Groepsdynamiek - Nele

Periode 3: Groepsdynamiek en conflicthantering
Nodig? Laptop
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
GedragswetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Periode 3: Groepsdynamiek en conflicthantering
Nodig? Laptop

Slide 1 - Tekstslide

Wat kan je verwachten?
- Homepagina Website (leerdoelen + planning)
- Subpagina 'eindopdracht'

Slide 2 - Tekstslide

Tot welke groepen behoor jij, denk je?

Slide 3 - Open vraag

Wat is een groep?

Aspecten die ALTIJD in een groep aanwezig zijn:


  1. Motivatie
  2. Doelstelling
  3. Afhankelijkheid
  4. Interactie
  5. Structuur 

Slide 4 - Tekstslide

Expert in een aspect
Wat? 
Je krijgt een nummer van 1 tot 5
Lees de uitleg bij jouw nummer op de website én zorg dat je deze begrijpt!
Timing?
5 minuten

Slide 5 - Tekstslide

Mix
Wat?
Ga samenzitten per 5, van elk nummer is één persoon vertegenwoordigd

Slide 6 - Tekstslide

MOTIVATIE
Wat is jouw motivatie om tot jouw groep te behoren?
Is die vrijwillig/onvrijwillig? Intrinsiek of extrensiek?

Slide 7 - Open vraag

DOELSTELLING:
Wat is het doel dat jullie als groep willen bereiken?
Welke afspraken werden hiervoor gemaakt?

Slide 8 - Open vraag

AFHANKELIJKHEID:
Hoe merk jij dat je afhankelijk bent van de andere leden van jouw groep?

Slide 9 - Open vraag

INTERACTIE:
Geef een voorbeeld van het feit dat jullie elkaar wederzijds hebben beïnvloed in jouw groep.

Slide 10 - Open vraag

STRUCTUUR:
Welke normen en waarden zijn er in jouw groep?
Welke rollen zijn er onbewust/bewust?

Slide 11 - Open vraag

Soorten groepen
Informeel/formeel

Primair/secundair

in/out

Slide 12 - Tekstslide

Een groep waar de rollen, regels en doelen vaak buiten je wil vastgelegd worden, is een...
A
formele groep
B
informele groep

Slide 13 - Quizvraag

een groep die minder persoonlijk is, waar als iemand de groep verlaat vervanging wordt gezocht, is een...
A
primaire groep
B
secundaire groep

Slide 14 - Quizvraag

Als de 'republikeinen' de 'in'-groep zijn, wie zou dan 'out'-groep zijn?

Slide 15 - Open vraag

Als de 'chiro' de 'in'-groep zijn, wie zou dan 'out'-groep zijn?

Slide 16 - Open vraag

De kracht van groepen
Een groep is opbouwend, maar ook destructief...

Slide 17 - Tekstslide

Wat voor positiefs heeft een groep jou al gegeven?

Slide 18 - Woordweb

Positieve krachten

steun 
samenhorigheid
gedeelde verantwoordelijkheid
jezelf leren kennen
veiligheid en vertrouwen
plezier

Slide 19 - Tekstslide

Wat voor negatiefs heeft een groep jou al gegeven?

Slide 20 - Woordweb

Positieve krachten

steun 
samenhorigheid
gedeelde verantwoordelijkheid
jezelf leren kennen
veiligheid en vertrouwen
plezier
Negatieve krachten

zondebok-vorming
pestgedrag
machtsmisbruik
besluiteloosheid
conflicten

Slide 21 - Tekstslide

Groepsdynamiek

Slide 22 - Tekstslide

Wat hebben tv-programma's als Big Brother, expeditie Robinson, de Mol, Temptation island,... gemeen?

Slide 23 - Open vraag

Groepsdynamica
Groepen bewegen, groepen veranderen.

Groepsdynamica
= de studie naar het gedrag en het functioneren van mensen in groepen

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

VOORFASE
ORIËNTATIE-FASE
INVLOEDS-FASE
AFFECTIE-
FASE
AFSLUITINGS-FASE
Voorstelling

Welke bagage neem jij mee?
(hier letterlijk én figuurlijk)
Veel onzekerheid

De groep is op zoek naar een leider
Macht

Er ontstaat competitie

Niet iedereen wil zomaar doen wat de groep wil.
Gevoelens

Vriendjes

Er wordt gebabbeld over gevoelens, er is een 'wij'gevoel
Afscheid
Terugblik

Slide 26 - Tekstslide

4

Slide 27 - Video

00:51
1 september vorig jaar... een nieuw schooljaar. Welke 'bagage' nam jij mee naar jouw nieuwe leerhuis-groep?

Slide 28 - Open vraag

01:14
ORIËNTATIEFASE -
In deze fase is het aftasten naar regels en afspraken in de groep, maar is elkaar leren kennen ook belangrijk.
Stamina zet hier de eerste dag erg op in. Hoe?

Slide 29 - Open vraag

01:47
DUS... Wat gebeurt er in deze fase?
De groepsleden nemen een bepaalde plaats in in de groep. Naast de ‘formele’ leiders ( de leerkrachten) ontstaan er ook ‘informele leiders’. Die kunnen zich zowel positief als negatief opstellen tegenover de lessen. Andere groepsleden maken zichzelf onzichtbaar of worden zelfs een stuk aan de kant geschoven. Soms zijn groepsleden niet meer zo lief voor elkaar en ontstaan er spanningen.
Heb je dit kunnen observeren in jullie leerhuis bij de start van het schooljaar?
Ja!
Nee

Slide 30 - Poll

01:59
AFFECTIEFASE:
Belangrijke kenmerken hier: een 'wij'-gevoel, happy-sfeer, vriendschappen, verliefdheden,...

Welke gedrag past NIET in deze fase?
A
"Is de pauze nu al gedaan? 't Is hier zo gezellig."
B
"Ik ga mij hier niet belachelijk maken."
C
Samen zingen tijdens het vegen van het leerhuis
D
Intieme babbels

Slide 31 - Quizvraag

Je merkte het...
Groepsdynamica... razend interessant!
Want...
jullie groep verandert voortdurend (morgen nieuwe lln in bèta2), jullie zitten in verschillende groepen, vervallen soms ook weer in vorige fases.

Jullie uitdaging: de autonome groep!

Slide 32 - Tekstslide