par 3.3

paragraaf 3.3
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

paragraaf 3.3

Slide 1 - Tekstslide

Instructie
Reactievergelijkingen:
Aantal atomen voor de reactie is gelijk aan het aantal atomen na de reactie

Dus er gaan geen deeltjes verloren
Deeltjes voor en na reactie gelijk
Massa voor en na reactie gelijk
Deeltjes wegen iets, dus deeltjes zeggen iets over de massa

Slide 2 - Tekstslide

Met deze theorie naar:

Rekenen met massaverhoudingen

Slide 3 - Tekstslide

de vraag
Hoeveel gram zuurstof is nodig voor de verbranding van 15.0 gram methaan waarbij koolstofdioxide en water ontstaan?

Slide 4 - Tekstslide

stappenplan
1. schrijf de reactievergelijking op in woorden
2. schrijf de reactievergelijking op in molecuulformules
3. maak de reactievergelijking kloppend
4. wat zijn de molecuulmassa's?
5. maak een verhoudingstabel

Slide 5 - Tekstslide

stappenplan
1. schrijf de reactievergelijking op in woorden
2. schrijf de reactievergelijking op in molecuulformules
3. maak de reactievergelijking kloppend
4. wat zijn de molecuulmassa's?
5. maak een verhoudingstabel

Slide 6 - Tekstslide

antwoord stap 1
schrijf de reactievergelijking op in woorden

Methaan + Zuurstof -> Koolstofdioxide + Water

Slide 7 - Tekstslide

antwoord stap 2
schrijf de reactievergelijking op in molecuulformules 

Slide 8 - Tekstslide

Wat is de molecuulformule van zuurstof?
A
O2
B
H2O
C
CH4
D
CO2

Slide 9 - Quizvraag

Wat is de molecuulformule van water?
A
O2
B
H2O
C
CH4
D
CO2

Slide 10 - Quizvraag

Wat is de molecuulformule van koolstofdioxide?
A
O2
B
H2O
C
CH4
D
CO2

Slide 11 - Quizvraag

Wat is de molecuulformule van methaan?
A
O2
B
H2O
C
CH4
D
CO2

Slide 12 - Quizvraag

antwoord stap 2
Methaan (g) + Zuurstof (g) --> Koolstofdioxide (g) + Water (l)
CH4 (g) + O2 (g) --> CO2 (g) + H2O (l)

Slide 13 - Tekstslide

antwoord stap 3
maak de reactievergelijking kloppend

Methaan (g) + Zuurstof (g) --> Koolstofdioxide (g) + Water (l)
CH4 (g) + O2 (g) --> CO2 (g) + H2O (l)

Slide 14 - Tekstslide

Wat is de kloppende reactievergelijking van de reactie?
A
CH4(g)+O2(g)CO2(g)+H2O(l)
B
CH4(g)+O2(g)CO2(g)+2H2O(l)
C
CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+H2O(l)
D
CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(l)

Slide 15 - Quizvraag

antwoord stap 3
maak de reactievergelijking kloppend

Methaan (g) + Zuurstof (g) --> Koolstofdioxide (g) + Water (l)
CH4 (g) + 2O2 (g) --> CO2 (g) + 2H2O (l)

Slide 16 - Tekstslide

antwoord stap 4
wat zijn de molecuulmassa's?

CH4 (g) + 2O2 (g) --> CO2 (g) + 2H2O (l)
gebruik bij de volgende vragen het periodiek systeem der elementen die achter in je leerboek staan.

Slide 17 - Tekstslide

Wat is de massa van het methaan molecuul in de reactievergelijking?
A
12
B
16
C
48
D
4

Slide 18 - Quizvraag

Wat is de massa van het koolstofdioxide molecuul in de reactievergelijking?
A
40
B
28
C
44
D
50

Slide 19 - Quizvraag

Wat is de massa van de twee zuurstof moleculen in de reactievergelijking?
A
32
B
24
C
28
D
64

Slide 20 - Quizvraag

Wat is de massa van de twee water moleculen in de reactievergelijking?
A
36
B
18
C
17
D
34

Slide 21 - Quizvraag

antwoord stap 4
wat zijn de molecuulmassa's?
CH4 (g)  +  2 O2 (g)  -->  CO2 (g)  +  2 H2O (l)
 2 x 32                                       2 x 18
16.0      +      64.0     -->      44.0     +      36.0

de bovenstaande stoffen reageren dus altijd in dezelfde massaverhouding


Slide 22 - Tekstslide

wat was de vraag ook al weer?
 Hoeveel gram zuurstof is nodig voor de verbranding van 15.0 gram methaan waarbij koolstofdioxide en water ontstaan?

CH4 (g)  +  2 O2 (g)  -->  CO2 (g)  +  2 H2O (l)
16.0      +      64.0     -->      44.0     +      36.0
             15.0  gram                                                                         
Slide 23 - Tekstslide

antwoord stap 5
maak een verhoudingstabel

CH4 (g)  +  2 O2 (g)  -->  CO2 (g)  +  2 H2O (l)
16.0 gram +  64.0 gram --> 44.0 gram + 36.0 gram
        15.0  gram  +    ? gram                                                                    
                                                                                         

Slide 24 - Tekstslide

antwoord stap 5
CH4 (g)  +  2 O2 (g)  -->  CO2 (g)  +  2 H2O (l)
         16.0 gram +  64.0 gram --> 44.0 gram + 36.0 gram
                                                          
Verhoudingstabel:           16.0  gram   |   64.0 gram
                                                ------------+-----------
                                                15.0 gram   |   ? gram    


Slide 25 - Tekstslide

antwoord stap 5
Verhoudingstabel:           16.0  gram   |   64.0 gram
                                                ------------+-----------
                                                15.0 gram   |   ? gram    

                   (15.0 * 64.0)                        
? gram = -------------- =  60 gram
                       16.0                           

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide