huwelijk in de islam

1 / 13
volgende
Slide 1: Video
IslamSecundair onderwijs

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 2 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Huwelijk in de islam

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video
Het huwelijk in de islam wordt gezien als een middel om het geloof te versterken, de menselijke waardigheid te behouden, de voortzetting van het nageslacht te waarborgen en een geordende sociale structuur te handhaven.
Doel van het Huwelijk

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Contractuele Aard

Slide 6 - Open vraag

Religieuze Goedkeuring

Slide 7 - Open vraag

Rechten en Plichten

Slide 8 - Open vraag

Monogamie
De islam moedigt monogamie aan, hoewel een man maximaal vier vrouwen mag trouwen, maar onder strikte voorwaarden en met rechtvaardigheid in behandeling van elke echtgenote.

Slide 9 - Tekstslide

Toestemming en Keuzevrijheid

Toestemming van beide partijen is van cruciaal belang voor een geldig islamitisch huwelijk. Het is ook belangrijk dat het huwelijk op vrijwillige basis wordt aangegaan, zonder dwang.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Feestelijke Gebeurtenis
Het huwelijk is een vreugdevolle gebeurtenis in de islamitische cultuur, vaak gemarkeerd door een huwelijksfeest waar familie en vrienden samenkomen om de nieuwe verbintenis te vieren.

Slide 13 - Tekstslide