P3-6 VHT Planning

VHT: Planning
Welkom
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
VHTMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

VHT: Planning
Welkom

Slide 1 - Tekstslide

Hoe kom je binnen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 2 - Poll

Wat weten we nog van vorige keer?

Slide 3 - Open vraag

Wat weten jullie over planning?

Slide 4 - Woordweb

Planning > Bouwfasen > Bouwvolgorde

Slide 5 - Tekstslide

Een planning is:
 • Een inventarisatie van alle werkzaamheden 
 • Een planning is een ‘tekening’ in tijd weergegeven van het project-proces.
 • TIP: https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/tijdsplanning-scriptie/

Slide 6 - Tekstslide

wat is van belang van een Planning?

Slide 7 - Woordweb

Slide 8 - Tekstslide

Onderdelen van een planning

Slide 9 - Tekstslide

Opzet van een tijdschema

Slide 10 - Tekstslide

Volgorde van werkzaamheden
In de planning is de volgorde en de relatie tussen de bewerkingen af te lezen. De volgorde hiervan wordt bepaald door;
 • Technische redenen: de fundering moet gereed zijn voor de staalconstructie kan worden geplaatst.
 • Organisatorische redenen: als de fundering gereed is kan dezelfde ploeg doorgaan met de voorbereiding van de gevels.
 • Datum-reden: de afgesproken datum waarop de prefab-vloer wordt geleverd.

Slide 11 - Tekstslide

Afstemming tussen werkzaamheden
De interval:

Slide 12 - Tekstslide

Welke informatie kan je uit een planning halen?

Slide 13 - Woordweb

Welke informatie kan je uit een planning halen?
 • Wanneer je bepaalde zaken moet regelen.
 • Wanneer materialen moeten worden aangevoerd.
 • Wanneer en in welke volgorde de nodige werkzaamheden moeten worden verricht.
 • Wanneer men op de bouw aanwezig moet zijn om bepaalde werkzaamheden te verrichten.


Slide 14 - Tekstslide

Waarom maken we een planning?

Slide 15 - Woordweb

Waarom maken we een planning?
Een bouwplanning bewaakt de voortgang van ieder bouwproject in tijd, productie en geld. Het stemt afspraken, leveringen, werkzaamheden en processen af voor een optimaal verloop van het bouwproces.

Slide 16 - Tekstslide

Verschillende soorten planningen
Overallplanning; en afgeleide planningen hiervan:
 • Uitvoeringsplanning / zesweken planning
 • Werkvoorbereidingsplanning
 • Inkoopplanning
 • Productieplanning
 • Schema’s; tekeningen-behoefteschema, afroepschema, leverschema.

Slide 17 - Tekstslide

Optimale planning
Van een optimale planning kun je spreken wanneer de verhouding tussen bouwsnelheid, inzet mankracht (ploeggrootte en samenstelling), materiaal en materieel (materieel inzet) zo gekozen wordt en ingezet dat er gebouwd wordt tegen een minimum aan financiële kosten.

Slide 18 - Tekstslide

Onzekere factoren in de planning
 • Regenverlet: door regenval
 • Windverlet: vanaf windkracht 6 doorgaans geen hijswerkzaamheden mogelijk
 • Vorstverlet:
 • door de lage temperatuur zijn sommige werkzaamheden niet mogelijk,
 • onveiligheid werken door gladde daken en steigers,
 • bij een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius mogen bouwvakkers buiten de werkzaamheden stoppen.
 • Onwerkbare dag: Volgens de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) is een onwerkbare dag een dag waarop ten minste 5 uur het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden ingezet. Als rekeneenheid in de productie wordt een plandag van 8 uur gerekend; een planweek is dus 5 x 8 = 40 uur.
Slide 19 - Tekstslide

Onzekere factoren in de planning
Hoe meenemen in de uitvoeringsplanning?

Prognoseschaal:
Een tijdschaal waarin prognose verletdagen zijn verwerkt. Afgelezen aan de hand van deze schaal zal het project langer duren.
(voor presentatie van een reële planning aan de opdrachtgever)
Kalenderschaal:
De "normale" schaal waarbij deze niet-werkbare dagen niet meetellen. (voor intern gebruik en toeleveranciers)


Slide 20 - Tekstslide

Wat zijn werkbare werkdagen?

Slide 21 - Woordweb

Werkbare dagen

Het woord zegt het eigenlijk al: werkbare werkdagen zijn dagen waarop in de bouw wordt gewerkt. Een kalenderjaar telt gemiddeld 180 – 200 werkbare werkdagen. De volgende dagen vallen hier buiten:
Erkende rust- en feestdagen
Collectieve vakantiedagen
De zogeheten 'onwerkbare dagen'. Dit zijn dagen waarop de bouw, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, grotendeels stilligt.


Slide 22 - Tekstslide

Prognosetabel, 2018

Slide 23 - Tekstslide

Prognoseschaal en kalenderschaal
Volgens de prognose schaal is er minder tijd

 

Slide 24 - Tekstslide

Bouwfasen
 • Aanloopfase: ketenplaatsen, nuts-voorzieningen, grondwerk, heiwerk
 • (Sloopfase: sloopwerkzaamheden bestaand gebouw)
 • Onderbouwfase: fundering, beganegrondvloer
 • Ruwbouwfase: draagconstructie, skelet, vloeren
 • Gevel / dakfase: gevelconstructie, kozijnen, metselwerk, dakafwerking, primaire installatie
 • Afbouwfase: inbouw, installatieafwerking, afmontage
 • Oplevering

Waarom opdelen in bouwfasen?
De planning wordt er overzichtelijker van en de kans op fouten wordt kleiner (vergeten van werkzaamheden, de relaties tussen werkzaamheden)


Slide 25 - Tekstslide

Bouwfasen, voorbeeld planning

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht: 
In tweetallen:
Zie dictaat op pagina 7 en 8.
Gebruik de Excel; sjabloon balkenplanning
Van alle genoemde activiteiten moet je 10 dagen
vanaf halen.
Succes!


Slide 27 - Tekstslide

Maak de opdrachten

Slide 28 - Tekstslide

Welkom terug!

Slide 29 - Tekstslide

Wat hebben we vandaag geleerd?

Slide 30 - Woordweb

Leerdoelen van vandaag:
 • De student kan een opdracht voorbereiden (fase 1)
 • De student kan een opdracht uitvoeren (fase 2)
 • De student kan een opdracht afsluiten (fase 3)
 • De student kan een balkenplanning maken
 • De student kan een plan van aanpak maken
 • De student kan prioriteiten stellen

Slide 31 - Tekstslide

Wat vond je van de les?

Slide 32 - Open vraag

Hoe vertrek je?
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll

Slide 34 - Tekstslide