energie

Energie 6.4
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Energie 6.4

Slide 1 - Tekstslide

Kernenergie is .....
A
niet duurzaam
B
duurzaam

Slide 2 - Quizvraag

Hoe wordt zonne-energie NIET opgevangen?
A
Zonnepanelen
B
Zonnecentrale
C
Zonneboiler
D
Zonnerad

Slide 3 - Quizvraag

Wat zijn geen fossiele brandstoffen?
A
Aardolie en steenkool
B
Steenkool en water
C
Aardgas en zonne-energie
D
Zonne-energie en water

Slide 4 - Quizvraag

Zonne-energie is...
A
Duurzaam
B
Niet duurzaam

Slide 5 - Quizvraag


Wat is windenergie?
A
Energie opgewekt door zon
B
Energie opgewekt door regen
C
Energie opgewekt door wind
D
Energie opgewekt door regen, wind en zon

Slide 6 - Quizvraag


Groene stroom
A
Stroom die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
B
Stroom die is opgewekt uit fossiele energiebronnen.

Slide 7 - Quizvraag

wat is groene stroom
A
wind en zonne energie
B
wind energie
C
zonne energie
D
geen van beide

Slide 8 - Quizvraag

Waterkracht was:
A
Grijze energie
B
Groene energie
C
Blauwe energie

Slide 9 - Quizvraag

Wat is kernenergie?
A
Kernenergie is energie die wordt gemaakt door uranium te splitsen
B
Kernenergie bestaat nog niet
C
Kernenergie ontstaat door naar de naar de kern te graven van de aarde
D
Kernenergie is energie die wordt gemaakt met steenkool

Slide 10 - Quizvraag

Kernenergie...
A
Is niet duurzaam, want: broeikasgassen!
B
Een goed alternatief voor energie uit kolencentrales...
C
Is niet duurzaam, want: het kan behoorlijk mis gaan.
D
Is positief als je alleen kijkt naar klimaatverandering.

Slide 11 - Quizvraag

Waterkracht is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 12 - Quizvraag

Energie winnen uit eb en vloed noemen we..
A
Eb en vloed energie
B
Getijdenenergie
C
groene energie
D
hydro-elektriciteit

Slide 13 - Quizvraag

Zonne- energie is een ...?
A
hernieuwbare energiebron
B
niet-hernieuwbare energiebron

Slide 14 - Quizvraag

Wat is geen groene stroom?
A
Zonne-energie
B
Waterkracht
C
Windenergie
D
Aardgas

Slide 15 - Quizvraag

Wat zijn fossiele brandstoffen?
A
Energiebronnen die oneindig zijn.
B
Energiebronnen die eindig zijn.
C
Energiebronnen die eindig zijn maar CO2 neutraal zijn.
D
Energiebronnen die eindig zijn en CO2 uitstoten.

Slide 16 - Quizvraag

Wat zijn de voordelen van Zonne-energie
A
gratis
B
niet slecht voor het milieu
C
niet afhankelijk van het weer
D
veilig

Slide 17 - Quizvraag

Zonne energie is.?
A
Grijze energie
B
Groene energie
C
Blauwe energie
D
Zwarte energie

Slide 18 - Quizvraag

Zonne-energie is niet afhankelijk van
A
het seizoen
B
de hellingshoek
C
je elektriciteitsrekening
D
de oppervlakte van uw zonnepaneel

Slide 19 - Quizvraag

Wat is duurzame energie?
A
Energie die erg duur is
B
Energie die hernieuwbaar is
C
Energie die niet-hernieuwbaar is

Slide 20 - Quizvraag

Bij kernenergie wordt....
A
uranium verbrand
B
uranium gesplitst

Slide 21 - Quizvraag

Windenergie is:
A
duurzame energie
B
fossiele brandstof
C
kernenergie

Slide 22 - Quizvraag