Leesvaardigheid Duits

Leesvaardigheid Duits
Leesstrategieën + vraagstellingen
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Leesvaardigheid Duits
Leesstrategieën + vraagstellingen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw van een tekst

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Der Aufbau eines Textes
Titel
Einleitung
Absatz
bron
Bild

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leesstrategieën

Slide 4 - Tekstslide

Verder met H3A
Verder met V3A


Soorten leesstrategiën
 • voorspellen
 • voorkennis gebruiken
 • structuur van de tekst ontdekken / gebruiken
 • skimmen
 • scannen / selectief lezen
 • gedetaillieerd lezen 
 • woordbetekenissen afleiden of raden

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorspellen
Kijk naar titel, plaatjes, onderschriften, tussenkopjes en of opvallende woorden. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Skimmen
De tekst snel en globaal doorlezen. 
Bij korte teksten: kijk naar de eerste en laatste zin van de alinea (ELZA-methode).
Bij lange teksten: lees de inleiding, eerste en laatste zinnen van de volgende alinea's. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Scannen
Je scant de tekst om een bepaald stukje informatie te vinden. Je leest dus selectief. Als je opzoek bent naar maar één bepaald gegeven, maak je gebruik van scannen. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis gebruiken
Door het gebruik van voorkennis kun je eventueel gebrek aan woordkennis compenseren. Je kunt de tekst dus begrijpen zonder dat je alle (moeilijke) woorden moet kennen of opzoeken. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Structuur ontdekken en gebruiken
Je moet verbanden tussen delen van een tekst kunnen herkennen en aangeven. Denk hierbij aan conclusies, opsommingen, voorbeelden, verwijzingen etc. Hierbij zijn de signaalwoorden erg belangrijk! 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Intensief (gedetailleerd lezen)
Een (korte) tekst of een gedeelte intensief lezen om de vraag te kunnen beantwoorden. 
De tekst: uitpluizen, verbanden ontdekken en leggen. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Woordbetekenissen raden / afleiden
Woordenboek gebruiken is handig, maar kost heel veel tijd. 
 • Lijkt het woord op het Nederlands of Engels?
 • Spreek het woord in gedachten uit. 
 • Hak het woord in stukjes.
 • Kijk naar de context waarin de zin staat. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kurzer Text
Langer Text
Scantext
Lückentext

Slide 13 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Veel voorkomende woorden / zinnen om het examen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veelvoorkomende examenvragen top 10

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was ist der Kern des 4. Absatzes?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was geht aus dem 2. Absatz hervor?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was macht der 3. Absatz deutlich?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal
Was wird im 1. Absatz über ... gesagt?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal
Was kann man aus dem 1. Absatz schließen?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was wird damit gemeint?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Was wird in diesen Zeilen beschrieben?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im Absatz 3?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wieso findet der Verfasser?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie fängt der 1. Absatz an?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welche Funktion hat der 2. Absatz?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie wird das im 1. Absatz erklärt?

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Worum handelt es sich im 1. Absatz?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welcher Titel passt am besten zum 1. Absatz?

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies