cross

Present perfect vs Past Simple

Present perfect vs Past simple
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 2,3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Present perfect vs Past simple

Slide 1 - Tekstslide

Present perfect
Wanneer gebruik je hem?
1. Begonnen in het verleden en nu nog steeds bezig. 
I have lived in Duiven since 2012. 
2. Ervaringen tot nu toe. 
I have never seen a Harry Potter movie
3. Iets waar het effect nu nog zichtbaar van is. 
Karl feels sick. He has eaten too much.

Slide 2 - Tekstslide

Hoe maak je de present perfect?
Have/Has + voltooid deelwoord (3e vorm of ww+ed)

I have not studied for the test yet.

Slide 3 - Tekstslide

Verklikwoorden
Fyne Jas
For 
Yet
Never
Ever
Just
Already
Since

Slide 4 - Tekstslide

Bij welke personen gebruik je 'has'?

Slide 5 - Open vraag

Karen ___________ (answer)
my e-mail.

Slide 6 - Open vraag

They _________ already _________
their rucksacks. (to pack)

Slide 7 - Open vraag

I _______ just _______ my bike. (to clean)

Slide 8 - Open vraag

Emily _______ her room. (to paint)

Slide 9 - Open vraag

Lisa and Colin ____________ to a concert. (to go)

Slide 10 - Open vraag

I _____________ at the pet shop. (to be)

Slide 11 - Open vraag

Past Simple
In het verleden gebeurd en afgelopen
Te herkennen aan: Tijdsbepaling

He walked to school yesterday.
He went to the party last night.
WW+ed of 2e rijtje van onregelmatige werkwoorden

Slide 12 - Tekstslide

Present perfect vs past simple
Stap 1: Staat er een vorm van Fyne Jas in?
Ja --> Present Perfect
Nee --> Stap 2
Stap 2: Staat er een tijdsbepaling in?
Ja --> Past Simple
Nee --> Stap 3
Stap 3: Is het nog aan de gang? Gaat het over ervaringen tot nu toe? Is het resultaat zichtbaar?
Ja op 1 van deze vragen --> Present Perfect
Nee --> Past Simple

Slide 13 - Tekstslide

Last night I _______________ (lose) my keys.

Slide 14 - Open vraag

I __________ (know) my great grandmother for a few years

Slide 15 - Open vraag

I ________________(play) Hockey since I was a child - I'm pretty good!

Slide 16 - Open vraag