Coachende vaardigheden

1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Welkom

Coachende 
vaardigheden

Slide 2 - Tekstslide

Welke verschuivingen zie je in het onderwijs van nu tov vroeger?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Tekstslide

Didactisch coachen
"Didactisch Coachen, hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen” 
is de titel van het boek  Didactisch Coachen.
Een belangrijke inspiratiebron is Goethe (pag 7).

Voerman, L.,&faber, F.(2021) Didactisch coachen. Baarn: Faber&Voerman /De Weijer Uitgeverij.
Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Talentvol ontwikkelen
Er is steeds meer aandacht gekomen voor het onderscheid tussen kennis en leren. Studenten moeten actief betrokken worden bij het leerproces om tot leren te kunnen komen. Anders dan bij het behaviorisme zorgt niet een externe prikkels maar de lerende zelf dat er wordt geleerd. Het is een sociaal proces waarbij reflectie essentieel is: het gaat om het beeld dat de lerende maakt van de kennis die aangereikt wordt. Metacognitie is hierbij dan ook erg belangrijk. Bekende aanhangers in het onderwijs waren Lev Vygotsky, Maria Montessorie en ook John Dewey wordt tot deze stroming gerekend. 
De stroming wordt ook wel het sociaal-constructivisme genoemd en ligt aan de basis aan de basis van veel onderwijsvisies vandaag de dag.
https://www.vernieuwenderwijs.nl/onderwijstheorieen-die-je-moet-kennen/

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Welk leraargedrag hoort tot de rol
van de
coachende leraar?

Slide 14 - Woordweb

In welke mate hanteer jij op jouw school de coachende rol?
0100

Slide 15 - Poll

Wat denk jij nodig te hebben
om tot een meer
coachende rol te komen?

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide

Wat doen leraren die hoge verwachtingen hebben van hun studenten het vaakst?
Vragen stellen
Aanwijzingen geven of korte instructies
Feedback geven
Vriendelijk bejegenen, zowel non verbaal als verbaal

Slide 18 - Poll

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Spiraalmodel van Korthagen

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

www.exitticket.nl/ticket/qp9t8i6a

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide