Sector 02 - 9/11 en complottheorieën

Complot
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Complot

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Wat denken jullie?
Inside job
Aanslag

Slide 3 - Poll

5

Slide 4 - Video

conspiracy theory of complottheorie"een onbewezen verklaring van een gebeurtenis, ontwikkeling of toestand, die vragen oproept.
In deze theorieën gaat het vaak om samenzweringen van machtige, boosaardige geheime groepen terwijl er ook meer logische verklaringen zijn"

Slide 5 - Tekstslide

conspiracy theory of complottheorie


 • 1 (geheime) organisatie die bewust activiteiten onderneemt om controle te verwerven (vb. 'de elite', 'de Illuminati', ' de Joden', ...)
 • Verborgen hand achter gebeurtenissen
 • De complotdenker ziet als enige hoe het 'echt' is.
 • Zelfbevestigend / auto-immunisatie
 • -> 'Critici maken deel uit van complot'
 • -> 'Feiten doen er niet toe'
 • Ontstaan vaak rond onverwachte politieke events (moord JFK, 9/11,...)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Kenmerken complottheorie
 • zelfbestigend / auto-immunisatie
 • 'Critici maken deel uit van complot'
 • 'Feiten doen er niet toe'
 • Ontstaan vaak rond onverwachte politieke events (moord JFK, 9/11,...)
Bestaan er dan geen complotten?
 • Jawel, maar:
 • steeds erg weinig betrokkenen
 • vb: Watergate, moord op Caesar, aanslag(en) op politieke leiders.
 • Ook 9/11 was een complot, maar niet op de manier die complotdenkers beweren.

Slide 8 - Tekstslide

VAN ALLE TIJDEN
 In de derde eeuw bijvoorbeeld werd onder christenen het gerucht verspreid dat Jezus en Maria Magdalena getrouwd waren; een mythe die in het bekende boek en dito film De Da Vinci Code na 17 eeuwen nog steeds nagalmt. 

In de Middeleeuwen kregen Joden en ook Roma (‘zigeuners’) de schuld van het uitbreken van
de pest. Joden werden beschuldigd van het feit dat ze christelijke kinderen hadden vermoord, om het bloed van hen te gebruiken bij het maken van matses. 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Einde van Illuminati?...

Slide 11 - Tekstslide

Is de maanlanding echt of niet?

Slide 12 - Tekstslide

Consensus
Binnen de Flat Earth Society  is er consensus over het idee dat de aarde plat is.

Alle ruimte reizen van NASA zijn volgens hen in scène gezet.
Satire

Slide 13 - Tekstslide

Internet Conspiracy Theorists

Slide 14 - Tekstslide

QAnon volgers

Slide 15 - Tekstslide

Wat betekend polarisatie?

Slide 16 - Open vraag

DE DYNAMIEK VAN POLARISATIE 
Een complot is dan het toevluchtsoord. Het bevestigt het wantrouwen van ‘jouw’ groep versus een of meer andere groep(en). Een complot is eveneens een uiterst krachtig instrument om twijfel te zaaien in de zogeheten middengroep, leeftijdgenoten die minder gemakkelijk een
standpunt innemen. 

Een complotconstruct wordt ook benut om de eigen achterban mee te nemen in de logica die gebruikt wordt om eigen handelen te rechtvaardigen. Om het vijandbeeld handen en voeten te geven. 

Slide 17 - Tekstslide

Denkvaardigheden
een soort gereedschap bij het denken

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Kritisch denken is een belangrijke vaardigheid
In de maatschappij wordt een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid van je verwacht. Je moet steeds meer zelf organiseren en oplossen. 

Je eigen mening, oordeel en beslissingen worden dus steeds belangrijker. 

Slide 20 - Tekstslide

Bij kritisch denken moet je..
 • je mening kunnen geven met argumenten
 • jezelf kunnen verplaatsen in het standpunt van iemand anders
 • kunnen beoordelen of nieuws betrouwbaar is
 • weten waar je bruikbare informatie haalt 


Je leert dus wat kritisch denken is, welke denkvaardigheden er zijn en hoe je informatiebronnen op betrouwbaarheid checkt

Slide 21 - Tekstslide


Bij kritisch denken gaat het om...
A
het altijd innemen van een standpunt dat afwijkt van de groep.
B
nooit tevreden zijn.
C
het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.
D
een vaardigheid waarbij je jezelf aanleert zo simpel mogelijk na te denken zonder enige moeite.

Slide 22 - Quizvraag

Redeneren
Redeneren is ook een onderdeel van kritisch denken. Maar wat is redeneren?

Redeneren is het onderbouwen van een beweren. Bij redeneren vertel je dus waarom je iets vindt/die mening hebt. Je gebruikt dus een argument.

Slide 23 - Tekstslide

Bewijs
Om een mening te vormen, gebruik je informatie. Die informatie gebruik je om je mening kracht bij te zetten. Je mening moet tenslotte ergens op gebaseerd zijn en niet  "gewoon, omdat het zo is".

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Informatie
Om een mening te vormen heeft men dus informatie nodig. Tegenwoordig vind je overal informatie. Dit vind je in kranten, boeken of op het internet. Ook social media speelt een rol in informatieverspreiding.

Slide 26 - Tekstslide

'Don't believe anything on the internet just because there's a picture with a quote next to it.'
- Abraham Lincoln

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Link

Dunning-Krugereffect
 • Versterkende factor bij complotdenken
 • Mensen schatten eigen kennen en kunnen hoger in
 • #DYOR
 • #Dr Google

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide