H1.1 les 2 Dichtheid

H1 Stoffen en materialen
Les 2 Dichtheid

NOVA 3H H1.1
Materiaal- en stofeigenschappen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H1 Stoffen en materialen
Les 2 Dichtheid

NOVA 3H H1.1
Materiaal- en stofeigenschappen

Slide 1 - Tekstslide

stofeigenschappen

Slide 2 - Woordweb

massa
van iedere stof kun 
je een hoeveelheid 
afmeten met een massa van 1 kg

--> massa is dus geen eigenschap die kenmerkend is een voor een stof en is dus geen stofeigenschap

Slide 3 - Tekstslide

volume
van iedere stof kun je een hoeveelheid afmeten
met een volume van 1 cm3

--> volume is dus geen eigenschap die kenmerkend is een voor een stof en is dus geen stofeigenschap

Slide 4 - Tekstslide

van iedere stof
--> kun je de massa en het volume bepalen
--> met massa en volume kun je de dichtheid berekenen 

--> dichtheid is een stofeigenschap
 

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen van deze les:
  • je kunt de dichtheid van een stof berekenen als massa en volume bekend zijn
  • je kunt het volume van een stof berekenen als massa en dichtheid bekend zijn
  • je kunt de massa van een stof berekenen als volume en dichtheid bekend zijn

Slide 6 - Tekstslide

NOTEER EN LEER:
    Dichtheid is de massa (in kg)  van 1 m3 stof
Dit is een stofeigenschap

Slide 7 - Tekstslide

Opfrissen: omrekenen eenheden

Slide 8 - Tekstslide

Hoe goed kun jij eenheden omrekenen?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 9 - Poll

Betekenis van de eenheden
Aluminium heeft bijvoorbeeld een dichtheid van 2,70 kg/m3
Je schrijft het ook wel als 2,70 kg m-3

Dit spreek je uit als 2,70 kilogram per kubieke meter. 
Als je dus 1 m3 aluminium neemt en op een weegschaal legt, geeft de weegschaal 2,70 kilogram aan.

Slide 10 - Tekstslide

Dichtheid: rekenen met formules

Slide 11 - Tekstslide

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 12 - Tekstslide

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 13 - Tekstslide

wel een stofeigenschap
geen stofeigenschap
kleur
geur
smeltpunt
kookpunt
massa
volume
dichtheid
fase (vast, vloeibaar, vast)
temperatuur
oplosbaarheid in water
oplosbaarheid in olie

Slide 14 - Sleepvraag

De massa = 10 g
Het volume = 5 cm3
Wat is de dichtheid?
A
5 : 10 = 0,5 g/cm3
B
10 : 5 = 2 g/cm3
C
5 x 10 = 50 g/cm3

Slide 15 - Quizvraag

De massa = 15 g
De dichtheid = 3 g/cm3
Bereken het volume
A
15 : 3 = 5 cm3
B
3 : 15 = 0,2 cm3
C
15 x 3 = 45 cm3

Slide 16 - Quizvraag

De dichtheid = 2,5 g/cm3
Het volume = 4 cm3
Bereken de massa
A
4 : 2,5 = 1,6 g
B
2,5 : 4 = 0,625 g
C
2,5 x 4 = 10 g

Slide 17 - Quizvraag

Stappenplan "werken met formules" 
Vaak hoort bij een rekenopgave bij scheikunde een stuk tekst. Je moet dan zelf de informatie eruit halen die je nodig hebt voor je berekening én je moet duidelijk laten zien hoe je je antwoord berekent.
Leer daarom stap voor stap te werken met een stappenplan.

Slide 18 - Tekstslide

Stappenplan
1. Lees de opgave  (schat hoe groot de uitkomst ongeveer zal zijn)
2. Noteer de gegevens (getallen + eenheid)
3. Schrijf de formule op (schrijf de formule om als dat nodig is)
4. Vul de gegevens in en werk de berekening uit
5. Noteer de uitkomst (je hoeft nog niet op significantie te letten)

Slide 19 - Tekstslide

Stappenplan (vervolg)
6. Controleer
Antwoord gegeven op de vraag?
Logisch? klopt het met wat je verwachte in stap 1?
Leesbaar?
Eenheid juist en opgeschreven?
(s)ignificantie > hoef je nu nog niet op te letten

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

De gouden kroon heeft een massa
van 2,5 kg en een volume van 0,15 L.
Is deze kroon gemaakt van zuiver goud?
Gebruik ook blz 195 in je boek.

Slide 22 - Open vraag

Huiswerk
Lees paragraaf 1.1 8 t/m 11
Maak Opdracht 1, 2, 4 t/m 14

Deze LessonUp is ook met je gedeeld.
Hierin vind je nog filmpjes met extra uitleg en oefenopgaven
--> maak ook deze oefenopgaven

Slide 23 - Tekstslide

Extra uitleg en oefening
Er volgen nu twee filmpjes
In het eerste filmpje wordt nog een keer uitgelegd wat dichtheid nu precies is
In het tweede filmpje wordt  een (verkort) stappenplan uitgelegd  om opgaven over dichtheid te kunnen maken.

Slide 24 - Tekstslide

0

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 27 - Tekstslide

dichtheid
Gebruik
deze 
tabel bij de
volgende
opgaven

Slide 28 - Tekstslide


Slide 29 - Open vraag


Slide 30 - Open vraag


Slide 31 - Open vraag


Slide 32 - Open vraag