Thema 1 Planten en dieren B1 Organismen

 • Zitten volgens de plattegrond
 • Spullen op tafel
       Boek, werkboek, schrift
 • Tas van tafel
Thema 1 Planten en dieren
timer
3:00
Les 1:

B1 Organismen
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

 • Zitten volgens de plattegrond
 • Spullen op tafel
       Boek, werkboek, schrift
 • Tas van tafel
Thema 1 Planten en dieren
timer
3:00
Les 1:

B1 Organismen

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we deze week doen?
 • Weekplanner uitdelen en uitleggen
 • Start met Thema 1 Organismen Basisstof 1
 • Uitleg Basisstof 1 + leerdoelen
 • Opdrachten digitaal maken 
 • Uitleg tekenregels
 • Tekenregels toepassen
 • Afsluiten met flitskaarten en Test Jezelf

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen van deze week
Aan het einde van deze week kan je:

 • uitleggen wat een organisme is
 • de zeven levensverschijnselen noemen
 • onderscheiden of iets levend, dood en levenloos is 

Slide 3 - Tekstslide

BIOLOGIE
Griekse woorden:

BIOS = leven
LOGOS = leer of wetenschap

Biologie is dus de leer/de wetenschap van het leven

Slide 4 - Tekstslide

Levensverschijnselen
Levensverschijnselen zijn de kenmerken van het leven.

Er zijn 7 levensverschijnselen:

Waarnemen             Bewegen
Voeden                    Ademhalen
Uitscheiden             Groeien
Voortplanten


Leer ze uit je hoofd
Hoe leer jij iets uit je hoofd?
1
Maak een kleine, simpele, gekke tekening van jezelf. Daarin zijn de 7 levensverschijnselen te zien.... Helpt jou dat om ze te leren?
2
Maak je liever een ezelsbruggetje zodat je de 7 levensverschijnselen kunt onthouden? Helpt jou dat om ze te leren?
3
Als jij aan je lievelingsdier denkt.... of een afbeelding daarvan hebt, kun je dan de 7 levensverschijnselen beter onthouden? 

Slide 5 - Tekstslide

Stoffen opnemen en afgeven
- ademhalen
- voeden
- uitscheiden

Slide 6 - Tekstslide

Ademhalen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Reageren op de omgeving
- waarnemen 
- bewegen

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Voortbestaan
- voortplanten 
- groeien

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Levend - dood - levenloos
Een organisme (levend wezen) dat geen levensverschijnselen meer vertoont, noem je dood. Delen van organismen die niet meer leven, noem je ook dood.

Voorwerpen die nooit geleefd 
hebben (en dat ook nooit gaan doen), noem je levenloos. 

Organisme die levensverschijnselen vertonen, noem je levend

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Opdrachten
- Maak de opdrachten van Basisstof 1 (zie weekplanner)

- Klaar? Oefen de begrippen met behulp van de flitskaarten en maak de Test Jezelf op de Ipad

Slide 18 - Tekstslide

Afsluiting
 • Zijn leerdoelen behaald?
Huiswerk
Maken opdrachten basisstof 1 thema 1

Slide 19 - Tekstslide


A
DOOD
B
LEVEND
C
LEVENLOOS

Slide 20 - Quizvraag

Hoe noem je dit levensverschijnsel?
A
plassende hond
B
uitscheiden
C
onderscheiden
D
bewegen

Slide 21 - Quizvraag

Als een organisme geen levensverschijnselen meer vertoont, noemen we dat:
A
Dood
B
Levend
C
Levenloos

Slide 22 - Quizvraag


A
DOOD
B
LEVEND
C
LEVENLOOS

Slide 23 - Quizvraag

Wat is een ander woord voor levend wezen?
A
Orgaan
B
Dier
C
Organisme
D
Plant

Slide 24 - Quizvraag

Sommige planten maken sappen zoals nectar en hars. Deze kunnen ze vervolgens afgeven aan de omgeving. Hoe heet dit levensverschijnsel?
A
voeden
B
voortplanten
C
uitscheiden
D
groeien

Slide 25 - Quizvraag

Wat is/betekent biologie?
A
leer van het leven
B
een vak op school
C
leer van de natuur
D
leren over dieren

Slide 26 - Quizvraag

Een organisme vertoont altijd alle levensverschijnselen
A
waar
B
niet waar

Slide 27 - Quizvraag

Een plant kan niet alle levensverschijnselen vertonen
A
juist
B
onjuist

Slide 28 - Quizvraag

Extra oefeningen
- levensverschijnselen
- levend, dood of levenloos

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

Slide 31 - Link