Les do 17 juni

WELCOME
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, mavoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

WELCOME

Slide 1 - Tekstslide

18 June

Repeat do/does
Repeat present continuous
Frame description 3 and 4

Slide 2 - Tekstslide

1. Questions (vragen):
.... you .... him?
A
Do / like
B
Does / like

Slide 3 - Quizvraag

2. Questions (vragen):
... it ... nice?
A
Do / look
B
Does / look

Slide 4 - Quizvraag

3. Questions (vragen):
.... your sister .... here?
A
Do / live
B
Does / live

Slide 5 - Quizvraag

4. Make a question:
The duck eats the apples.
A
Do the duck eat the apples?
B
Do the duck eats the apples?
C
Does the duck eats the apples?
D
Does the duck eat the apples?

Slide 6 - Quizvraag

5. I ....... (run) to school
A
run
B
running
C
is running
D
am running

Slide 7 - Quizvraag

6. My friends .......... (watch) TV
A
is watching
B
are watching
C
watching
D
watch

Slide 8 - Quizvraag

Frame description 3
Setting: on the lake
Character in frame: Donald Duck
Expression of character: -
Character in frame: (1)
Expression of character: -
What do you see?  (2)
Text balloon: 
Donald Duck: the sun is almost set, so this will be the last tour of the day of the world-famous little lake

Slide 9 - Tekstslide

Frame description 4
Setting: (1)
Character in frame: Huey, Dewey en Louie
Description of character: (2)
What do you see?  (3)
Text balloon: 
Louie: What gives? This isn't canoeing, it's a kiddie ride at an amusement park. Our secret plan is spoiled:
Dewey: (4)

Slide 10 - Tekstslide

Wired
Ex. 2, 3 & 4: oranje of groen
Words
Leerblad
Reading 1 & 2

Klaar: start met de Task op papier

Slide 11 - Tekstslide

24 June
Bespreken mock test

Start the task

Slide 12 - Tekstslide

25 June
Working with a dictionary

TASK

Slide 13 - Tekstslide

Voorbeeld Engels-Nederlands:
Side /said/ I ZN • kant; zijde • zijkant •wand • helling • aspect • partij • elftal; team • effect <bij biljart> • gewichtigheid; air  take sides (with) partij kiezen (voor)  side by side naast elkaar  by the side of naast  fault on the right side geluk bij een ongeluk  on the side of op de hand van  on the right side of 40 nog geen 40 jaar II ON WW (~with) partij kiezen voor

Slide 14 - Tekstslide

Where to look? 
Werkwoorden: het hele werkwoord in de tegenwoordige tijd
 
She is writing a book                                           opzoeken bij write

Zelfstandig naamwoorden: enkelvoud

There are many books in the shop               opzoeken bij book        


Slide 15 - Tekstslide

Zoek de vertaling
1. During                                                           
2. Edge
3. Multiple                                                       
4. Pride
5. Telly

Slide 16 - Tekstslide

Zoek de vertaling
1. During                gedurende                                   
2. Edge                   scherpe kant
3. Multiple             veelvoud
4. Pride                   trots   
5. Telly                     tv

Slide 17 - Tekstslide

Zoek de vertaling
6. Necessary        
7. Gash                                                               8. Punctual
9. Telly                                                              10. Situated


Slide 18 - Tekstslide