4. Present perfect & past simple

Present perfect & past simple
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Present perfect & past simple

Slide 1 - Tekstslide

Present perfect
HOE?
have/has + voltooid deelwoord

Voltooid deelwoord:
1. regelmatig werkwoord + ed >                    I have worked
2. onregelmatig werkwoord 3e vorm >     I have been

Slide 2 - Tekstslide

Present perfect

Voorbeelden:

I have worked since 3 am.
She has been to London twice.
We have walked for 2 hours now.

Deze zinnen bevatten altijd een vorm van hebben + het tweede werkwoord is een voltooid deelwoord.

Slide 3 - Tekstslide

Present perfect
Wanneer?

1. iets is in het verleden begonnen en is nu nog aan de gang
2. praten over ervaringen (tot nu toe)
3. iets is in het verleden gebeurd en je merkt nu nog het resultaat (gebroken been)

Slide 4 - Tekstslide

Past simple
De past simple bestaat uit 1 werkwoord.
Dit ww zet je in de verleden tijd.

2 manieren:
1. werkwoord + ed > worked
2. Tweede vorm van het onregelmatig werkwoord > wrote

Slide 5 - Tekstslide

Past simple

Wanneer gebruik je de past simple?

- iets is in het verleden gebeurd en is nu afgelopen.


Je kan de past simple herkennen aan woorden als:
last year, yesterday, in 2010.
Dit zijn tijdsbepalingen.

Slide 6 - Tekstslide

Verschil present perfect 
en past simple


Wat is het verschil?

Bij de past simple is de actie in het verleden nu afgelopen.
Bij de present perfect is de actie nog bezig of is er nog een link met het verleden.

Slide 7 - Tekstslide

Verschil present perfect 
en past simple


Verklikwoorden:

Present perfect: already, for, since, how long.
Past simple: last year, yesterday, in 2010, an hour ago.

Slide 8 - Tekstslide

Present perfect of past simple?

Slide 9 - Tekstslide

I _____ a great film yesterday. (see)

Slide 10 - Open vraag

Jochem _____ the flu last winter. (have)

Slide 11 - Open vraag

A few days ago Rebecca ______to her uncle. (drive)

Slide 12 - Open vraag

I ________
in Seattle for five years. (live)

Slide 13 - Open vraag

Someone ______ my bike!
Now I'll have to walk home. (steal)

Slide 14 - Open vraag

Bernd, _______
reading the newspaper yet? (you finish)

Slide 15 - Open vraag

Tristan and Justin ______
their vacation in Florida last summer. (spend)

Slide 16 - Open vraag

She____(go) to Japan but now she____ (come) back.
A
go / come
B
went / came
C
went / has come
D
has gone / came

Slide 17 - Quizvraag

Dan ____ already ____(buy) two tablets this year.
A
did bought
B
have bought
C
has buyed
D
has bought

Slide 18 - Quizvraag

How many games ____your team____ (win) this season?
A
did won
B
has won
C
has win
D
has winned

Slide 19 - Quizvraag

____you____ (visit) the CN Tower when you ____ (stay) in Toronto
A
Did you visit / stay
B
Did you visit / stayed
C
Have you visited / stayed
D
Have you visit / stayed

Slide 20 - Quizvraag

____ you ____(do) your homework yet? Yes I ____(finish) it an hour ago!
A
Did you do / finish
B
Did you do/ finished
C
Have you done / finished
D
Have you done / finish

Slide 21 - Quizvraag

There____(be) an accident in High Street, so we have to use King Street to get to your school.
A
has been
B
was
C
were
D
have been

Slide 22 - Quizvraag

I ____(not see) Peter since I ____(arrive) last Tuesday.
A
did not see / have arrived
B
have not seen / arrived
C
did not saw / arrived
D
have not seed / arrived

Slide 23 - Quizvraag

Frank ____ (get) his bike last May. So he ____ (have) it for 4 months.
A
getted / had
B
had got / had
C
got / has had
D
got / has have

Slide 24 - Quizvraag

I'm sorry, I ____ (not write) earlier, but I ____ (be) busy recently.
A
haven't written / have be
B
didn't write / did be
C
hasn't written / have been
D
haven't written / have been

Slide 25 - Quizvraag