Paalfundering

Paalfundering 
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 28 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paalfundering 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je weet wat een paalfundering is;
Je  herkent verschillende type palen, met of zonder grondverdringing;
Je weet hoe de uitvoeringsmethodiek van funderingspalen is;
Je weet hoe de aansluiting van betonpaal naar balkfundering gemaakt wordt;

Slide 2 - Tekstslide

Inleiding
 • Funderen op palen
 • Verschillende soorten palen 
 • Prefab funderingspalen
 • In de grond gevormde palen
 • Diepwanden

Slide 3 - Tekstslide

Funderen op palen
Als de lagen onder een bouwwerk onvoldoende draagvermogen hebben, moet je eerst funderingspalen aanbrengen. Die funderingspalen zijn van hout, beton of staal. Meestal breng je ze aan door te heien of boren. Voordat de palen de grond in gaan, moet er eerst funderingsonderzoek plaatsvinden.
Op basis van dat onderzoek kan je een keuze maken welk paaltype het beste toepasbaar is. Is het in een woonwijk, hoe diep ligt de vaste grondslag enz.

Slide 4 - Tekstslide

De verschillende soorten palen
 1. Inbrengmethode met grondverdringing
 2. Inbrengmethode met geen of geringe grondverdringing
 3. Inbrengmethode met grondverwijdering
 • Prefab palen worden vanuit de fabriek aangevoerd. Prefab palen zijn er in hout en beton. Deze worden in de grond geheid of gedrukt.
 • In de grond gevormde palen worden ter plekke gemaakt / gestort. In de grond gevormde palen kunnen worden gemaakt d.m.v.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Prefab funderingspalen

Slide 8 - Tekstslide

Houten palen
- Altijd 200 mm onder laagst gemeten grondwaterstand. 
- Meestal in combinatie met betonopzetters.
- Nadeel is de beperkte lengte leverbaar.
- Natuurlijk materiaal, geen constante kwaliteit.

Slide 9 - Tekstslide

Geprefabriceerde palen beton
 • In verschillende doorsnede en lengtes te krijgen.
 • Kunnen in de grond geheid of gedrukt worden.
 • Geen last van wisselende waterstanden.
 • Kunnen mits gewapend ook trekkrachten opnemen (voorgespannen).

Slide 10 - Tekstslide

Heien van palen, heimuts
De heimuts is een buffer tussen de paalkop en het valgewicht, dat als doel heeft de paalkop te beschermen tegen de grote impact van het heiblok.
Een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de druk van valblok of slagstuk op muts en paal eist een perfecte drukverdelende laag. De heimuts  is gemaakt van een zachthouten vulling. Deze vulling bestaat doorgaans uit twee of drie lagen droog vurenhout. 

Slide 11 - Tekstslide

Kalenderen
Kalenderen is het tellen van de hoeveelheid slagen die met een heiblok nodig zijn om de heipaal over het hoogteverschil van 250 mm (dit noemt men een tocht) te laten zakken. Ook kan de zakking van de paal in 30 slagen bijgehouden worden.

Het aantal slagen per tocht ( 250 mm) wordt de kalendering genoemd per tocht. Aan de kalendering is af te lezen waar de paal de draagkrachtige laag heeft bereikt. En hoe diep de paal in de draagkrachtige laag is geslagen. Hoe meer slagen per tocht hoe groter de weerstand (en hoe groter het draagvermogen van de grondlaag).

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Balkenfundering
 • Toepassing als de grondspanning hoog genoeg is (goede draagkracht).
 • Als grondspanning laag is en draagkrachtige laag dieper in de grond aanwezig is dan in combinatie met een palenfundering.

Slide 14 - Tekstslide

Balkenfundering
Ihwg balkfundering                                    Prefab balkfundering

Slide 15 - Tekstslide

Prefab balkenfundering
 • De geprefabriceerde balken fundering.
 • Vereist nauwkeurige maatvoering van de heipalen

Slide 16 - Tekstslide

Koppensnellen van de palen
Koppensnellen is de bewerking waarbij na het inheien van betonnen heipalen, door het verwijderen van beton aan de bovenzijde van de paal, de wapening (de stalen wapeningsstaven) wordt blootgelegd. 
hydraulische kraker

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

In de grond gevormde palen

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

In de grond gevormde palen
Door grondverdringing (holle buis), hierdoor wordt de weerstand op de paal groter. Deze boorpaal blijft ook in de grond achter en wordt gevuld met beton.
 Deze wordt toegepast …
- als men veel negatieve kleef verwacht.
- bij slappe grondlagen
- bij grondwater in een agressief milieu.

Slide 21 - Tekstslide

Type paal kan zijn,             - Groutinjectiepaal;
- Schroefinjectiepaal

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

In de grond gevormde palen
Zonder grondverdringing

- Mortelschroefpalen.
- Boorpalen (avegaar met een holle kern waarin de beton gestort wordt tijden het ophalen van de avegaar)

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Diepwanden
 • Een diepwand is een in de grond gevormde gewapend betonnen dikke wand die uit segmenten (panelen) bestaat.
 • Diepwanden worden o.m. toegepast:
 1. als (kelder)wanden van grote gebouwen, ondergrondse garages, tunnelbouw (weg-, spoor- en metrotunnels) e.d.
 2. funderingselementen voor gebouwen, viaducten, bruggen e.d.
 3. als grondkering bij bouwputten
 4. bij zeer hoge verticale belastingen (de losse panelen zijn nu kolommen en heten baretten)
 5. als "trekdiepwand" tegen opdrijven van gebouwen die vrij diep de grond in gaan
 • Diep (40 m), snel, trillingsvrij en geluidsarm, mogelijk in iedere grondsoort.
 • Lekkages, vervorming ondergrond, ruw oppervlak.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Prefab betonnen fundering
Voor je project gebruik je een prefab betonnen fundering bestaande uit een prefab betonnen heipaal en een prefab betonnen balkenfundering.
Zie hiervoor:


Slide 28 - Tekstslide