H1.4 Van versnelling en snelheid naar verplaatsing

H1.4
Van versnelling en snelheid naar verplaatsing
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

H1.4
Van versnelling en snelheid naar verplaatsing

Slide 1 - Tekstslide

Wat weten we al????

Slide 2 - Tekstslide

De start en finish van de marathon zijn op dezelfde plek. Wat is de verplaatsing van Pim tijdens de wedstrijd?
A
42.2 km
B
0 km
C
21.1 km
D
Geen idee

Slide 3 - Quizvraag

Pim loopt de marathon (42,2 km) in 3,2 uur. Wat is zijn gemiddelde snelheid?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

Wat kan je bepalen met de raaklijn aan een (x,t)-diagram?
A
De afgelegde weg
B
De gemiddelde snelheid
C
De instantane snelheid
D
De gemiddelde tijd

Slide 6 - Quizvraag

Pim doet een intervaltraining. Hij versnelt in 2,5 s van 3 m/s naar 6,5 m/s. Wat is zijn versnelling?

Slide 7 - Open vraag

Een parachutespringer valt wrijvingsloos. Bereken zijn snelheid na 9 seconde?

Slide 8 - Open vraag

De eenparige beweging ...
... is een beweging waarvan de snelheid constant is


v=ΔtΔx
sm
sm
hkm
x 3,6
-----> 
<-----
: 3,6

Slide 9 - Tekstslide

De niet-eenparige beweging ...
... is een beweging waarvan de snelheid niet constant is


vgem=ΔtΔx
sm=sm
sm
hkm
x 3,6
-----> 
<-----
: 3,6

vinst=(ΔtΔx)raaklijn

Slide 10 - Tekstslide

Een eenparig-versnelde beweging ...

... is een beweging waarvan de versnelling constant is

Slide 11 - Tekstslide

Is er hier sprake van een eenparige beweging?
A
Ja, de grafiek bestaat uit rechte lijnen
B
Nee, de lijnen zijn niet overal even steil
C
Nee, het zou dan een horizontale grafiek moeten zijn
D
Geen idee

Slide 12 - Quizvraag

Is er hier sprake van een eenparige beweging?
A
Ja, de grafiek bestaat uit rechte lijnen
B
Ja, de snelheid is constant
C
Nee, de snelheid is niet constant
D
Geen idee

Slide 13 - Quizvraag

Is er hier sprake van een eenparig versnelde beweging tussen 0 en 10 s?
A
Ja, de snelheid neemt constant toe
B
Ja, de snelheid is constant
C
Nee, de snelheid is niet constant
D
Geen idee

Slide 14 - Quizvraag

Let op!
Check altijd de assen

Slide 15 - Tekstslide

De snelheid is niet constant, de versnelling wel (in bepaalde tijdsintervallen)
De snelheid is in bepaalde intervallen constant

Slide 16 - Tekstslide

Schrijf de formule om, zodat je de verplaatsing kunt berekenen
vgem=ΔtΔx

Slide 17 - Open vraag

Verplaatsing = 
gemiddelde snelheid x tijd

Dit kun je ook bepalen door de
y-as (met v) te vermenigvuldigen met de x-as (met t) --> oppervlaktemethode

Slide 18 - Tekstslide

Bepaal de verplaatsing m.b.v. de oppervlakte methode

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Bepaal de verplaatsing m.b.v. de oppervlakte methode

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Bepaal de verplaatsing m.b.v. de oppervlakte methode

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Nog eentje... bepaal de verplaatsing van dit voorwerp

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Als de oppervlakte bij een (v,t)-diagram de verplaatsing is...

...wat is dan de oppervlakte bij een (a,t) -diagram?
Δx=vgemt

Slide 28 - Tekstslide

De oppervlakte bij een (v,t)-diagram is de verplaatsing 

De oppervlakte bij een (a,t) -diagram is het snelheidsverschil
Δx=vgemt
Δv=agemt

Slide 29 - Tekstslide

Welke drie zaken kun je uit dit diagram halen en hoe?

Slide 30 - Open vraag

To do
Lees par. 4 goed door
en maak opg. 31

Slide 31 - Tekstslide