P2-5 Werkvoorbereiding

Werkvoorbereiding
P2-5 Maatvoeren/ stellen, plaatsen van kozijn
Welkom
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
VHTMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Werkvoorbereiding
P2-5 Maatvoeren/ stellen, plaatsen van kozijn
Welkom

Slide 1 - Tekstslide

Hoe kom je binnen?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

Wat weten jullie nog van de vorige les?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Tekstslide

Wat gaan wij vandaag doen
  • Maatvoeren
  • Stellen
  • Kozijn plaatsen

Slide 5 - Tekstslide

Bouwjuk

Slide 6 - Tekstslide

                                                           bouwraam

Vanaf de fundering tot aan peil is het makkelijk om voor de maatvoering van de bouwwerkzaamheden gebruik te maken van een bouwraam. Een bouwraam is het geheel van bouwplanken.
Bouwramen worden voor kleinere projecten gebruikt. De aannemer zet het bouwraam uit, met potloodstrepen en eventueel verduidelijkende teksten, waarna de maatvoering gecontroleerd wordt.


Tussen bouwwerk (gebouw) en bouwraam moet voldoende (werk)ruimte worden gehouden, bijvoorbeeld 1,5 m.
Soms worden uitsluitend in de hoeken van het bouwterrein bouwplanken geplaatst; zo'n hoek van twee bouwplanken wordt een bouwjuk genoemd.
Bouwjuk

Slide 7 - Tekstslide

                                              Meten en uitzetten.
De aannemer laat eventueel bomen rooien, sloten dempen enz.
Voordat met de bouw wordt begonnen wordt eerst het bouwterrein ingericht.
De aannemer maakt hiervoor een terreinplan.
Op het terreinplan staan:

A. Omheiningen: tegen diefstal - vernieling - gevaar van spelende kinderen.
B. Werkwegen: voor toevoer van materialen - werklui - machines enz.
C. Keten en loodsen: Directiekeet - toiletten - schaftketen - opslagloodsen enz.
D. Leidingen: Telefoon - water - elektriciteit.
E. Bouwkranen - bouwliften.
F. Afvalcontainers.

Slide 8 - Tekstslide

1. Rooilijnen - erfgrens - peil! 

Slide 9 - Tekstslide

2. Hoeken uitzetten!

Slide 10 - Tekstslide

3. Bouwraam uitzetten!

Slide 11 - Tekstslide

Bij eenvoudige kleine bouwwerken, bijvoorbeeld een garage of schuur zet men alleen bouwplanken op de hoeken en op de plaatsen van de tussenmuren, men noemt dit een bouwjuk. 
Bouwjukken maak je van 2 of 3 piketten met korte bouwplanken.

Slide 12 - Tekstslide

Zet daarna de andere gevels uit, doe dit haaks op de eerste draad.
Je kunt controleren of de hoeken haaks zijn met een bouwhaak.

Leg de bouwhaak op een stapeltje stenen zo dat hij dezelfde hoogte heeft als het bouwraam.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

4. Uitgraven:
Er wordt een bouwput gegraven waarin de fundering komt, de aanlegdiepte. De diepte van de bouwput hang af van de soort grond en de soort fundering.

Slide 15 - Tekstslide

4. Uitloden:
Dit overbrengen van meetpunten en meetlijnen noemen we uitloden, je doet dit met de waterpas.
Het snijpunt wordt aangegeven met piketjes.
Men is nu zover dat begonnen kan worden met het aanbrengen van de funderingen.
De fundering staat op de bouwplanken aangegeven.

Deze gaan we nu uitzetten in de bouwput, dit doe je door draden te spannen en het
snijpunt loodrecht naar beneden over te brengen.

Slide 16 - Tekstslide

Onderdelen van een binnendeurkozijn.
a) Buitenstijl
b) Bovendorpel
c) Steldorpel
d) Stofdorpel
e) Doormetsellat
f) Schranklat

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Montage houten binnendeurkozijn

Slide 19 - Tekstslide

Aansluiting van het houten 
binnendeurkozijn op de vloer.

Slide 20 - Tekstslide

Bovendorpel binnendeur kozijn
Het bovenliggende metsel/ lijmwerk kan worden opgevangen doormiddel van een stalton- of betonnen latei. (vuilwerk)

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht:
  1. Hoe zetten we de maatvoering uit voor het metselwerk?
  2. Hoe stellen we profielen?
  3. Waar komen de profielen te staan?
  4. Teken in  plattegrond met blokjes de plaats van de profielen in.

Slide 22 - Tekstslide

Maak de opdrachten
Succes!!!Slide 23 - Tekstslide

Wat neem je mee?

Slide 24 - Open vraag

Hoe ga je weg?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 25 - Poll