BO 3.4-3 Bedrijfseconomie: bedrijfseconomische analyse / kengetallen

Inhoud van deze les
Je leert de volgende kengetallen:
- solvabiliteit en dept ratio
-Liquiditeit: current ratio en quick ratio
- rentabiliteit
-werkkapitaal
Je kunt de financiële situatie van een bedrijf analyseren
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Inhoud van deze les
Je leert de volgende kengetallen:
- solvabiliteit en dept ratio
-Liquiditeit: current ratio en quick ratio
- rentabiliteit
-werkkapitaal
Je kunt de financiële situatie van een bedrijf analyseren

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen brutowinst en nettowinst?

Slide 2 - Open vraag

Hoe wordt de totale waarde van alle bezittingen van de onderneming genoemd?
A
Activa
B
Passiva

Slide 3 - Quizvraag

De passiva staan aan de ...... kant van de balans
A
Linker
B
Rechter

Slide 4 - Quizvraag

Bedrijfseconomische analyse
Om meer zicht te krijgen op de financiële situatie van een bedrijf zijn er kengetallen geformuleerd waarmee dit beoordeeld kan worden. 

Slide 5 - Tekstslide

Solvabiliteit
-> geeft inzicht in de verhouding eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen:

Norm solvabiliteit: >25%
De bezittingen worden door minimaal 25% gefinancierd uit eigen vermogen.

Slide 6 - Tekstslide

Waarom is de solvabiliteit belangrijk?
Het geeft aan hoe afhankelijk het bedrijf is van andere geldschieters.
Hoe meer eigen vermogen (hogere solvabiliteit) hoe minder afhankelijk van bank en leasemaatschappij.
Het zegt iets over of je in staat bent om aan je financiële verplichtingen te voldoen.
Heel belangrijk kengetallen bij financieringen!

Slide 7 - Tekstslide

Wat is de solvabiliteit? Hoe beoordeel je dit kengetal?

Slide 8 - Tekstslide

Wat is de solvabiliteit? Hoe beoordeel je dit kengetal?

Slide 9 - Tekstslide

Dept ratio

In plaats van het eigen vermogen als uitgangspunt te nemen, kun je ook het vreemd vermogen gebruiken. Dat is de dept ratio
d
Norm: dept ratio < 75%
Minder dan 75% van de bezittingen wordt door vreemd vermogen gefinancierd.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is de dept ratio?

Slide 11 - Tekstslide

Wat is de dept ratio?

Slide 12 - Tekstslide

Liquiditeit
Liquiditeit laat zien of een bedrijf kan voldoen aan de betalingsverplichtingen. Een bedrijf met een slechte liquiditeit kan moeilijk de rekeningen betalen en loopt de kans op deurwaarders of faillissement. 
Een bank kijkt ook naar de liquiditeit: Kan het bedrijf de lening binnen de afgesproken termijn terugbetalen?

Slide 13 - Tekstslide

Liquiditeit
Geeft inzicht in of de kortlopende schulden kunnen worden voldaan.
Je vergelijkt het kort vreemd vermogen met de vlottende activa en de liquide middelen.
Kengetallen hiervoor zijn Current ratio en Quick ratio

Slide 14 - Tekstslide

Current ratio
Norm Current ratio: 1,5
Dat betekent dat je voldoende geld/tegoeden hebt om je schulden op korte termijn te voldoen

Slide 15 - Tekstslide

Wat is de current ratio? Hoe beoordeel je dit kengetal?

Slide 16 - Tekstslide

Wat is de current ratio? Hoe beoordeel je dit kengetal?

Slide 17 - Tekstslide

Quick ratio
Omdat voorraden niet altijd snel 'tot geld te maken' zijn, wordt deze in de Quick ratio niet meegenomen.
Norm quick ratio: 1

Slide 18 - Tekstslide

Wat is de quick ratio? Hoe beoordeel je dit kengetal?

Slide 19 - Tekstslide

Wat is de  Quick ratio? Hoe beoordeel je dit kengetal?

Slide 20 - Tekstslide

Rentabiliteit
De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van het bedrijf. 
Winstgevendheid is belangrijk om te groeien, te investeren en om financiële tegenvallers op te vangen.
Voor banken en investeerders is dit een belangrijk kengetal. 
Hoe winstgevender een bedrijf hoe rendabeler hun investering en hoe lager hun risico

Slide 21 - Tekstslide

Rentabiliteit
Naast de balans ben je hiervoor ook de winst en verliesrekening nodig.
Rentabiliteit geeft laat zien of de onderneming rendabel is door te kijken naar de verhouding tussen het eigen vermogen en de nettowinst die hiermee gerealiseerd is.
Norm: rond de 10%

Slide 22 - Tekstslide

De winst was dit jaar €20.000,=
Wat is de rentabiliteit? Hoe beoordeel je dit kengetal?

Slide 23 - Tekstslide

De winst was dit jaar €20.000,=
Wat is de rentabiliteit? Hoe beoordeel je dit kengetal?

Slide 24 - Tekstslide

Lezen:
Bedrijfsoptimalisatie hoofdstuk 3.4

Slide 25 - Tekstslide