MBO - I have a dream - Les 1

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesBurgerschapsonderwijs+4MBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Kun jij net zo’n impact maken als Martin Luther King? Martin Luther King had één droom: dat mensen niet meer zouden worden beoordeeld op hun huidskleur. Donker, licht en alles daartussenin, we moeten leren om met elkaar te leven in plaats van tegenover elkaar te staan. King was tot hij vermoord werd in 1968 de leider van de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. Met deze beweging heeft hij er o.a. voor gezorgd dat Afro-Amerikanen konden gaan stemmen. King is beroemd vanwege de woorden “I have a dream” maar hij zei ook: “We must learn to live together as brothers or perish as fools”. Voor zijn geweldloze protest kreeg hij zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. Treed in de voetsporen van King en inspireer anderen over hoe ze samen met jou in actie kunnen komen. Middels deze lesbrief gaan leerlingen in groepjes aan de slag met respect en zelf 'het verschil maken'.

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introductie
Deze les heeft is gebaseerd op de quote en speech van Martin Luther King. Je gaat in deze les actief aan de slag met welke idealistische dromen de leerlingen hebben en hoe ze deze kunnen concretiseren. Iedereen heeft wel een wereld-verbeterende droom!

We hebben ervoor gekozen om ieders dromen te faciliteren maar je kan ervoor kiezen om de les specifiek op discriminatie toe te spitsen. Jij kent jouw klas het beste; sluit aan bij hun en jouw wensen en behoeften! 

We adviseren om niet weg te blijven van de discussie over discriminatie, ook al is het een ingewikkeld en beladen onderwerp. 
Mocht je concrete handvatten en/of advies willen voor het aangaan van het gesprek; dan raden wij het onderzoek van Movisie & Kis aan: "Do’s en dont's om discriminatie en vooroordelen te voorkomen" https://www.kis.nl/artikel/tips-voor-interventies-gericht-op-voorkomen-van-discriminatie
en het onderzoek; "wat werkt bij het verminderen van discriminatie".
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie

Slide 2 - Video

Klassikaal
Bekijk het korte fragment van de speech van Martin Luther King in Washington, tijdens de demonstratie voor vrijheid en gelijkheid op 28 augustus 1963.

De gehele speech duurt 17 minuten.

Slide 3 - Tekstslide

Klassikaal + interactief
De quote "I have a dream" is uit een beroemde speech van Dr. Martin Luther King. Jullie zagen daar net een kort fragment van.

Bespreek dit na met de studenten:
 • Wat hebben jullie gehoord? Wat zegt hij? 
 • Wie kende hem al? 
 • Wat weten jullie over hem en zijn droom? 
Martin Luther King was hier 34 jaar oud en de belangrijkste leider van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Stel je eens voor dat je voor zo veel mensen spreekt over ongelijkheid!

Slide 4 - Tekstslide

Klassikaal
De jaren ’60, hippies en de strijd voor vrijheid en gelijkheid.
In de zuidelijke staten van Amerika was er nog steeds sprake van een systeem van rassenscheiding en discriminatie; volgens de wet (Jim Crow wet) moesten zwarte en witte burgers zoveel mogelijk gescheiden van elkaar leven.

Terwijl bijna 100 jaar eerder in de wet was Amerikaanse grondwet vast was gelegd dat slavernij en discriminatie verboden waren en dat iedereen recht had op gelijke behandeling.
Zo lang geleden opgenomen in de wet en toch nog steeds rassenscheiding!


Slide 5 - Tekstslide

Klassikaal
Quote uit zijn speech

NL: “Ik heb een droom, dat kleine kinderen op een dag zullen leven in een staat waar ze niet op hun huidskleur worden beoordeeld maar op basis van hun character/innerlijk”

Dit was waar King voor streed, dit was zijn droom.Slide 6 - Tekstslide

Klassikaal + interactief
Waarom denken jullie dat hij zoveel mensen inspireerde met zijn speech? Vraag de studenten voorbeelden op te noemen, noteer deze op het bord.

Antwoorden kunnen neerkomen op:
 • charismatische man  
 • stemgebruik & wijze van spreken 
 • tijdsperiode 
 • hij verplichtte niemand ergens toe, geen beloftes, geen beschuldigingen, sprak enkel zijn persoonlijke droom uit waar mensen zich mee konden identificeren.  

Slide 7 - Tekstslide

Klassikaal
Succes van de speech
Er worden nieuwe wetten aangenomen! 
Met de nieuwe wet komt er officieel een einde aan rassenscheiding op onder meer scholen, de werkvloer en bij openbare voorzieningen.

En zwarte burgers krijgen stemrecht zonder dat ze aan speciale eisen moeten voldoen.

Slide 8 - Tekstslide

Klassikaal + interactief
Hoe staat het er vandaag de dag voor in de wereld?
Vraag de studenten voorbeelden te noemen a.d.h.v. de volgende vragen:

 • Zijn er nu dingen die ongelijk zijn? Die niet terecht zijn?  
 • Zijn er dingen waar jij vindt dat het anders moet..?  
 • Dingen waar je echt een gevoel van ‘onrecht’ van krijgt… en... hoe zou dat moeten veranderen? 
 • Wie staan er nog meer achter hun droom? 
Voorbeelden:
Recentelijke demonstraties van "black lives matter", en de "#blackouttuesday actie".

Greta is een meisje die in haar eentje met een klimaat protest bord voor haar school ging zitten, wereldwijd klimaatstakingen veroorzaakte onder jongeren en nu bekend is als klimaat activiste.

Famke Louise maakt zich hard in de strijd tegen bont, door zich te verdiepen in de bont-industrie en de gruwelijke, verborgen waarheid te laten zien aan al haar volgers .

Slide 9 - Tekstslide

Uiteg klassikaal + uitdelen werkblad Verdeel de klas in tweetallen
We gaan aan de slag met het werkblad; “I have a dream”.
Je gaat eerst individueel aan jouw droom werken en vervolgens ga je het daar in je tweetal over hebben.

Slide 10 - Tekstslide

Individueel
Vul individueel het werkblad in: Schrijf boven de trechter waar jij allemaal van droomt. 
Wat wil je verbeteren in deze samenleving of in de wereld? 
Wat houd je bezig? 
Waar baal je van? 
Wie zijn voorbeelden? 

Schrijf alles op wat er in je opkomt.
Bekijk al je ideeën en filter deze door de trechter tot één idee wat je echt het belangrijkste vindt!
LET OP: Het is belangrijk dat je deze droom op een positieve manier formuleert.

Neem hierin een voorbeeld aan M.L. King.
King riep op tot; “Een waardige strijd om die gelijke rechten voor zwarte burgers op te eisen, zonder geweld en zonder haat of bitterheid richting de ‘witte broeders’. Hun vrijheid is onlosmakelijk verbonden met onze vrijheid. We kunnen het niet alleen…”

Het kunnen grote dromen zijn maar het kan ook iets ‘kleins’ zijn; iets wat dichterbij jou staat.
Schrijf nu jouw droom in het vakje onder de trechter.
Tip:
Om de leerlingen op weg te helpen kun je het hebben over gelijke behandeling bij jou op school… of kwetsende grappen die wel eens gemaakt worden. Maar je kunt ook aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt denken, de klimaatproblematiek of het stoppen van nertsen fokkerijen.

Slide 11 - Tekstslide

In tweetallen
Overleg in je tweetal. Bespreek beide dromen met elkaar.
Interview elkaar hierover aan de hand van de vragen op de slide / op je werkblad.

Vraag goed door met “waarom” om tot de kern te komen.

Slide 12 - Tekstslide

In tweetallen
Nadat je elkaar hebt geïnterviewd maak je jouw wereld-verbeterende droom specifiek. Misschien ben je er wel achter gekomen dat de nadruk van jouw droom net even ergens anders op ligt. 
Help elkaar om de twee dromen goed te omschrijven.

Bedenk nu wat je hier zelf aan kunt doen! 

Hoe zou je hier een positieve strijd van kunnen maken of een positieve actie aan kunnen koppelen?

Adviseer elkaar hierin.


Slide 13 - Tekstslide

Klassikaal
Sluit de les af door wat reflectie vragen te stellen
 • Wie wil zijn droom delen? 
 • Wat heb je van je mede-student gehoord dat indruk maakte? 
 • Wie vond het moeilijk en waarom? 
 • Heb je het idee dat je zelf echt wat kunt veranderen? 
OPTIE: Geef de werkbladen een zichtbare plaats binnen het klas-lokaal of binnen de school! Bij de volgende les gaan we hier verder mee aan de slag. Want hoe wordt je nou zelf de drijfveer tot verandering?! Verandering begint bij jezelf.

Tip: als je ook les 2 gaat doen, kan je de werkbladen innemen. De volgende les gaan ze er weer mee verder.