B
Wiskunde
C
Talen
D
ICT

Slide 28 - Quizvraag

00:44
Waar/hoe heeft hij wiskunde geleerd?
A
Op school
B
Door zijn ouders
C
Zichzelf aangeleerd
D
Bijles docent

Slide 29 - Quizvraag

01:33
Kon de theorie beantwoordt worden door mensen, volgens Turing?
A
Ja
B
Nee

Slide 30 - Quizvraag

01:51
Waarom was de Duitse Enigma code zo moeilijk om te kraken?
A
Het was in het Duits
B
Ze gebruikte cijfers
C
Ze gebruikte nieuwe en onbekende symbolen
D
Het veranderde elke dag.

Slide 31 - Quizvraag

02:21
Waar verhuisde Turing naartoe na de Tweede Wereldoorlog?
A
Berlijn
B
Cambridge
C
Londen
D
Amerika

Slide 32 - Quizvraag

02:45
Wat was er in/met Turings huis gebeurd?
A
Er was ingebroken
B
Er was een man gevonden
C
Het stond in brand
D
Hij werd er uit gezet

Slide 33 - Quizvraag

Work by yourself
Make: Ex. 7- 10.4
Finished?
Grammar practise more

Slide 34 - Tekstslide