VO - Be the change! - Les 2

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapskundeGeschiedenis+3Middelbare school

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Kun jij net zo’n impact maken als Martin Luther King? Martin Luther King had één droom: dat mensen niet meer zouden worden beoordeeld op hun huidskleur. Donker, licht en alles daartussenin, we moeten leren om met elkaar te leven in plaats van tegenover elkaar te staan. King was tot hij vermoord werd in 1968 de leider van de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. Met deze beweging heeft hij er o.a. voor gezorgd dat Afro-Amerikanen konden gaan stemmen. King is beroemd vanwege de woorden “I have a dream” maar hij zei ook: “We must learn to live together as brothers or perish as fools”. Voor zijn geweldloze protest kreeg hij zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. Treed in de voetsporen van King en inspireer anderen over hoe ze samen met jou in actie kunnen komen. Middels deze les gaan leerlingen in groepjes aan de slag met respect en zelf 'het verschil maken'.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introductie
“Wees de verandering!”
Deze les is aansluitend op de vorige les: “I have a dream”. Je gaat in deze les actief aan de slag met welke idealistische dromen de leerlingen hebben en hoe ze deze kunnen concretiseren. Iedereen heeft wel een wereld-verbeterende droom! Hoe ga je deze waarmaken? Nou, simpel: in drie stappen…!
Bij deze les ben je als docent vrij om een vorm te kiezen voor de uitvoer van de opdracht. Je kunt hier nog een ander vak aan koppelen. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld een website maken, blog, flyer, filmpje of een essay. Kies de vorm die het best past bij jouw leerlingen.

We hebben ervoor gekozen om ieders dromen te faciliteren, maar je kan ervoor kiezen om je met deze les specifiek op discriminatie en racisme te richten (- slide 08).
Mocht je hier meer handvatten of advies over willen, dan raden wij het aan om het artikel en onderzoek van Movisie & Kis - Kennisplantform Integratie & Samenleving te lezen:- "Do’s en don'ts om discriminatie en vooroordelen te voorkomen" https://www.movisie.nl/artikel/dos-donts-om-discriminatie-vooroordelen-te-voorkomen
en het onderzoek; "Wat werkt bij het verminderen van discriminatie".
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/dos_en_donts_in_het_tegengaan_van_discriminatie.pdf

Slide 2 - Tekstslide

Klassikaal
“Wees de verandering!” Als je iets veranderd wilt hebben, moet je er zelf mee beginnen: ernaar handelen. Als je ziet dat er ongelijkheid is, of als je een wereld-verbeterende droom hebt, kun je daar zelf iets aan doen. Verandering begint bij jezelf. In drie stappen...
Wat zouden die drie stappen kunnen zijn? Bespreek dit klassikaal. Wat denken je leerlingen dat er nodig is? Noteer evt. dingen op het bord.

Slide 3 - Tekstslide

Klassikaal
Achter je droom staan en zelf de verandering teweeg brengen in drie stappen!

1: Iemand komt in actie / verzet.
2: Anderen volgen het voorbeeld.
3: Het komt terecht bij het grote publiek via (een) influencer(s).
Vraag je leerlingen of ze hier een voorbeeld van kunnen noemen.

Slide 4 - Tekstslide

Klassikaal
In de jaren ‘50 was er in de zuidelijke staten van America bizar genoeg een wet (Jim Crow wet) waardoor zwarte en witte burgers gescheiden van elkaar moesten leven.

In 1955 weigerde een meisje van 15 jaar genaamd Claudette Colvin op te staan voor een witte man in de bus. Ze werd veroordeeld en naar de gevangenis gestuurd! Omdat ze niet opstond voor een wit persoon, onvoorstelbaar toch?!

Slide 5 - Tekstslide

Klassikaal
Rosa Parks was een Amerikaanse burgerrechtenactiviste. Negen maanden later verzette zij zich -geïnspireerd door Claudette Colvin- ook tegen het onderdrukkingssysteem. 
Ze gaf haar zitplaats, in het voor zwarte gereserveerde deel achterin de bus, niet af aan witte passagiers. (Dit gebeurde toen het voor witten gereserveerde voorste deel van de bus vol raakte). Zij werd ook gearresteerd en veroordeeld.

Rosa Parks was een bekend figuur in het verzet tegen discriminatie en rassenscheiding.

Slide 6 - Tekstslide

Klassikaal
Na de arrestatie en veroordeling van Rosa Parks riep Martin Luther King het volk op tot een boycot van de bus. Dit hield in dat M.L. King opriep tot het níet gebruik maken van de bus. 
Veel mensen waren het met hem eens en reisden inderdaad niet meer met de bus. Ze hielden dit vol totdat de busmaatschappij bijna failliet ging. Resultaat: binnen drie weken werd elke reiziger als gelijkwaardig behandeld.
Claudette Colvin kwam op voor haar rechten als mens. Rosa Parks volgde daarop. Dat bericht bereikte Martin Luther King en hij inspireerde de Amerikaanse bevolking met hun verhaal. 
Hij had een groot bereik, doordat hij een bekend persoon was in de politiek. Je zou kunnen zeggen dat King een influencer was in zijn tijd.

Slide 7 - Tekstslide

Klassikaal
Schrijf de nummers 1, 2 en 3 op het bord.
In de jaren '50 was het in Amerika dus normaal dat mensen met een donkere huidskleur opstonden in de bus voor blanke mensen. Bizar of niet?

Wat waren de drie stappen voor verandering?
1- _______ (Claudette Clovin bleef zitten!)
2-________(Rosa Parks deed Claudette na!)
3-________(Dr. King inspireert de massa tot boycot wat lijdt tot verandering)

Slide 8 - Tekstslide

Klassikaal
Schrijf weer de nummers 1,2 en 3 op het bord.

En nu een iets meer recentelijk voorbeeld. De klimaatacties. Hoe zitten de drie stappen hierin verweven?

Stap 1: Greta Thunberg ging in haar eentje spijbelen van school om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Zij kwam hiermee in het nieuws en inspireerde met haar actie onder andere…:
Stap 2: Anuna de Wever, een Belgisch meisje. Zij riep via sociale media scholieren op om te spijbelen en te staken voor het klimaat. Hierna ging dit de hele wereld over en waren de 'klimaatstakingen' een feit.
Stap 3: In dit geval is Greta zelf degene die influencer werd! Zij zet zich nu volledig in door actie te voeren en sprak zelfs op het internationale klimaatcongres. Maar het probleem is nog niet opgelost… 

Dus wie weet wat er nog gaat gebeuren. Ze heeft het veranderende klimaat in ieder geval al behoorlijk onder de aandacht gebracht!

Deze slide is optioneel.

Slide 9 - Tekstslide

In groepjes
Pak je werkblad van de vorige les erbij. Wat is jouw droom? Daar gaan we mee aan de slag!
Ga op zoek naar klasgenoten die met hetzelfde thema bezig zijn.
De leerlingen gaan nu speeddaten met hun droom om groepjes te maken. Ze gaan in tweetallen/ groepjes verder werken.

Loop door de klas met je werkblad en zoek medestanders bij jouw missie of sluit je bij iemand anders aan. [Je mag ook je eigen droom/doel even aan de kant leggen en je bij iemand aansluiten waarvan je vindt dat zijn/haar droom hogere prioriteit heeft.]
Je mag je laten inspireren.
Maak kleine werkgroepjes: max. 4 leerlingen. Mochten er meer leerlingen met hetzelfde thema bezig zijn, splits de groep dan op.
Voer met je medestanders een gesprek over jullie gemeenschappelijke doel, wat vindt iedereen ervan? Wat hadden jullie ingevuld bij de vraag; wat kun je er zélf al aan doen?
Vanaf deze slide kun je er een grotere opdracht aan koppelen; zoals het maken van een film/ essay/ blog.

Slide 10 - Tekstslide

In groepjes
De leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag.
Als je medestanders hebt gevonden waarmee je op één lijn zit, komen jullie samen uit op een gemeenschappelijk doel/ wereld-verbeterende droom. 

Brainstorm samen over mogelijke oplossingen en positieve acties die jullie zouden kunnen beginnen om een verschil te maken en jullie onderwerp onder de aandacht te brengen.
Beschrijf wat er concreet moet gebeuren en wie welke rol heeft om dit ook écht te realiseren. Begin klein: bij jezelf en je omgeving, daar kun je wat veranderen!
De leerlingen geven antwoord op de volgende vragen:
  • Wat is jullie droom? 
  • Wat zijn de mogelijke acties? 
  • Hoe gaan jullie dit aanpakken en wie of wat hebben jullie hiervoor nodig?! 

Slide 11 - Tekstslide

In groepjes
Laat je stem horen! Hoe ga je dat doen? En wie heb je hiervoor nodig? Kennen jullie een ‘influencer’ op dit gebied?

Jullie kunnen zelf een positieve actie opzetten en dit via sociale media verspreiden. Of misschien beginnen jullie wel een petitie die bij de burgemeester op zijn/ haar bord moet komen te liggen… 
Be the change!
Je bent als docent vrij om hier een passende begeleiding bij te geven. Ze kunnen op eigen houtje iets opzetten / starten, je kunt ze hier ook in begeleiden of meer sturing geven door ze er bijvoorbeeld een blog over te laten maken.

Slide 12 - Tekstslide

Reflectie + school-breed
Sluit de les af met een reflectiemoment en /of het maken van een vervolg stappenplan.
  • Wie zet welke actie op? Vertel het aan elkaar en inspireer elkaar hiermee.  
  • Wie heeft zijn eigen droom even opzijgezet om bij een ander aan te sluiten? Wat was de reden hiervan?  
  • Wie zijn de inspiratoren voor de klas? 
  • Heb je het gevoel dat je iets kan veranderen?  
Laat in de school zien dat jullie je hard maken voor je dromen!
Hoe kan je hier nu een beweging mee starten? Plaats het bijvoorbeeld op sociale media of op de website van school.
Laat je horen!