Trias politica 6STWa

Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
OpvoedkundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
De leerlingen:
  • leggen de verschillende rechtbanken en hoven kort uit 
  • wijzen casussen toe aan de juiste rechtbank/hof
Over dit gedeelte komen enkel toepassingsvragen 
(casussen zoals in de les)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In welke mate heb je het gevoel dit deel te begrijpen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

Exit ticket
Vredegerecht
Politierechtbank
Burgerlijke rechtbank
Correctionele rechtbank Familie- en jeugdrechtbank
Strafuitvoeringsrechtbank
Arbeidsrechtbank
Rechtbank van koophandel
Hof van Beroep
Arbeidshof 
Hof van assisen
Hof van Cassatie 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eerste beslissing?
- Vredegerecht
- Politierechtbank
- Burgerlijke rechtbank
- Correctionele rechtbank
- Familie- en jeugdrechtbank
- Arbeidsrechtbank
- Rechtbank van koophandel
- Hof van Assisen 
Beroep?
- Burgerlijke rechtbank (beslissing vrederechter/politierechtbank BR)
- Correctionele rechtbank (beslissing politierechtbank SR)
- Hof van Beroep (beslissing rechtbank van eerste aanleg/koophandel)
- Arbeidshof (beslissing arbeidsrechtbank)
- Hof van Cassatie (wettelijkheid) 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In welke mate heb je het gevoel dit deel te begrijpen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 6 - Poll

Exit ticket

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Soorten straffen en ontoerekeningsvatbaarheid

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
De leerlingen:
  • geven minstens 4 soorten straffen 
  • leggen uit wat ontoerekeningsvatbaarheid en het gevolg ervan inhoudt

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke soorten straffen ken je?

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontoerekeningsvatbaarheid 
Art. 71. Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het tijdstip van de feiten leed aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan of wanneer hij gedwongen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontoerekeningsvatbaarheid
3 voorwaarden: 
  1. Misdrijf gepleegd dat de fysieke/psychische integriteit aantast
  2. Psychische stoornis die beoordelingsvermogen/controle aantast 
  3. Kans op nieuwe feiten 


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontoerekeningsvatbaarheid


Gevolg = GEEN STRAF
Wel: maatregel om maatschappij te beschermen ĂŠn nodige zorg te bieden 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Link

Deze slide heeft geen instructies