Mens en Omgeving H6 Hulpmiddelen technologie en veiligheid

H 6
Hulpmiddelen, Technologie en
Veiligheid
 • Je kunt hulpmiddelen voor verschillende doelgroepen noemen
 • Je weet waar je op moet letten bij een veilige omgeving
 • Je kunt uitleggen wat de begrippen robotica, domotica, ergonomie en e-health betekenen
 • Je kunt voor- en nadelen van technologische ontwikkelingen noemen;
 • Je weet wat een elektronisch patiëntendossier is.
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3,4

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H 6
Hulpmiddelen, Technologie en
Veiligheid
 • Je kunt hulpmiddelen voor verschillende doelgroepen noemen
 • Je weet waar je op moet letten bij een veilige omgeving
 • Je kunt uitleggen wat de begrippen robotica, domotica, ergonomie en e-health betekenen
 • Je kunt voor- en nadelen van technologische ontwikkelingen noemen;
 • Je weet wat een elektronisch patiëntendossier is.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem minstens 3 hulpmiddelen in huis of in de openbare ruimte die onze leefomgeving veiliger maken.

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem 7 onveilige situaties op deze speelplaats

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem 7 onveilige situaties in deze sportschool

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Veiligheid
 • Veilige omgeving
 • Veilige apparaten
 • Ergonomie
 • Arbowet

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ergonomie

 • Werken in de zorg kan zwaar zijn, je moet
  veel tillen en bukken, o.a. met het verplaatsen
  van personen. Als je dit niet goed doet kun je
  ernstige problemen aan je rug, schouders of
  armen krijgen.
 • Let niet alleen op je houding, maar werk ook
  met een hulpmiddel zoals een tillift.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de Arbowet?
Arbeidsomstandighedenwet: regelt veiligheid, gezondheid en welzijn

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aanpassingen en hulpmiddelen
Om iemands zelfstandigheid, zelfredzaamheid en veiligheid te verbeteren bij ziekte, handicap of ouderdom 

 • aanpassingen in een huis of gebouw
 • persoonlijke hulpmiddelen ( ADL hulpmiddelen)
 • domotica

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Hulpmiddelen
 • ADL hulpmiddelen (Activiteiten van het Dagelijks Leven)
 • Aanpassingen in huis voor mensen met een beperking
 • Technologische aanpassingen in huis (Domotica)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Ergonomie?
A
Iets wat met de wetenschap te maken heeft
B
Materialen die aangepast zijn voor een betere werkhouding
C
Je ergert je aan iemand
D
Iets wat met geld te maken heeft

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

welke afbeelding uit de kinderopvang heeft te maken met ergonomie
A
B
C
D

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld van ergonomie?
A
Wanneer je de behandelstoel in de juiste hoogte zet
B
Wanneer je op de fiets naar je werk te gaat
C
Wanneer je goed kunt hoofdrekenen
D
Aangepast bestek gebruiken

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarover gaan de richtlijnen in de Arbowet?
A
Over het aantal vakantiedagen van de werknemer
B
Over een veilige werkomgeving
C
Over het oprichten van een personeelsvereniging
D
Over de welvaart van de werknemer

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar staat Arbowet voor?
A
arbeidsoverschotwet
B
arbeidsondernemerswet
C
arbeidsoverheidswet
D
arbeidsomstandighedenwet

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Arbowet
A
Wet waarin staat hoeveel je minimaal mag verdienen
B
Wet die regels aangeeft voor werk- en rusttijden
C
Wet voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
D
Nettoloon = brutoloon - belasting - sociale premies

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat regelt de Arbowet?
A
Hoe een werknemer ergonomisch moet werken.
B
de ziektewet voor de werknemers.
C
De sfeer op de werkvloer
D
De veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer.

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Domotica 

 • techniek om dagelijks leven in huis gemakkelijker en veiliger maken.
 •  niet speciaal voor de zorg, ook in (senioren)woningen, kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen.
 • gehandicapten : zo zelfstandig mogelijk functioneren.
 • geeft bewoners een gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid.
 • Domotica kan ervoor zorgen dat veel zaken automatisch verlopen. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructiesVoordelen 

 • Mensen kunnen langer zelfstandig blijven wonen.
 • Kostenbesparing in de zorg (er is minder personeel nodig).
 • Het zorgt voor vermindering van gevoelens van eenzaamheid.
 • Het biedt ondersteuning voor het personeel.
Nadelen zijn:

 • Storingen in de techniek kan zorgen voor geen of verkeerde meldingen.
 • Verlies van privacy.
 • Is een zuster in de buurt niet fijner dan een camera?
 • De stroom kan uitvallen.
 • Langere tijd tussen alarm en alarmopvolging

Voor- en nadelen van domotica in de hulpverlening en zorg

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk de plaatjes. Waar heeft dit mee te maken?


A
ergonomie
B
fysiotherapie
C
anatomie
D
psychologie

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden van aanpassingen in een huis
Voorbeelden van hulpmiddelen

Slide 24 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Domotica : 

 • techniek om dagelijks leven in huis gemakkelijker en veiliger maken.
 •  niet speciaal voor de zorg, ook in (senioren)woningen,  kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen.
 • gehandicapten : zo zelfstandig mogelijk functioneren. 
 • geeft  bewoners een gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid.
 • Domotica kan ervoor zorgen dat veel zaken automatisch verlopen. 
Zorgtechnologie : 

 •  om de kwaliteit van de zorg te verbeteren of efficiënter te maken. 
 • hulpmiddelen als rolstoelen of gehoorapparaten
 • ict-systeem zoals het elektronisch patiëntendossier.
 • zorgrobotica: machines bewegingen te laten uitvoeren, bijv.  opereren,  robotarm. 

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten zorgtechnologie
Robotica
De robotica is de tak van de wetenschap die zich met het ontwikkelen en bestuderen van robots bezighoudt. In de zorg worden al allerlei huishoudrobots ingezet. Zo heb je al een stofzuigerrobot, een dweilrobot, een grasmaairobot en een wasvouwrobot waarvan je sommigen zelfs met je mobiele telefoon kunt bedienen!
Domotica
Domotica is een verzamelnaam voor slimme apparaten die ervoor zorgen dat je comfortabeler woont of energie bespaart. Met domotica automatiseer je een huis tot een smart home.
telemonitoring
Bij telemonitoring vult de patiënt gezondheidsinformatie in. Zo houdt de patiënt samen met de zorgverlener zijn gezondheid steeds nauwlettend in de gaten en kunnen zij samen actie ondernemen als dit nodig is.
EPD of ECD
 EPD of ECD (elektronisch patienten dossier / elektronisch cliënten dossier). Daarin wordt door de hulpverlener het dossier bijgehouden. 
sensoren/leefstijlmonitoring
Bij leefstijlmonitoring houden anderen via sensoren in je leefomgeving een oogje in het zeil. Zonder camera’s. De sensoren meten bijvoorbeeld of je in de keuken bent geweest, het toilet hebt gebruikt of de deur uit bent gegaan. Als de sensoren gedrag meten dat afwijkend is, dan kan de zorgverlener of mantelzorger dat op afstand zien. Zo kan de gebruiker veilig en verantwoord thuis blijven wonen.
mhealth
mHealth is een subsegment van eHealth en de afkorting van mobile Health. De term wordt gebruikt voor toepassingen van apparaten zoals mobiele telefoons en tablets in de gezondheidszorg.
serious gaming
Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren,Underground: chirurgen trainen in een veilige omgeving
VR
Virtual reality is een computertechniek die je een compleet andere werkelijkheid laat ervaren
AI
artificiële intelligentie (of kunstmatige intelligentie) AI is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen - zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit

Slide 27 - Tekstslide

De soorten hoeven nog niet uitgelegd te worden
Robotica 
Verzamelnaam  voor alle robots in de zorg
worden gebruikt om patiënten te 
ondersteunen bij dagelijkse 
activiteiten 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Technologie als hulpmiddel bij het verlenen van medische- en maatschappelijke zorg

 • Domotica en robotica
 • E- health
 • EPD


Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

e-health: internettechnologie om gezondheid en -zorg te verbeteren.

 • Elektronische dossiers : elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden.
 • E-consult:  digitaal medisch consult tussen patiënt en huisarts dat plaatsvindt via internet
 • Telebehandeling: een behandeling op afstand
 • Telemonitoring : een medische praktijk die op afstand toezicht houdt op patiënten die niet op dezelfde locatie zijn als de zorgverlener.
 • Zelfdiagnose door patiënten ( zelf op internet info zoeken, bijv.  op www.gezondheidsplein.nl  
 • E-buy : op internet medicatie kopenSlide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

EPD

 • Elektronisch Patiënten Dossier 
Elektronische map met alle gegevens van de patiënt/ zorgvrager 

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Privacy en beroepsgeheim
Iedereen die in de zorg werkt heeft medisch beroepsgeheim (ook wel zwijgplicht).
Nooit zonder toestemming gegevens bespreken met anderen
Uitzonderingen: 
- Kinderen < 12 jaar / 12- 16 jaar in overleg met kind
- Besmettelijke ziekten -> GGD (Wet bestrijding infectieziekten)
- EPD (met toestemming van patiënt)

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent ‘Domotica’?
Domotica is een verzamelbegrip voor:

A
aanpassingen waardoor rolstoelgebruikers zich veilig kunnen verplaatsen.
B
medicijnen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfredzaam blijven.
C
voorzieningen die bepaalde functies in huis automatiseren.
D
zorgrobots die mensen met een beperking ondersteunen.

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een goed voorbeeld van domotica?
A
Het gebruik van een scootmobiel
B
Thuiszorg op afstand
C
Een robot poes voor eenzame ouderen
D
een schakelaar waarmee je verschillende apparaten kan aan- en uitzetten

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de voordelen van domotica in de zorg?
A
de zorgvrager hoeft niet meer gestimuleerd te worden in zijn zelfredzaamheid
B
mensen kunnen langer thuis blijven wonen
C
er is geen verzorgende meer nodig
D
het tekort aan geld is in de zorg helemaal opgelost

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Domotica geeft de cliënt zelf meer
A
Budget
B
Geluksgevoel
C
Zelfbeschikking
D
Gezelligheid

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is geen voorbeeld van domotica?
A
Bewoners met GPS-zenders
B
Een slimme medicijn dispenser
C
Uit bed melding
D
Een hoog-laagbed

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat behoort NIET tot een zorgtechnologie
A
Rollator: hulpmiddel bij het lopen.
B
Gehoorapparaat: hierdoor horen ze beter
C
Scootmobiel
D
Leesboek

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is zorgtechnologie belangrijk?
A
Zo kan de zorgvrager langer zelfstandig blijven wonen.
B
Zo blijft de zorg betaalbaar.
C
A en B zijn beide juist.

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Domotica
Robotica
Zorgtechnologie
Robotarm (operaties uitvoeren)
Paro, snoezelrobot voor mensen met dementie
stofzuigerrobot
implanteerbare hartritmemonitor onder de huid, registreert 24 uur per dag het hartritme. 
gordijnen openen via een app op je mobiel
verlichting en verwarming regelen via een app
beweging sensoren in de slaapkamer

Slide 43 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 45 - Video

Deze slide heeft geen instructies

voordelen E-Health    

 • laagdrempelig en biedt meer privacy
 • bespaart vaak tijd
 • draagt bij aan de zelfstandigheid van de cliënt. 
 • kan voor kostenbesparing zorgennadelen E-Health

 • techniek is niet altijd betrouwbaar, Internet werkt soms niet goed. 
 • soms te ingewikkeld 
 • kan niet alles oplossen,  niet te lang 'zelfdokteren'.
 • niet altijd goed beveiligd en  privacy-risico 


Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

lesdoelen H 6
 • Je kunt hulpmiddelen voor verschillende doelgroepen opnoemen
 • Je weet waar je op moet letten bij een veilige omgeving
 • Je kunt uitleggen wat de begrippen robotica en domotica betekenen
 • Je kunt voorbeelden geven van  robotica en domotica 
 • Je kunt voor- en nadelen noemen van robotica en domotica 

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies