h6 p van prijs

Les 6
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
MarketingVocational Education

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Les 6

Slide 1 - Tekstslide

In deze les leer je:
...... concurrentie georiënteerde prijsstrategie
...... vraaggeoriënteerde prijsstrategie
......de prijsstelling op korte termijn/prijstactiek
......verschil tussen de zes (6) kortingen
......de prijsstelling bij nieuwe producten 
...... her verschil tussen penetratiestragie en afroomstrategie

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Wat is het juiste Apple logo?

Slide 4 - Open vraag

H6 Concurrentie georiënteerde prijsstrategie

Slide 5 - Tekstslide

Concurrentie georiënteerde prijsstrategie 
 • De concurrentie is het uitgangspunt.
 • De ondernemer kan zijn prijspeil op drie manieren ten opzichte van zijn concurrenten vaststelen:
 1. Eronder
 2. Erboven
 3. Gelijk

Slide 6 - Tekstslide

1. Prijspeil onder dat van de concurrent
A.  Stay-out pricing: Het afschrikken van potentiële concurrenten. Door prijzen laag te houden, probeer de ondernemer om geen nieuwe toetreders op de markt te krijgen. 

B. Put-out pricing: Het uischakelen van huidige concurrentie. Door lage prijzen probeert concurrentie uit de markt te houden.


Slide 7 - Tekstslide

1. Prijspeil onder dat van de concurrent
C. Expansion Pricing: het vergroten van de marktaandeel ten kosten van de huidige concurrentie. vb. discount pricing of dumpling. 

 • Discount pricing:  onder de prijs van de concurrent zitten 
 • Dumping:  de ondernemer hanteert prijzen die aanmerkelijk lager liggen dan het martgemiddelde.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

2. Prijspeil boven dat van de concurrent/ premium pricing
Als de ondernemer een beter product biedt dan de concurrent, kan hij een hogere prijs vragen en daardoor, een kwaliteitsimago kweken. 

Slide 10 - Tekstslide

Premium pricing

Slide 11 - Tekstslide

3. Prijspeil gelijk aan dat van de concurrent
De ondernemer wil niet met de prijs concurrenen. 

A. Me-too pricing: Prijzen hanteren die op dat moment gangbaar zijn op de markt. 

B. Kartelvorming en adviesprijzen

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Kartelvorming
Om hun onderlinge concurrentie te beperken vormen winkeliers soms een kartel. 
Ze spreken dan bijvoorbeeld af dat ze dezelfde verkoopprijzen rekenen.
Kartelafspraken zijn bij wet verboden.


Slide 14 - Tekstslide

vraaggeoriënteerde prijsstrategie
 • De prijs die de klant bereid is te betalen. 
 • We spreken van klantenbereidheid.

Drie vraaggeoriënteerde prijsstrategie:
 • Psychologische prijsstelling/prijsperceptie of prijsbeleving
 • Prijsdiscriminatie en prijsdifferentiatie
 • Fluid pricing/ Yield management

Slide 15 - Tekstslide

Psychologische prijsstelling/prijsperceptie of prijsbeleving
Bewust prijzen en onbewust kijken naar prijzen.

Bewust kijken naar prijzen: gaat het er om of de klant een prijs wil betalen of kan betalen.

Onbewust kijken naar prijzen: hoe de klant de prijs ervaart/

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeelden
A. Gebruik zo min mogelijk het euroteken;
B. Gebruik geen punten en komma's in de notatie van een prijs;
C.  Gebruik zo min mogelijk lange bedragen en teveel lettergrepen.
D.  Groepeer bedragen op een rekening zo veel mogelijk;
E. Gebruik het cijfer 9;
F.  Prestigeprijzen gebruiken.

Slide 17 - Tekstslide

2. Prijsdiscriminatie en prijsdifferentiatie
De ondernemer aan verschillende consumenten een andere prijs vraagt prijsdiscriminatie.

Niet veroorzaakt door kosten maar de klant betaalt een hogere/lagere prijs wil of kan betalen. 

Slide 18 - Tekstslide

2. Prijsdiscriminatie en prijsdifferentiatie
Het prijs wordt niet veroorzaakt door een verschil in kosten, maar doordat de klant een hogere/lagere prijs wil of kan betalen wordt prijsdifferentiatie genoemd.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

§ 9.5 Prijsstelling bij nieuwe producten
Extra lastig om een prijs te stellen voor een nieuwe product.

Ondernemer kan kiezen tussen:
1. Penetratiepolitiek
2. Afroompolitiek

Slide 21 - Tekstslide

Penetratiestrategie
De ondernemer introduceert een nieuwe product tegen lage prijs en zal die prijs zo houden. 

Doel: Het nieuwe product op de markt binnen te dringen, te penetreren. 

Slide 22 - Tekstslide

Voordeel en Nadeel penetratiestrategie
Voordeel: dat hij snel een marktaandeel en een grote afzet kan veroveren. 

Nadeel: dat de ondernemer een lagere winst maakt, dan wanneer hij hogere prijzen zou vragen. 

De gehanteerde lage prijs noemen we:  penetratieprijs

Slide 23 - Tekstslide

Afroomprijsstrategie
De ondernemer introduceert een nieuwe product tegen een hoge prijs en zal die prijs na een verloop van een tijd laten dalen. 

Door de hoge prijs zullen de concurrenten het aantrekkelijk vinden om ook het product aan te bieden. 

Slide 24 - Tekstslide

Voordeel en Nadeel Afroomprijsstrategie
Voordeel: dat de ondernemer snel veel winst maakt om zijn investering terug te verdienen. 

Nadeel: het enige tijd duurt voordat er een groot marktaandeel bereikt is.

Slide 25 - Tekstslide

Een ...................... is gericht om het behalen van meer omzet met bestaande producten in een verzadigde markt.
A
Penetratiestrategie
B
Afroomstrategie

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Tekstslide