Kritisch denken/Burgerschap

Kritisch denken

   Kritisch denken
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Kritisch denken

   Kritisch denken

Slide 1 - Tekstslide

Wat is kritisch denken?

Slide 2 - Woordweb

Denkvaardigheden
Een soort gereedschap bij het denken.
  1.  Onthouden
  2. Begrijpen
  3. Toepassen
  4. Analyseren
  5. Evalueren
  6. Creëren

Slide 3 - Tekstslide

Waarom "Kritisch denken"

Slide 4 - Open vraag

Kritisch denken is een belangrijke vaardigheid

In de maatschappij wordt een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid van je verwacht. 
Je moet steeds meer zelf organiseren en oplossen. 
Je eigen mening, oordeel en beslissingen worden dus steeds belangrijker. 
Kritisch denken helpt je hier bij.

Slide 5 - Tekstslide

Bij kritisch denken moet je..
  • je mening kunnen geven met argumenten
  • jezelf kunnen verplaatsen in het standpunt van iemand anders
  • kunnen beoordelen of nieuws betrouwbaar is
  • weten waar je bruikbare informatie haalt 


Je leert dus wat kritisch denken is, welke denkvaardigheden er zijn en hoe je informatiebronnen op betrouwbaarheid checkt

Slide 6 - Tekstslide


Bij kritisch denken gaat het om...
A
het altijd innemen van een standpunt dat afwijkt van de groep.
B
nooit tevreden zijn.
C
het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.
D
een vaardigheid waarbij je jezelf aanleert zo simpel mogelijk na te denken zonder enige moeite.

Slide 7 - Quizvraag

1

Slide 8 - Video

03:12
Welke persoon was het meest kritisch?
meisje 1
meisje 2
jongen

Slide 9 - Poll

Wat deed meisje 1 dat het andere meisje en de jongen NIET deden?

Slide 10 - Open vraag

Vragen Stellen

Slide 11 - Tekstslide

De nieuwe schoolregels
Wat vinden jullie ervan?
We voeren een gezamenlijke discussie in de klas.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide