Palliatieve zorg

1 / 46
volgende
Slide 1: Video
Complexe zorgsituatiesSecundair onderwijs

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Wat hebben jullie opgevangen in het filmpje?

Slide 2 - Tekstslide

Situering in de cursus:
Complexe zorgsituaties
-
Palliatieve zorg

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen:
- Jullie kunnen het belang van kwaliteit van leven bij palliatieve zorg in eigen woorden uitleggen;
- Jullie kunnen het belang van totaalvisie bij palliatieve zorgen toelichten;
- Jullie kunnen sociale netwerken benoemen;
- Jullie kunnen verklaren waarom verschillende disciplines samen moeten werken tijdens palliatieve zorg.

Slide 4 - Tekstslide


PALLIATIEVE ZORG
Complexe zorgsituaties

Slide 5 - Tekstslide

Wat is palliatieve zorg?
- Pallium = mantel om iemand tegen kou en andere ongemakken te beschermen.
- Is totaalzorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening > geen genezing meer mogelijk!

Slide 6 - Tekstslide

Voor wie is palliatieve zorg?

- Iedereen > levensbedreigende ziekte 
- Nood aan zorg en ondersteuning
- ongeacht leeftijd, geslacht, overtuiging, origine, ziekte of levensverwachting 

Slide 7 - Tekstslide

Definitie (2002) WHO?
Palliatieve zorg = een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben bij een levensbedreigende aandoening,
door het voorkomen en verlichten van lijden d.m.v. vroegtijdige signalering en zorgvuldig beoordeling en behandeling van pijn en andere symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Slide 8 - Tekstslide

Wat is palliatieve zorg voor hulpverleners?


focussen op de totale persoon
= hulpverlener, voorlichten, ondersteunen en coach tegelijk

Slide 9 - Tekstslide

Basisprincipes
- Respect voor elkaars grenzen
- Openheid            - Luisteren
- Signaalfunctie     - Zorg op maat 

Slide 10 - Tekstslide

Ontstaan palliatieve zorg.

- Vroeger: curatieve behandeling
- Later: kwalititeit van leven > je kan veel doen in de laatste fase van het leven bij ongeneeslijke ziekte; totale mens
- België: zuster Leontine

Slide 11 - Tekstslide

Groepswerk

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Slide 14 - Tekstslide

Bespreking

Slide 15 - Tekstslide

Vraag 1

Waar is palliatieve zorg op gericht?

Slide 16 - Tekstslide


- garanderen van optimale kwaliteit van leven; zoveel mogelijk comfort bieden
- genezen van de patiënt

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht cursus p.39:
Curatieve zorg - Palliatieve zorg

Slide 18 - Tekstslide

Vraag 2
Palliatieve zorg is zorg met een holistische visie.

2a) Wat wilt dat zeggen?

Slide 19 - Tekstslide

4 pijlers?

Slide 20 - Woordweb

Vraag 3

Waar ligt de nadruk op bij palliatieve zorg?

Slide 21 - Tekstslide

- Zorg op maat: afgestemd op de behoeften en wensen van de patiënt en zijn naasten.
- Respect voor autonomie
- Communicatie en vroegtijdige zorgplanning: autonomie garanderen

Slide 22 - Tekstslide

Vraag 4

Wanneer kan palliatieve zorg gestart worden?

Slide 23 - Tekstslide

- Vanaf het moment dat de diagnose van een levensbedreigende ziekte is vastgesteld.
      > hoe vroeger, hoe beter 
      > levenskwaliteit beter

Slide 24 - Tekstslide

Vraag 5

Is palliatieve zorg hetzelfde als terminale zorg?

Slide 25 - Tekstslide

Vraag 6

Is palliatieve zorg een zorg voor een multidisciplinair team?

Slide 26 - Tekstslide

Wie zit er allemaal in dat zorgteam?

Slide 27 - Tekstslide

Vraag 7

Waar kan er palliatieve zorg gegeven worden?


Slide 28 - Tekstslide

- Thuis
- Ziekenhuis: palliatief support team
                      palliatieve zorgeenheid
- Woonzorgcentrum
- Dagcentra
- Nachtzorg

Slide 29 - Tekstslide

Vraag 8

                              Wat 
                                      is PALLION?

Slide 30 - Tekstslide

Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe 
= expert in palliatieve thuiszorgsituaties
Werkt ondersteunend
24/24u. beschikbaar

Slide 31 - Tekstslide

- Hoeveel multidisciplinaire begeleidingsequipes bestaan er in Limburg?

- Hoeveel palliatieve zorgeenheden zijn er in Vlaanderen?

Slide 32 - Tekstslide

Vraag 9

Welke voordelen heeft palliatieve zorg volgens onderzoek?

Slide 33 - Tekstslide

- Meer levenskwaliteit ptn/naasten
- Minder ongepaste zorg 
- Minder ziekenhuisopnames
- Lagere ziektekost

! Geen invloed op de mortaliteit

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Kenmerken palliatieve zorg:

- Hoofdbetrachting: waardig sterven
- Sterven is een natuurlijk proces en terminale fase > belangrijke fase

Slide 36 - Tekstslide

- De patiënt is ongeneeslijk ziek > geen behandeling meer mogelijk
- Aangepaste zorg: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak
- Zorg voor naasten tot na overlijden
- Doel: kwaliteit leven optimaliseren

Slide 37 - Tekstslide

- Grootst mogelijk comfort bieden
- Multidisciplinair team


Slide 38 - Tekstslide

EXTRA!

Slide 39 - Tekstslide

Vraag 11
5 fasen in de palliatieve zorg?

Slide 40 - Tekstslide

FASE 1
ziektegerichte palliatie
= gericht op de ziekte
Doel: evenwicht fase 1 en fase 2
(combinatie fase 2)

Slide 41 - Tekstslide

FASE 2
Symptoomgerichte palliatie
= gericht op de symptomen
Doel: kwaliteit van leven
(combinatie fase 1)

Slide 42 - Tekstslide

FASE 3
Palliatie in de stervensfase
= waardig sterven
Comfort, ondersteuning en begeleiding geven aan ptn/naasten

Slide 43 - Tekstslide

FASE 4
Dood
= overlijden

Slide 44 - Tekstslide

FASE 5
Nazorg
= aandacht nabestaanden

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Tekstslide