Les 3: Financiële Feiten (Hfdst 2)

Financiële feiten en boekingsdocumenten
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bedrijfsadministratie 1Tertiary Education

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Financiële feiten en boekingsdocumenten

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
 • Herhaling Vorige Les
 • 2.1 Financiële Feiten
 • Voorbeeld 1 t/m 6

Slide 2 - Tekstslide

Verkorte Inventarislijst

Slide 3 - Tekstslide

Hoofdstuk 1: Balans

Slide 4 - Tekstslide

Eigen Vermogen
Bezittingen - Vreemd Vermogen (Langlopende schulden +Kortlopende schulden) = Eigen Vermogen

Slide 5 - Tekstslide

2.1 Financiële Feiten
 • Gebeurtenissen die leiden tot veranderingen in de samenstelling van de balans ( bezittingen, schulden en eigenvermogen).

Slide 6 - Tekstslide

0

Slide 7 - Video

Inkoop op rekening
Factuur: Rekening of nota dat wordt opgemaakt bij koop en verkoop van goederen en diensten (IF). 

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeeld 1 (pag 30/31)

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld 1 (pag 30/31)

Slide 10 - Tekstslide

Betaling per kas
 • Kwitantie: bewijs van contante betaling -> Een kasstuk


Slide 11 - Tekstslide

Voorbeeld 2 (pag. 31/32 en 33)

Slide 12 - Tekstslide

Voorbeeld 2 (pag. 31/32)

Slide 13 - Tekstslide

Voorbeeld 2 (pag. 31/32)

Slide 14 - Tekstslide

Betaling per Bank
 • Dagafschrift: Overzicht van de bank waarop staat aangegeven welke bedragen zijn ontvangen of betaald.
 • Tevens vermeldt het dagschrift het oude en de nieuwe tegoed of de schuld bij de bank.

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeeld 3 (pag. 34/35)
 • Volg nr.: is de stuknr. en bestaat altijd uit drie cijfers vb.: 012.
 • Vorige saldo +/credit: Te goed bij de bank.
 • Vorige saldo-/debet: Schuld bij de bank.
 • Bedrag af (debet): Betaald aan crediteur.
 • Bedrijf bij (credit): Debiteur heeft ons betaald.

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld 3 (pag. 34/35)

Slide 17 - Tekstslide

Creditnota retour gezonden goederen
Creditnota: Een rekening waarop een correctie wordt gemaakt op een eerder ontvangen of verzonden rekening (CIF). 
Als we goederen aan een leverancier terugzenden, dan zullen we verloop van de tijd, als bewijs van deze retourzending, van deze leverancier een creditnota. 

Slide 18 - Tekstslide

 Voorbeeld 4 (pag. 36/37)

Slide 19 - Tekstslide

 Voorbeeld 4 (pag. 36/37)

Slide 20 - Tekstslide

Verkoop op rekening

Slide 21 - Tekstslide

Voorbeeld 5 (pag. 38/39)

Slide 22 - Tekstslide

Contante verkopenVoorbeeld 5 (pag. 38/39)

Slide 23 - Tekstslide

Voorbeeld 5 (pag. 38/39)

Slide 24 - Tekstslide

Contante Verkopen

Slide 25 - Tekstslide

Voorbeeld 6 (pag. 40/41)

Slide 26 - Tekstslide

Voorbeeld 6 (pag.40/41)

Slide 27 - Tekstslide

Financiële feiten zijn
A
Gebeurtenissen waarbij geld wordt uitgegeven
B
feiten waarbij er iets gebeurt met de financiën
C
Gebeurtenissen die leiden tot veranderingen in de samenstelling van de balans

Slide 28 - Quizvraag

Opgaven
2,4 en 5

Slide 29 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?

Slide 30 - Tekstslide

Huiswerk
Volgende les:
H2: opg. 2,4 en 5Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide