3 GT conditionals 0, 1, 2


Conditionals
if- zinnen
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsSecundair onderwijs

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les


Conditionals
if- zinnen

Slide 1 - Tekstslide

Grammar
Conditionals

Slide 2 - Tekstslide

Answer the question (in full sentence)
What happens if you heat up ice?

Slide 3 - Open vraag

What will you do if it rains today?

Slide 4 - Open vraag

What would you buy if someone gave you a million dollars?

Slide 5 - Open vraag

Conditional sentences
 • Geeft een voorwaarde aan (als...dan)
 • Bestaat uit een hoofdzin en een bijzin
 • als if in het eerste deel van de zin staat --> komma gebruiken
 • als if in het tweede deel van de zin staat --> geen komma


Slide 6 - Tekstslide

Zero conditional
We use zero conditionals to talk about general facts,
when one event or action always happens as a logical result of another event or action.
Facts
100%

Slide 7 - Tekstslide

The Zero Conditional
 • Wordt gebruikt bij zaken die absoluut gebeuren: wetenschappelijke feiten en algemene waarheden
 • if + present simple, present simple

 • If you get too close to the sun, you melt.
 • If you cross a border, you enter another country.
 • If you heat up ice, it melts.

Slide 8 - Tekstslide

First conditionals
We use the first conditionals to talk about a possible future action or situation, and its probable result.
Possible situations

Slide 9 - Tekstslide

The First Conditional
 • Als iets waarschijnlijk gaat gebeuren, nu of in de toekomst
 • will + werkwoord ... if + present simple

 • If he gets the day off, we will go to London.
 • We will be sad if Daniel leaves.

Slide 10 - Tekstslide

Second conditionals
We use the second conditionals to talk about hypothetical or unlikely situations, unreal or improbable actions now or in the future
Possible but unlikely to happen!

Slide 11 - Tekstslide

The Second Conditional
 • Als het niet waarschijnlijk is dat iets gaat gebeuren, nu of in de toekomst
 • if + past simple, would + werkwoord

 • If we got the day off, we would go to London.
 • We would all be sad if Daniel left.

LET OP: In deze conditonal gebruik je bij 'be' altijd WERE
If I were you, I would not help him.

Slide 12 - Tekstslide

Conditionals review

Slide 13 - Tekstslide

I would buy 10 houses if I would win $10.000.000

Slide 14 - Tekstslide

Exercise 1
Put the sentences in the zero conditional

Type the whole sentence

Slide 15 - Tekstslide

13. If you (breathe) chlorine you (die).

Slide 16 - Open vraag

14. If you (add) syrup to water you (make) ranja.

Slide 17 - Open vraag

Exercise 2
Put the sentences in the first conditional

Type the whole sentence

Slide 18 - Tekstslide

15. If you (go) out with your friends tonight, I (watch) the football match on TV.

Slide 19 - Open vraag

16. I (earn) a lot of money if I (get) that job.

Slide 20 - Open vraag

17. If she (hurry / not), we (miss) the bus.

Slide 21 - Open vraag

Exercise 3
Put the sentences in the second conditional

Type the whole sentence

Slide 22 - Tekstslide

18. if he (try) harder, he (reach) his goals.

Slide 23 - Open vraag

19. I (buy) these shoes if they (fit).

Slide 24 - Open vraag

20. it (surprise / not) me if he (know / not) the answer.

Slide 25 - Open vraag

All conditionals mixed:

Slide 26 - Tekstslide

1. If it rains tonight,
A
I don't go out
B
I will not go out
C
I wouldn't have gone out
D
I would go out

Slide 27 - Quizvraag

2. If Tim studies hard,
A
He would have passed his exam
B
He will pass his exam
C
He passes him exam
D
He would pass his exam

Slide 28 - Quizvraag

3. If there is an earthquake,
A
buildings will collapse
B
buildings collapse
C
buildings would collapse
D
buildings would have collapsed

Slide 29 - Quizvraag

4. ......, we will miss our flight.
A
If you will be late
B
If you are late
C
If you had been late
D
If you were late

Slide 30 - Quizvraag

5. ...., your mom won't buy you a present.
A
If you failed your exam
B
If you failed your exam
C
If you had failed your exam
D
If you fail your exam

Slide 31 - Quizvraag

6. If you stopped smoking, you ______ a lot better pretty quickly.
A
feel
B
are feeling
C
will feel
D
would feel

Slide 32 - Quizvraag

7. If I won the Lottery, I ______ my job. I love it too much.
A
would leave
B
will leave
C
wouldn't leave
D
won't leave

Slide 33 - Quizvraag

8. If my sister .................. (win) a trip to Greece, she ................. (take) me with her.
A
won, would take
B
won’t, would take
C
won, would taken
D
won, would took

Slide 34 - Quizvraag

9. If Sandra ............... (buy) a helicopter,
her friends ...................... (be) happy.
A
would buy, were
B
bought, wouldn’t be
C
buyed, would been
D
bought, would be

Slide 35 - Quizvraag

10. We ................... (not change) anything
if we ................. (have) a time machine.
A
wouldn’t change, had
B
would change, had
C
wouldn’t changed, had
D
would change, haved

Slide 36 - Quizvraag

11. If I put water in the freezer, ...
A
it is going to become ice.
B
it will become ice.
C
it becomes ice.

Slide 37 - Quizvraag

12. You won't win the competition,
A
if you will train.
B
if you didn't train.
C
if you don't train.

Slide 38 - Quizvraag