Les 8 - 4H - 22/23 - Parlement en regering (§ 1.4)

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

  • Oefentoets! (mét een cijfer, maar zónder consequenties)
  • Duur: 20 minuten.

  • Over: §1.1 t/m §1.3
  • Cijfer = inzicht voor jouzelf (en voor mij ;-)

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik
Waar ging de vorige les over?

Slide 4 - Tekstslide

Volksvertegenwoordiging
Dagelijks bestuur
Gemeenteraad
Provinciale Staten
College van B&W
Gedeputeerde Staten
Regering
Staten Generaal
Parlement
Kabinet
Controleert
Legt verantwoording af
Uitvoering wetten
Stemmen over wetsvoorstellen

Slide 5 - Sleepvraag

Welke Nederlandse politieke partij wordt vaak geassocieerd met het ecologisme en zet zich in voor milieubescherming?

A
Partij voor de dieren
B
SP
C
Forum voor Democratie
D
VVD

Slide 6 - Quizvraag

Welke Nederlandse politieke partij staat bekend om haar sociaal-democratische idealen en nadruk op sociale rechtvaardigheid?
A
CDA
B
PVV
C
D66
D
PvdA

Slide 7 - Quizvraag

Welke ideologische stroming pleit over het algemeen voor een kleinere rol van de overheid en meer individuele vrijheid?
A
Conservatisme
B
Ecologisme
C
Liberalisme
D
Sociaal-democratie

Slide 8 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen de coalitie en de oppositie?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Van welk(e) recht(en) maakt Baudet hier gebruik? Waarom richt hij zich juist tot deze mevrouw?

Slide 17 - Open vraag

Parlement
Kabinet
Kabinet EN Parlement
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Verantwoording afleggen
Ministers
Kamerleden
Staatssecretarissen
Controlerende taak
Geen oppositiepartijen
Ministeriële verantwoordelijkheid
Motierecht
Recht van amendement
Eerste Kamer
Regeerakkoord
Tweede Kamer
Recht van interpellatie
Budgetrecht
Volksvertegenwoordiging
Formatie
Coalitie- en oppositie
Wetgevende taak
Wetsvoorstellen indienen

Slide 18 - Sleepvraag

Slide 19 - Tekstslide

8, 10 en 11)

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide