Formatieve toets hst 5: Water

Formatieve toets hst 5
 • telt niet mee voor je rapport
 • moet voldoende afgesloten worden anders herstelopdracht
 • bij rekenvragen altijd berekening vermelden
 • lukt het niet om een fotovraag in te leveren neem direct contact op met je docent
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Formatieve toets hst 5
 • telt niet mee voor je rapport
 • moet voldoende afgesloten worden anders herstelopdracht
 • bij rekenvragen altijd berekening vermelden
 • lukt het niet om een fotovraag in te leveren neem direct contact op met je docent

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen die afgetoetst worden:

 1. Ik ken de grootheid dichtheid in combinatie met de juiste eenheden en symbolen.
 2. Ik kan met de formule ρ = m / V de dichtheid berekenen. 
 3. Ik kan verklaren met de dichtheid wanneer een stof drijft, zweeft of zinkt in water.
 4. Ik kan beschrijven wat de Duitse Hardheid (DH) is.
 5. Ik kan de hardheid van water in mg/L berekenen aan de hand van het gegeven 1 DH = 7,1 mg/L.
 6. Ik ken de scheidingsmethoden filtreren, bezinken/afgieten, extraheren, adsorberen, destilleren en indampen, weet op welk verschil in stofeigenschap ze berusten kan er een onderzoek mee uitvoeren.

Slide 2 - Tekstslide

Je hebt 0,75 liter van een bepaalde vloeistof. De massa van deze vloeistof is 850 gram.
Laat met een berekening zien wat de dichtheid is.


Slide 3 - Open vraag


Hiernaast zie je een maatcilinder waar een blokje in wordt gedaan. Het blokje weegt 18 gram. Bereken de dichtheid. 

Slide 4 - Open vraag

Een stof heeft een dichtheid van 7,31 g/cm3 en een volume van 12,5 cm3.
Bereken de massa van deze stof.

Slide 5 - Open vraag

Bereken de massa van 50 cm3 alcohol. De dichtheid moet je opzoeken op internet.

Slide 6 - Open vraag

De dichtheid van de badeend is ...... dan de dichtheid van water
A
Groter dan
B
Kleiner dan
C
Gelijk aan
D
Geen idee

Slide 7 - Quizvraag


Het volume van elk blokje is 1 kubieke centimeter.

Waarom zijn niet alle blokjes even zwaar?

Slide 8 - Open vraag

Een gouden ketting heeft een massa van 35 g. De dichtheid van goud is 19,3 g/cm3. Bereken het volume.
A
35 : 19,3 = 1,8 cm3
B
19,3 : 35 = 0,55 cm3
C
35 x 19,3 = 675,5 cm3

Slide 9 - Quizvraag

Honderd gram zand heeft een volume van 62,5 cm3. Bereken de dichtheid van zand.

Slide 10 - Open vraag

Je hebt een flesje gevonden met daarin 6 cm3 van een onbekende vloeistof.
De massa van de vloeistof is 6,18 gram. Bereken de dichtheid van deze stof

Slide 11 - Open vraag

Een ring is opgegraven bij een oude Romeinse nederzetting. De massa is 6,5 gram en het volume is 0,7 cm3.
1. Bereken de dichtheid van het materiaal.
2. Zoek op of dit een gouden ring kan zijn.

Slide 12 - Open vraag