ELE - S1 - Herhaling1

Semester 1
Over spanning, stroom en lading
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
ElectronicaMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Semester 1
Over spanning, stroom en lading

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
Het ophalen en opfrissen van de weggezakte superbelangrijke basisbegrippen van de elektrotechniek

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Atomen
Materiaal zoals koper, water of goud bestaat meestal uit moleculen. Moleculen zijn één van de kleinste deeltje van een stof. Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Een atoom is een  basiselementen. Elke stof heeft zijn eigen atoomnummer en naam. Bijvoorbeeld de stof met atoomnummer 29 heet kopen.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Atomen bestaan uit grofweg 3 verschillende deeltjes. Noem de deeltjes.

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het atoomnummer van koper is 29. Waar staat dit nummer voor?
A
Dit zijn het aantal neutronen die in de schil zweven.
B
Dit zijn het aantal protonen en neutronen bij elkaar opgeteld.
C
Dit zijn het aantal protonen in de kern.
D
Dit zijn het aantal elektronen die in de schil zweven.

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Atomen
Atomen bestaan uit een kern en daar omheen een schil. Het lijkt een beetje op ons zonnestelsel. De zon is de kern en de planeten er omheen de schil. In de kern bevinden zich protonen (positief geladen deeltjes) en neutronen
(neutrale deeltjes). In de schil bevinden zich de
elektronen (negatief geladen deeltjes).

Slide 6 - Tekstslide

Als we het over elektriciteit hebben, hebben we het over het verplaatsen van elektrische lading. Maar wat is dat nu, elektrische lading? 
Lading
Wanneer we over ladingverplaatsing praten gebeurt dat via vrije elektronen die uit de buitenste elektronenschil (valentie elektronen) van een atoom ontsnappen en vrij door het materiaal bewegen. Het atoom wat achter blijft
is uit balans. We noemen het atoom dan ook
wel een ion.

Slide 7 - Tekstslide

Als we het over elektriciteit hebben, hebben we het over het verplaatsen van elektrische lading. Maar wat is dat nu, elektrische lading? 
Hoe worden elektronen in de buitenste schil ook wel genoemd?
A
ionen
B
geladen-elektronen
C
valentie-elektronen
D
supplementaire-elektronen

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het materiaal koper heeft altijd vrije ladingdragers die zich door het materiaal bewegen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vrije ladingdragers
Koper heeft ALTIJD vrije ladingdragers in het materiaal. Toch wordt er niet effectief lading verplaatst door het materiaal. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verplaatsen van lading
Wanneer we de ladingdragers effectief gaan sturen dan wordt er een elektronenstroom gecreëerd.
Elektronenstroom

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verplaatsen van lading
Echter de ladingverplaatsing op zich  noemen we nog geen stroom. Bij het bepalen van de stroom kijken we op een bepaald punt op het materiaal. Wanneer op dit punt                           elektronen zijn gepasseerd is er een lading verplaatst van 1 Coulomb.
6,21018

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische stroom
Wanneer we over elektrische stroom praten willen we echter niet de totale verplaatste lading weten. We willen weten hoeveel lading er per seconde verplaatst wordt.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische stroom
Wanneer er 1 Coulomb gemeten over 1 seconden gepasseerd is dan is de grootte van de elektrische stroom 1 Ampère.
Q=It

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De formule voor het berekenen van de elektrische stroom is dan:
A
I=tQ
B
I=Qt
C
I=Qt
D
I=Qt2

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een accu heeft een lading van 2000C. De aangesloten belasting zorgt voor een stroom van 10A. Hoelang houdt de accu dit vol? (berekenen)

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Alternatieve eenheid van lading
Volgens de internationale standaard is de Coulomb de eenheid van lading. In de elektrotechniek gebruiken we vaak ampère-uur als eenheid van lading. Als je op
accu's kijkt kun je dat terugzien.
mAh of Ah

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stroom op gang
De effectieve verplaatsing van lading komt niet vanzelf op gang. We moeten de elektronen een richting op forceren. Dit doen we door een elektrische spanning over het materiaal te zetten. Elektrische spanning moet je zien als een elektronenpomp die druk uitoefent op de vrije elektronen in het materiaal.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanning
Als we over spanning praten dan praten we eigenlijk over een potentiaalverschil. Spanning is het verschil in elektrische energie tussen punt A en punt B. Als punt A meer elektrische energie bevat dan punt B dan is er een potentiaalverschil. Punt A is dan positief t.o.v. punt B. Er is een elektrische spanning tussen de 2 punten aanwezig.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stroom vs stroom
Rond 1800 hebben Faraday en Maxwell bepaald dat de elektrische stroom van + naar - loopt. De elektrische stroom die ten gevolge van de spanning op gang komt loopt dus van
punt A (+) naar punt B (-). Maar is dit in werkelijkheid zo?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De deeltjes die verplaatst worden zijn de elektronen. Wat voor lading heeft dit deeltje?
A
Neutraal
B
Positief
C
Negatief
D
Relatief

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stroom vs stroom
In 1800 was elektriciteit nog relatief onbekend. Negatief geladen deeltjes (elektronen) worden door de positieve zijde van de spanning aangetrokken. Dit principe
werkt net als bij magneten. Zelfde lading
duwen elkaar weg, verschillende lading
trekken elkaar aan.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stroom vs stroom
Dit werd rond 1900 pas ontdekt. Omdat veel theorieën op de elektrische stroom gebaseerd zijn is dit "foutje" geaccepteerd in de natuurkunde en zo gelaten.

Elektrische stroom van + naar -

Elektronen stroom van - naar +

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De zelftest
Beantwoord de volgende vragen

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe wordt een atoom, waar een elektron van ontsnapt is, ook wel genoemd?
A
Atoom uit balans
B
ion
C
Proton
D
Station

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kern
Schil
Sleep het betreffende deeltje naar de juiste plek in het atoom.
Proton
Neutron
Elektron

Slide 26 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke eenheid wordt volgens internationale standaarden gebruikt voor lading?
A
Ampère-seconden
B
Coulomb
C
Ampère-uur
D
milleAmpère-uur

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke eenheid voor lading staat op een accu vermeld?
A
Ampère-seconden
B
Coulomb
C
Ampère-uur
D
milleAmpère-uur

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Door een draad loopt gedurende een halve minuut een stroom van 5A. Hoeveel lading is er verplaatst?
A
6 Coulomb
B
0,167 Coulomb
C
150 Coulomb
D
2,5 Coulomb

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische stroom loopt van:
A
+ naar -
B
- naar +

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De evaluatie
Beantwoord de volgende vragen

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vonden jullie van deze manier van les?
Leuk maar niet weer.
Graag toepassen in de fysieke les.
Gaaaaaaaap!

Slide 32 - Poll

Deze slide heeft geen instructies