Le Passé Composé (avoir): brugklas

Le Passé Composé
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Le Passé Composé

Slide 1 - Tekstslide

Passé Composé??!!

Slide 2 - Woordweb

Zet de zin in de verleden tijd in het NEDERLANDS (en zorg dat je het ww 'hebben' gebruikt)
Ik speel.

Slide 3 - Open vraag

Nog eentje...
"Wij spelen."
A
Wij speeelden.
B
Wij hebben gespeelt.
C
Wij hebben gespeeld.
D
Wij zijn gespeeld.

Slide 4 - Quizvraag

Geloof me... Frans is niets moeilijker!
Ik speel. -> Je joue. 
Ik heb gespeeld. -> J'ai joué.

Wij spelen. -> Nous jouons.
Wij hebben gespeeld. -> Nous avons joué.

Slide 5 - Tekstslide

Passé Composé : 2 delen
- Deel 1: het werkwoord AVOIR
j'ai
tu as
il / elle / on a
nous avons
vous avez
ils / elles ont

Slide 6 - Tekstslide

AVOIR ??!!
Hoe zat dat ook alweer? Even oefenen dan maar...

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Passé Composé : 2 delen
- Deel 2: het voltooid deelwoord
Voorbeelden:
joué
dansé
aimé 
regardé
acheté

Slide 9 - Tekstslide

Wat viel op aan het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden op -ER?:
A
eindigen allemaal op é
B
eindigen allemaal op iets anders
C
eindigen allemaal op ée
D
zien er leuk uit

Slide 10 - Quizvraag

Zoals ik al zei: heel simpel die Passé Composé
Men neemt:
1. een vorm vh ww 'avoir'   +   2. het VD van het ww
        
                                    joué,                 dansé, regardé, aimé, parlé
                             travaillé, ...

Slide 11 - Tekstslide

Ik heb gedanst.
A
Je danse
B
Je suis dansé
C
J'ai danse
D
J'ai dansé

Slide 12 - Quizvraag

Zij heeft gekeken.
A
Elle a regardé
B
Elle a regardée
C
Elle regardé
D
Elle a regarde

Slide 13 - Quizvraag

Jullie hebben gegeten.
A
Vous avez mangée
B
Vous aves mangé
C
Vous avez mange
D
Vous avez mangé

Slide 14 - Quizvraag

Jij hebt gekocht.
A
J'ai acheté
B
On a acheté
C
Tu es acheté
D
Tu as acheté

Slide 15 - Quizvraag

Wij hebben gespeeld (nous - jouer).
hoofdletter en .

Slide 16 - Open vraag

Jij hebt gewonnen (gagner).
hoofdletter en .

Slide 17 - Open vraag

Zij hebben gewerkt (Ils - travailler).
hoofdletter en .

Slide 18 - Open vraag

Faites attention!
Verbes irréguliers:

- être -> été : J'ai été malade. = Ik ben ziek geweest.
- avoir -> eu : Il a eu un cadeau. = Hij heeft een cadeau gekregen.
- prendre -> pris : Nous avons pris le métro. = Wij hebben de metro genomen.
- faire -> fait : Tu as fait des photos? = Heb je foto's gemaakt?
- vouloir -> voulu : Elle a voulu avoir un chien. = Zij heeft een hond gewild.

Slide 19 - Tekstslide

Zij heeft gewild.
A
Elle a vouloiré
B
Elle a voulue
C
Elle a voulu
D
Elle ai voulu

Slide 20 - Quizvraag

Jij hebt een feestje gehad.
A
Tu as eu une fête.
B
Tu a eu une fête.
C
Tu as été une fête.
D
Tu ai eu une fête.

Slide 21 - Quizvraag

Ik heb genomen (prendre).
hoofdletter en .

Slide 22 - Open vraag

Hij heeft gedaan (faire).
hoofdletter en .

Slide 23 - Open vraag

J'ai joué.
Vous avez dansé.
Elles ont été.
On a joué.
Tu as mangé.
Ik heb gespeeld.
U heeft gedanst.
Zij zijn geweest.
Men heeft gespeeld. 
Jij hebt gegeten.

Slide 24 - Sleepvraag

Révision: Passé Composé
Men neemt:
1. een vorm vh ww 'avoir'   +   2. het VD van het ww
        
                                    joué,                 dansé, regardé, aimé, parlé
                             travaillé, ...

Slide 25 - Tekstslide

des questions?

Slide 26 - Tekstslide