H 2.1 soorten mengels

2.1 Soorten mengsels
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

2.1 Soorten mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen

Aan het einde kun je uitleggen:

  • Wat het verschil is tussen een oplossing en suspensie
  • Welke 7 typen mengsels er zijn + voorbeelden geven
  • Wat een emulsie is en de functie van een emulgator beschrijven

Slide 2 - Tekstslide

Zuivere stof / mengsel

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

7 soorten mengsels
- Oplossing
- Suspensie
- Emulsie
- Legering
- Rook
- Schuim
- Nevel

Slide 5 - Tekstslide

Oplossing = helder
(Vast, vloeibaar of gas in een vloeibaar oplosmiddel)
(Moleculen zitten hier door elkaar heen)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Suspensie = troebel

(Vaste stof opgelost in een vloeistof)


Slide 8 - Tekstslide

Emulsie
  • Mengsel tussen 2 vloeistoffen (bv. olie en water)
  • Troebel en gekleurd
  • Tweelagensysteem
  • Emulgator nodig 

Slide 9 - Tekstslide

Ontmengen
Emulsie
Emulgator toevoegen

Slide 10 - Tekstslide

Blauw = Oplossing
Rood = Emulsie
Wit = Suspensie

Slide 11 - Tekstslide

Mengsels
Oplossing:  Heldere vloeistof

Suspensie: Een mengsel van een vaste stof in een vloeistof. Dit is troebel. 
                        
Emulsie: Een mengsel van twee vloeistoffen. Dit is troebel.
                      

Slide 12 - Tekstslide

 Overige 4 mengsels
Nevel (mist): Vloeistof verdeeld in een gas 

Rook : Vaste stof verdeeld in een gas 

Legering (brons): Metaal gemengd met een ander metaal 

Schuim (slagroom): Een mengsel van een gas in een vloeistof

Slide 13 - Tekstslide

Homogeen mengsel of heterogeen mengsel?
Homogeen mengsel: je ziet geen verschillende stoffen
(oplossing en legering)

Heterogeen mengsel: je ziet wel verschillende stoffen
(alle andere mengsels)

Slide 14 - Tekstslide

Welk soort mengsel is dit?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 15 - Quizvraag

Welk mengsel is altijd helder?
A
Suspensie
B
Oplossing
C
Emulsie
D
Emulgator

Slide 16 - Quizvraag

Hoe heet een mengsel van een vaste stof in een gas?
A
Rook
B
Legering
C
Nevel
D
Schuim

Slide 17 - Quizvraag

Legering is een homogeen mengsel
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Water gemengd met zand is een
A
Suspensie
B
Emulsie
C
Oplossing

Slide 19 - Quizvraag

Spa rood is een ?
A
suspensie
B
emulsie
C
oplossing
D
nevel

Slide 20 - Quizvraag

Een emulsie is helder en soms gekleurd
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Hoe heet het mengsel van een vloeistof in een gas?
A
schuim
B
rook
C
oplossing
D
nevel

Slide 22 - Quizvraag

Soorten mengsels

Oplossing: helder mengsel van een vloeistof met een vaste stof.

Suspensie: Troebel mengsel van een vaste stof in een vloeistof.

Emulsie: Troebel mengsel van twee vloeistoffen.

Slide 23 - Tekstslide

Oplossing
Suspensie

Slide 24 - Tekstslide

Emulsie: een mengsel van 2 vloeistoffen die niet in elkaar oplossen.
water en olie
Een emulsie is altijd troebel.

Een emulgator is een stof die ervoor zorgt dat een emulsie niet gaat ontmengen.

Slide 25 - Tekstslide

de rook
Andere mengsels die we onderscheiden zijn:
Rook: een mengsel van een vaste stof in een gas.
Schuim: een mengsel van een gas en een vloeistof.
Nevel: een mengsel van een vloeistof in een gas.

Slide 26 - Tekstslide

Soorten mengsels
Een mengsel bestaat uit twee of meer stoffen.
Een helder mengsel is homogeen: de stoffen zijn volledig gemengd
Een troebel mengsel is heterogeen: de stoffen zijn niet volledig gemengd.
betekenis fase-aanduidingen:
(s) = solid > vaste stof
(l) = liquid > vloeistof
(g) = gas > gas
rook
(s) + (g)
nevel
(l) + (g)

Slide 27 - Tekstslide