H1.1 les 2 Dichtheid

H1 Stoffen en materialen
Les 2 Dichtheid

NOVA 3V H1.1
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H1 Stoffen en materialen
Les 2 Dichtheid

NOVA 3V H1.1

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
- wat weet je nog van de vorige les?
- opfrissen rekenvaardigheden
- uitleg dichtheid en rekenen met formules
- oefenen

Slide 2 - Tekstslide

wel een stofeigenschap
geen stofeigenschap
kleur
geur
smeltpunt
kookpunt
massa
volume
dichtheid
fase (vast, vloeibaar, vast)
temperatuur
oplosbaarheid in water
oplosbaarheid in olie

Slide 3 - Sleepvraag

massa
van iedere stof kun 
je een hoeveelheid 
afmeten met een massa van 1 kg

--> massa is dus geen eigenschap die kenmerkend is een voor een stof en is dus geen stofeigenschap

Slide 4 - Tekstslide

metriek stelsel massa
Massa:
Dit rijtje leerde je op de basisschool
Bij scheikunde gebruiken we meestal maar 3 eenheden

Slide 5 - Tekstslide

metriek stelsel massa
Massa:
De omrekenfactor tussen de eenheden van massa is bij scheikunde dus altijd x1000 of :1000

Slide 6 - Tekstslide

Onthoud:
als de eenheid kleiner wordt
wordt het getal groter

(en andersom)
NOTEER & LEER

Slide 7 - Tekstslide

volume
van iedere stof kun je een hoeveelheid afmeten
met een volume van 1 cm3

--> volume is dus geen eigenschap die kenmerkend is een voor een stof en is dus geen stofeigenschap

Slide 8 - Tekstslide

metriek stelsel volume / inhoud
volume:
Ook van dit rijtje gebruiken we bij scheikunde maar 3 eenheden. Hoe groot is dus de omrekenfactor?

Slide 9 - Tekstslide

Opfrissen: omrekenen eenheden

Slide 10 - Tekstslide

Even oefenen...
- Open Magister
- Ga naar je licenties
- Open Scheikunde NOVA MAX
- Ga naar H1.1
- Open de Vaardigheidstrainer Omrekenen
- Oefen opgaven tot de tijd om is: hoeveel opgaven kun je maken zonder fouten?
timer
5:00

Slide 11 - Tekstslide

Hoe goed kun jij eenheden omrekenen?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 12 - Poll

Starter
DEMO het raadsel van de paarse en kleurloze vloeistoffen

Slide 13 - Tekstslide

van iedere stof
--> kun je de massa en het volume bepalen
--> met massa en volume kun je de dichtheid berekenen 

--> dichtheid is een stofeigenschap
 

Slide 14 - Tekstslide

Leerdoelen van deze les:
  • je kunt de dichtheid van een stof berekenen als massa en volume bekend zijn
  • je kunt het volume van een stof berekenen als massa en dichtheid bekend zijn
  • je kunt de massa van een stof berekenen als volume en dichtheid bekend zijn

Slide 15 - Tekstslide

NOTEER EN LEER:
    Dichtheid is de massa in kg  van 1 m3 stof
Dit is een stofeigenschap

Slide 16 - Tekstslide

Betekenis van de eenheden
Aluminium heeft bijvoorbeeld een dichtheid van 2,70 kg/m3
Je schrijft het ook wel als 2,70 kg m-3

Dit spreek je uit als 2,70 kilogram per kubieke meter. 
Als je dus 1 m3 aluminium neemt en op een weegschaal legt, geeft de weegschaal 2,70 kilogram aan.

Slide 17 - Tekstslide

dichtheid: rekenen met formules

Slide 18 - Tekstslide

De massa = 10 g
Het volume = 5 cm3
Wat is de dichtheid?
A
5 : 10 = 0,5 g/cm3
B
10 : 5 = 2 g/cm3
C
5 x 10 = 50 g/cm3

Slide 19 - Quizvraag

De massa = 15 g
De dichtheid = 3 g/cm3
Bereken het volume
A
15 : 3 = 5 cm3
B
3 : 15 = 0,2 cm3
C
15 x 3 = 45 cm3

Slide 20 - Quizvraag

De dichtheid = 2,5 g/cm3
Het volume = 4 cm3
Bereken de massa
A
4 : 2,5 = 1,6 g
B
2,5 : 4 = 0,625 g
C
2,5 x 4 = 10 g

Slide 21 - Quizvraag

Stappenplan "werken met formules" (blz 172/173)
Vaak hoort bij een rekenopgave bij scheikunde een stuk tekst. Je moet dan zelf de informatie eruit halen die je nodig hebt voor je berekening én je moet duidelijk laten zien hoe je je antwoord berekent.
Leer daarom stap voor stap te werken met dit stappenplan.

Slide 22 - Tekstslide

Stappenplan
1. Lees de opgave  (schat hoe groot de uitkomst ongeveer zal zijn)
2. Noteer de gegevens (getallen + eenheid)
3. Schrijf de formule op (schrijf de formule om als dat nodig is)
4. Vul de gegevens in en werk de berekening uit
5. Noteer de uitkomst (je hoeft nog niet op significantie te letten)

Slide 23 - Tekstslide

Stappenplan (vervolg)
6. Controleer
Antwoord gegeven op de vraag?
Logisch? klopt het met wat je verwachte in stap 1?
Leesbaar?
Eenheid juist en opgeschreven?
(s)ignificantie > hoef je nu nog niet op te letten

Slide 24 - Tekstslide

Afsluiter
DEMO 
Magische Fles

Bedenk een verklaring voor wat je ziet

Slide 25 - Tekstslide

Bekijk het animatiefilmpje op de volgende dia en
 maak daarna de opgave.
<iframe src="https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_nl.html" width="800" height="600" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

De gouden kroon heeft een massa
van 2,5 kg en een volume van 0,15 L.
Is deze kroon gemaakt van zuiver goud?
Gebruik ook blz 179 in je boek.

Slide 28 - Open vraag


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 29 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 30 - Open vraag

Eigen werk
Leer de formule van de dichtheid
Bestudeer blz 172/173
Maak H1.1 opgave 9. Gebruik kladpapier!

Deze LessonUp is ook met je gedeeld.
Hierin vind je nog filmpjes met extra uitleg en oefenopgaven

Slide 31 - Tekstslide

Extra uitleg en oefening
Er volgen nu twee filmpjes
In het eerste filmpje wordt nog een keer uitgelegd wat dichtheid nu precies is
In het tweede filmpje wordt  een (verkort) stappenplan uitgelegd  om opgaven over dichtheid te kunnen maken.

Slide 32 - Tekstslide

0

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 35 - Tekstslide

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 36 - Tekstslide

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 37 - Tekstslide

dichtheid
Gebruik
deze 
tabel bij de
volgende
opgaven

Slide 38 - Tekstslide


Slide 39 - Open vraag


Slide 40 - Open vraag


Slide 41 - Open vraag


Slide 42 - Open vraag


Slide 43 - Open vraag