Les 4: Soorten mengsels en pH

Les 4: Soorten mengsels en pH
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Les 4: Soorten mengsels en pH

Slide 1 - Tekstslide

Doelen van de les
Je weet wat een oplossing, suspensie en emulsie is.
Je weet wat een emulgator is.
Je weet wat een pH is en hoe de schaalverdeling in elkaar zit.

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je nog?

Slide 3 - Woordweb

Oplossingen
Een oplossing is een Homogeen mengsel en is altijd Helder.

Slide 4 - Tekstslide

Suspensie
Een suspensie is een Heterogeen mengsel en is altijd troebel.

Een suspensie is een mengsel waar een vaste stof gemengd is met een vloeistof

Slide 5 - Tekstslide

Emulsie
Een emulsie is een Heterogeen mengsel en is altijd troebel.

Een emulsie is een mengsel waar een vloeistof gemengd is met een andere vloeistof

Slide 6 - Tekstslide

Emulgator

Slide 7 - Tekstslide

Wat voor een mengsel is een suspensie.
A
Vloeistof + vloeistof
B
Gas + vloeistof
C
Vaste stof + vloeistof
D
Vaste stof + gas

Slide 8 - Quizvraag

Wat voor een mengsel is een emulsie.
A
Vloeistof + vloeistof
B
Gas + vloeistof
C
Vaste stof + vloeistof
D
Vaste stof + gas

Slide 9 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen een oplossing en een emulsie?

Slide 10 - Open vraag

Andere mengsels

Slide 11 - Tekstslide

pH
pH is de zuurtegraad van een oplossing.

Zuur?
Basisch?
Neutraal?

Slide 12 - Tekstslide

pH van een oplossing

Slide 13 - Tekstslide

Zuur, base of neutraal?

Cola
A
Zuur
B
Basisch
C
Neutraal

Slide 14 - Quizvraag

Zuur, base of neutraal?

Zeep-water
A
Zuur
B
Basisch
C
Neutraal

Slide 15 - Quizvraag

Zuur, base of neutraal?

Gedemineraliseerd water
A
Zuur
B
Basisch
C
Neutraal

Slide 16 - Quizvraag

Hoe zuur is de oplossing?

Slide 17 - Tekstslide

Hoe vaak is de oplossing verdunt.

pH 1 --> pH 2
A
100x
B
1000x
C
1x
D
10x

Slide 18 - Quizvraag

Hoe vaak is de oplossing verdunt.

pH 4 --> pH 7
A
1x
B
1000x
C
100x
D
10x

Slide 19 - Quizvraag

Wat weet je nu?

Slide 20 - Woordweb