OE of UU - technisch lezen

oe - uu
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NT2ANT2+Middelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

oe - uu

Slide 1 - Tekstslide

oe

Slide 2 - Tekstslide

Luister en zeg na (twee keer).

Slide 3 - Tekstslide

groep

Slide 4 - Tekstslide

stoel

Slide 5 - Tekstslide

snoer

Slide 6 - Tekstslide

groeien

Slide 7 - Tekstslide

boete

Slide 8 - Tekstslide

boef
boeg
boek
boel
boem
boen
boer
doek
doel

doem
doen
foef
goed
hoed
hoef
hoek
hoes
koek

koel
koen
loep
loer
moer
moes
moet
noem
poef


poel
poen
poep
poes
roek
roem
roep
roer
roes


roet
soep
soes
toen
toer
toet
voeg
voel
voer

voet
woef
zoek
zoem
zoen
zoet

Slide 9 - Tekstslide

Schrijf woorden met de klank "oe".
timer
2:00

Slide 10 - Open vraag

uu

Slide 11 - Tekstslide

Luister en zeg na (twee keer).

Slide 12 - Tekstslide

stuur

Slide 13 - Tekstslide

vuur

Slide 14 - Tekstslide

minuut

Slide 15 - Tekstslide


puur
buur
guur
huur
stuur

minuut
vuurbal
huurhuis
buurman
bestuurduur
vuur
uur
muur
kuur

Slide 16 - Tekstslide

Schrijf woorden met de klank "uu".
timer
2:00

Slide 17 - Open vraag

- Ik lees de zinnen voor.
- Vul in: oe of uu.
- We kijken samen na.


Slide 18 - Tekstslide

- Ik zeg een woord.
- Hoor je oe of uu?
- Omcirkel het goede antwoord.

Voorbeeld 1: koe
Voorbeeld 2: stoel


Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Kies op de volgende dia 16 woorden uit.
Schrijf ze op de bingo-kaart.
In elk vakje 1 woord.

Slide 21 - Tekstslide

boef
boeg
boek
boel
boem
boen
boer
doek
doel

doem
doen
foef
goed
hoed
hoef
hoek
hoes
koek

poel
poen
poep
poes
roek
roem
roep
roer
roes


roet
soep
soes
toen
toer
toet
voeg
voel
voer

bestuur

puur
buur
guur
huur
stuur

minuut
vuurbal
huurhuis
buurman
duur
vuur
uur
muur
kuur

Slide 22 - Tekstslide