1. lading en spanning

 1.Lading en spanning
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

 1.Lading en spanning

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Benodigdheden

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pictogrammen
Aantekening in je schrift
Filmpje kijken
Uitleg
Opdracht in schrift
Opdracht iPad
Quiz

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef zoveel mogelijk termen / woorden / symbolen / formules die je al kent over elektriciteit.
Voeg ze LOS toe (per stuk opnieuw invoeren!). 
Elektriciteit

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is statische elektriciteit?

Slide 7 - Tekstslide

'Kan' dit filmpje nog?
Opbouw atoom
Proton
  • In de kern
  • Positief geladen
  • Kan niet verplaatsen
Neutron
  • In de kern
  • Niet geladen
  • Kan niet verplaatsen
Elektron
  • Ver van de kern
  • Negatief geladen
  • Kan verplaatsen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hiernaast een vereenvoudigde weergave van een atoom.
De gele bolletjes stellen voor:
A
de kern
B
de protonen
C
de neutronen
D
de elektronen

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hiernaast een vereenvoudigde weergave van een atoom.
De groene bolletjes stellen voor:
A
de kern
B
de protonen
C
de neutronen
D
de elektronen

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hiernaast een vereenvoudigde weergave van een atoom.
De rode bolletjes stellen voor:
A
de kern
B
de protonen
C
de neutronen
D
de elektronen

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Statische elektriciteit
Wrijf de voet over de grond en raak de deurknop aan

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Statische elektriciteit - lading
Te veel elektronen
Te veel elektronen
Negatieve lading
Te weinig elektronen
Te weinig elektronen
Positieve lading
Elektronen - Protonen gelijk
Evenveel elektronen
als protonen
Geen lading (neutraal)

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevaren statische elektriciteit

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Statische elektriciteit - afstoten
Gelijke ladingen stoten elkaar af

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Statische elektriciteit - aantrekken
Tegengestelde ladingen trekken elkaar aan

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aantrekken - afstoten
Wrijf de ballon over de trui en onderzoek hoe de ballon wordt aangetrokken door de trui en de muur

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aantrekken - afstoten
Door wrijving (nauw contact) kunnen ladingsdeeltjes van het ene naar het andere voorwerp overspringen.

Dit noemt men statische elektriciteit.

Het evenwicht tussen de negatieve en positieve deeltjes is dan verbroken.
Wanneer je een geladen voorwerp (in het voorbeeld hiernaast negatief geladen) in de buurt van een neutraal voorwerp houdt, zullen de vrije elektronen in dat voorwerp zich verplaatsten. In het voorbeeld verplaatsten ze zich een beetje naar rechts (want ze worden afgestoten door de negatieve ballon). Het linkerdeel van de muur wordt hierdoor dus een beetje positief, waardoor de negatieve ballon er toe wordt aangetrokken en er tegen aan blijft 'plakken'.

Het effect van het verschuiven (maar niet overspringen!) van lading noemt men elektrische influentie.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektroscoop
Met een elektroscoop toon je (een overschot aan) negatieve of positieve lading aan
Een elektroscoop is een apparaat dat de aanwezigheid van positieve of negatieve lading laat zien. 
In beide gevallen zullen de 'flapjes' aan de onderkant uit elkaar bewegen.
Geen lading
+ of - lading

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Juist/onjuist:

Met een elektroscoop kun je nagaan of een voorwerp een positieve lading of juist een negatieve lading heeft.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Elektroscoop

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektroscoop 1 - voorbeeld
Wanneer je een negatief geladen voorwerp bij een neutrale elektroscoop houdt, zullen de 'flapjes' aan de onderkant uitslaan.
Hoe kan dat?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektroscoop 1 - uitwerking
De negatieve lading op de staaf drukt een deel van de elektronen weg uit de kop naar beneden (want - en - stoot elkaar af). De bovenkant van de elektroscoop wordt dus meer positief, en de 'flapjes' meer negatief. De twee negatieve flapjes stoten elkaar af en gaan uit elkaar staan.
Hoe verder de flapjes uit elkaar staan, hoe groter / sterker de lading op de staaf was/is.
elektronen

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektroscoop 1 - uitwerking
Wanneer je de geladen staaf verwijdert, schuiven de elektronen weer terug naar boven en is elk deel van de elektroscoop weer neutraal.

De flapjes zakken weer terug.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

We houden nu een positief geladen voorwerp bij een neutrale elektroscoop.

De flapjes gaan nu ook uit elkaar staan.

Leg duidelijk uit waarom dat gebeurt. Teken hiertoe de nieuwe ladingverdeling in de elektroscoop.

Wat gebeurt er als je de geladen staaf weer weghaalt?

Elektroscoop 2

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Teken de ladingverdeling in de elektroscoop en leg uit waarom de flapjes uit elkaar gaan en geef aan wat er gebeurt als de geladen staaf weer wordt weggehaald.
Lever een foto in.

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Elektroscoop 2 - uitwerking
De elektronen worden naar de kop getrokken. De flapjes worden dus meer positief en (+ en +) stoten elkaar af.

Wanneer de geladen staaf wordt verwijdert, gaan de flapjes weer naar elkaar.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektroscoop 3
Je houdt een negatief geladen staaf TEGEN een neutrale elektroscoop.

De flapjes slaan uit, en BLIJVEN (enigszins) uitgeslagen nadat je de staaf weer weghaalt.

Teken de ladingsverdeling in de elektroscoop en leg uit waarom de flapjes nu blijvend uit staan.

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Teken de ladingverdeling in de elektroscoop tijdens het aanraken EN nadat de staaf weer weggehaald is. Leg uit dat de flapjes uitslaan en blijven uitslaan, ook nadat de staaf weer weggehaald is.
Lever een foto in.

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Elektroscoop 3 - Uitwerking
Door het contact springen er elektronen over naar de elektroscoop.  Bovendien worden de elektronen ook naar beneden geduwd. De onderkant wordt dus erg negatief.

Wanneer de geladen staaf wordt weggehaald, zijn er nog steeds meer elektronen dan positieve deeltjes, dus HEEL de elektroscoop is nu negatief, dus de onderkant ook.

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:40
Elektronen zijn negatief geladen. Hoe komt het dat het metaal toch elektrisch neutraal is?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

00:55
De andere elektronen zitten dus 'vast' aan hun kern. Hoe komt dat?

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vrije elektronen in geleider

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lever hier een foto van je aantekeningen / samenvatting van deze les in.
-Bouw van atoom met protonen / neutronen en elektronen
-Aantrekken / afstoten van + en -
-Werking van de elektroscoop (bij wel en niet aanraken)
-Geleiding van stroom door een metaal

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Geef hieronder zo duidelijk mogelijk aan wat je nog niet goed snapt van deze les en / of waar je nog vragen over hebt.
Heb je nog tips of suggesties voor deze les?

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verwerkingsopgaven 1. Lading en Spanning

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.1 
Geef een schematische tekening van een atoom, en geef daarin de kern, protonen, neutronen en elektronen aan. Geef van elk van de 4 aan of ze positief geladen, negatief geladen of neutraal zijn.

1.2 
Elk voorwerp bestaat uit enorm veel atomen met elk enorm veel ladingsdeeltjes (protonen en elektronen). Toch merk je daar in het dagelijks leven niet veel van. Leg uit hoe dat komt.

1.3
De twee metalen bollen hiernaast zijn 4+ en 12- geladen.
Ze worden door een metalen draad met elkaar verbonden.
Teken de eindsituatie en geef met een pijl aan in welke richting de lading zich heeft verplaatst.

1.4 
De twee metalen bollen hiernaast zijn 6+ en 2- geladen.
Ze worden door een metalen draad met elkaar verbonden.
Teken de eindsituatie en geef met een pijl aan in welke richting de lading zich heeft verplaatst.
 Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je kunt hier je gemaakte werk inleveren t/m 1.4

Slide 40 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

1.5
Leg uit hoe je een ballon elektrisch aan een plafond kunt hangen.

1.6 
Je kunt een voorwerp (bijv. elektroscoop) laden door het met een elektrisch geladen staaf aan te raken.
Laat dit zien door in de figuur hieronder naast steeds een kloppend aantal + en - deeltjes te tekenen.

1.7 
De zogenaamde ‘vrije elektronen’ in een metaal zorgen voor de geleiding. Leg uit waarom de meeste elektronen niet vrij zijn, en dus ‘vastgehouden’ worden door de kern van de atomen van het metaal.

1.8 *
Je kunt een voorwerp (elektroscoop) laden zonder het met een elektrisch geladen staaf aan te raken.
Laat dit zien door in de figuren 1, 2 en 3 steeds een kloppend aantal + en - deeltjes te tekenen.

 Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je kunt hier je gemaakte werk inleveren t/m 1.8

Slide 42 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hieronder kun je je vragen en/of opmerkingen over de opgaven 1.1 t/m 1.8 kwijt.

Slide 43 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachtenboek HAVO
Opdrachtenboek H3:
maken + nakijken opdracht 1 t/m 5 (blz. 52)

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachtenboek VWO
Opdrachtenboek H3:
maken + nakijken 
opdracht 1 t/m 9 (blz. 54, 55)

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rad van Huiswerkcontrole

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies