cross

1.3 De verzuiling

1.3 A De verzuiling

Het historisch ovezicht vanaf 1848
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenismavoLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

1.3 A De verzuiling

Het historisch ovezicht vanaf 1848

Slide 1 - Tekstslide

Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom in de verzuiling in Nederland aan het eind van de 19e eeuw ontstond.

Slide 3 - Tekstslide


Verzuiling • De verdeling van de Nederlandse samenleving in 4 groepen (zuilen):
 • protestanten, katholieken, liberalen, socialisten (tussen: ±1848 en ±1965)

 • Deze zuilen krijgen in de 19e eeuw allemaal hun eigen politieke partij

Slide 4 - Tekstslide

Waarom ontstaan politieke partijen?
 • Katholieken voelen zich achtergesteld. Zij strijden voor emancipatie: gelijke rechten als protestanten

 • Socialisten willen de sociaal zwakkeren helpen.

 • Tegen de ideeën van de Liberalen en/of de van de Franse Revolutie (vooral protestanten)

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

Slide 7 - Tekstslide

RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij)
Vrijheidsbond

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Pieter Jelles Troelstra (SDAP)
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (SDB)

Slide 10 - Tekstslide

Herman Schaepman (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen)
Abraham Kuyper (ARP)

Slide 11 - Tekstslide

Johan Rudolf Thorbecke (Liberalen)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Maarten Luther
De protestantse zuil kun je vaak herkennen aan het gebruik van namen van personen die (in de geschiedenis) belangrijk voor de protestantse kerk waren.
Christelijke Werklieden Vereeniging
De protestantse zuil gebruikt vrijwel altijd de termen: Christelijk of Protestants-Christelijk
Stoere arbeider
De arbeider wordt hier 'stoer' afgebeeld: gespierd met opgestroopte mouwen.
Klok
De klok is het symbool van zowel een nieuwe dag, als het oproepen om gehoor te geven aan de oproep van de arbeiders beweging.
Opkomende zon
Dit is het teken van een nieuwe dag: een nieuw en positief begin.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Begrippen uit deze les
 • verzuiling
 • socialisme 
 • sociaal-democratie
 • confessionelen
 • Rerum Novarum
 • 'de kleine luyden'
 • algemeen kiesrecht
 • bijzonder onderwijs

Slide 18 - Tekstslide

Personen uit deze les

 • Johan Rudolf Thorbecke
 • Pieter Jelles Troelstra
 • Ferdinand Domela Nieuwenhuis
 • Abraham Kuyper
 • Herman Schaepman

Slide 19 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 1879: oprichting ARP

Slide 20 - Tekstslide

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 21 - Open vraag

1.3 B De pacificatie van 1917

Het historisch ovezicht vanaf 1848

Slide 22 - Tekstslide

Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo

Slide 23 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom rond 1917 een aantal politieke problemen werd opgelost en welke dit waren.

Slide 24 - Tekstslide

Situatie in Nederland

 • Strijd voor Algemeen Kiesrecht

 • Strijd voor Vrouwenkiesrecht

 • Schoolstrijd

Slide 25 - Tekstslide


Pacificatie
1917 • Pacificatie betekent letterlijk: vredestichting
 • Er werd tussen de partijen politieke vrede gesloten door een oplossing te vinden voor een aantal politieke problemen

Slide 26 - Tekstslide

Belangrijkste gevolgen van de Pacificatie (1)
 • Er komt een einde aan de Schoolstrijd

 • Er komt Algemeen Kiesrecht voor mannen (vanaf 23 jaar)

 • Er komt kiesrecht voor vrouwen (1917: passief kiesrecht, 1919: actief kiesrecht)

Slide 27 - Tekstslide

Belangrijkste gevolgen van de Pacificatie (2)
 • Er komt een verandering van het kiesstelsel: het districtenstelsel wordt vervangen door evenredige vertegenwoordiging

 • Einde van de politieke macht van de Liberalen: pas in 2010 komt er weer een Liberale minister-president, Mark Rutte

Slide 28 - Tekstslide

'Sinterklaasfeest van 1917'
Aletta Jacobs
Zij krijgt hier 'niks', omdat vrouwen slechts passief en geen actief kiesrecht kregen.
Pieter Jelles Troelstra
Hij was blij, omdat er algemeen kiesrecht voor mannen kwam.
Abraham Kuyper
Hij was blij, omdat er ook geld kwam voor bijzonder onderwijs.

Slide 29 - Tekstslide