4.4 Doe het zelf

H4 Elektriciteit en veiligheid 
§4 Doe het zelf
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H4 Elektriciteit en veiligheid 
§4 Doe het zelf

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
- Een beschrijving kunnen geven van de huisinstallatie.
- De functie van groepen en van de installatieautomaat kunnen aangeven.
- De vier verschillende soorten installatiedraad kunnen noemen en hun kleuren en functies kunnen aangeven.
- De functie en werking van een spanningszoeker kunnen omschrijven.
- Enige eigenschappen van geaarde apparaten kunnen noemen.
- Eigenschappen van geaarde stekkers en wandcontactdozen kunnen noemen.

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
- De functie en werking van de aardlekschakelaar kunnen omschrijven.
- Kunnen aangeven hoe een huis is verbonden met de hoofdkabel in een woonwijk.
- Kunnen aangeven hoe de elektriciteitsbuizen in huis lopen (centraaldoos).
- Kunnen aangeven hoe de installatiedraden in huis lopen en hoe zij aangelegd worden (trekveer).

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je over de
elektriciteit thuis?

Slide 4 - Woordweb

De huisinstallatie
- stroomleidingen
- lichtpunten
- contactpunten
- veiligheidsvoorzieningen

Slide 5 - Tekstslide

De huisinstallatie
Groepen
- groep bestaat uit leidingen, 
licht- en contactpunten in een
deel van het huis.

- een groep kan in- en uit
geschakeld worden met een
installatieautomaat.

Slide 6 - Tekstslide

Fasedraad en  nuldraad
Fase draad:
Loopt naar een schakelaar of contactpunt
Staat altijd spanning op.
Bij aanraken loopt er een stroom door je lichaam.
Nuldraad:
Loopt van de lamp of contactpunt terug naar de meterkast.
Voert de stroom terug naar de meterkast.
 

Slide 7 - Tekstslide

Spanningzoeker
Gebruik een "spanningszoeker" om te controleren of er spanning op een draad staat.
- metalen stift
- weerstand
- lampje
- contactpunt

Slide 8 - Tekstslide

Schakeldraad en aardedraad
Schakeldraad:
Loopt van de schakelaar naar de lamp.
Staat alleen spanning op als de lamp aan is.
Aardedraad:
Loopt van het stopcontact terug naar de meterkast.
Voert de stroom terug naar de meterkast.
 

Slide 9 - Tekstslide

Aardedraad

Slide 10 - Tekstslide

Aardlekschakelaar
Als er stroom "weg lekt" schakelt
de aardlekschakelaar de stroom
uit.

Slide 11 - Tekstslide

De huisinstallatie
- hoofdkabel
- voedingskabel
- groepenkast verdeelt de voedingskabel
in meerdere groepen.
- iedere groep wordt beschermd door
een zekering.

Slide 12 - Tekstslide

De huisinstallatie
Centraaldoos:
vanaf dit punt worden de
schakelaars, lichtpunten en
contactpunten verbonden
met fase-, nul- en aardedraad.

Slide 13 - Tekstslide

De huisinstallatie
Centraaldoos:
- draden trekken met een

- draden verbinden met 

Slide 14 - Tekstslide

Fasedraad
Nuldraad
Schakeldraad
Aardedraad

Slide 15 - Sleepvraag

Als de aardedraad niet is aangesloten kan een apparaat niet werken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Wanneer schakelt de aardlekschakelaar schakelt de stroom uit?
A
Nooit
B
Als er verschil is tussen de in- en uitgaande stroom
C
Als deze te hoog is.
D
Als deze te laag is.

Slide 17 - Quizvraag

Sleep het woord naar de juiste draad.
fasedraad
aardedraad
nuldraad
schakeldraad

Slide 18 - Sleepvraag

Waarvoor gebruik je een trekveer?
A
om een schakelaar aan of uit te schakelen
B
om een installatiedraad door de buizen te trekken
C
om een groep in de groepenkast te beschermen

Slide 19 - Quizvraag

In de meterkast gaat de zekering van groep 2 kapot.
Hierdoor wordt:
A
alleen de spanning op het defecte apparaat in groep 2 uitgeschakeld.
B
de spanning op alle apparaten in groep 2 uitgeschakeld.
C
de spanning op alle groepen in de meterkast uitgeschakeld.
D
alle apparaten in groep 2 ingeschakeld.

Slide 20 - Quizvraag

Je kunt veilig werkzaamheden uitvoeren aan je huisinstallatie.
Ja
nee

Slide 21 - Poll

Leerdoelen
- Een beschrijving kunnen geven van de huisinstallatie.
- De functie van groepen en van de installatieautomaat kunnen aangeven.
- De vier verschillende soorten installatiedraad kunnen noemen en hun kleuren en functies kunnen aangeven.
- De functie en werking van een spanningszoeker kunnen omschrijven.
- Enige eigenschappen van geaarde apparaten kunnen noemen.
- Eigenschappen van geaarde stekkers en wandcontactdozen kunnen noemen.

Slide 22 - Tekstslide

Leerdoelen
- De functie en werking van de aardlekschakelaar kunnen omschrijven.
- Kunnen aangeven hoe een huis is verbonden met de hoofdkabel in een woonwijk.
- Kunnen aangeven hoe de elektriciteitsbuizen in huis lopen (centraaldoos).
- Kunnen aangeven hoe de installatiedraden in huis lopen en hoe zij aangelegd worden (trekveer).

Slide 23 - Tekstslide

Theorievragen
Maken:
 H4 vragen  1 t/m 8 blz. 43 - 44 opdrachtenboek deel 2b

Slide 24 - Tekstslide