Rollen en competenties van de docent in het perspectief van hybride onderwijs

Rollen en competenties van de docent
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeBeroepsopleiding

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Rollen en competenties van de docent

Slide 1 - Tekstslide

Verschil tussen rol en competentie

Competenties zijn de kennis, kunde en vaardigheden die iemand moet hebben om een rol naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Slide 2 - Tekstslide

Competenties docent
Interpersoonlijk competent
Pedagogisch competent
Vakinhoudelijk & didactisch competent
Organisatorisch competent
Competent in het samenwerken (met team en omgeving)
Competent in reflectie en ontwikkelingSlide 3 - Tekstslide

Welke rol ken je
van de docent?

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Tekstslide

De 6e rol: De coach
Legt de focus op het leerproces van de student
Bron: http://robsegers.blogspot.com/

Slide 6 - Tekstslide

Dan zijn we er nog niet...
De 5 basisrollen van de docent volstaan niet meer in 
het toekomstig gerichte onderwijs
Rollen die ook steeds belangrijker worden zijn:
 • coach (hier gaan we ons nu op richten)
 • regisseur/ontwerper
 • rolmodel
 • medespeler
 • instructeurSlide 7 - Tekstslide

Een docent-coach ..
A
Geeft een student feedforward
B
Vraagt de student te reflecteren
C
Gelooft in de groei van de student
D
A, B en C zijn alle drie goed

Slide 8 - Quizvraag

Waarom is de coachende rol van de docent belangrijk bij hybride onderwijs?

Slide 9 - Open vraag

Coachende vaardigheden
 • Individuele gesprekken voeren, focus op de doelen, het leerproces en de leerinhoud.
 • Observeren en veel verdiepende vragen stellen.
 • Reflecteren
 • Procesgericht Feedback/feedforward geven
 • Gepersonaliseerd leren
Slide 10 - Tekstslide

RVWO        Leervragen stellen
Vraagt om een coachende docent!

Bron: www.bewezeneffect.nl/
Leervragen zijn geen doel maar een middel 

Slide 11 - Tekstslide

Bron: leerling2020.nl

Slide 12 - Tekstslide

Even lezen:
Student vraagt aan de docent of hij haar wil helpen met het stellen van een leervraag. Docent gaat in gesprek met de student en vraagt wat ze graag wil leren. Ze vertelt dat ze op de PG afdeling werkt en dat ze nog te weinig weet over dementie, ze wil meer achtergrond informatie. De docent adviseert haar om te gaan zoeken op het internet naar die informatie die ze nodig heeft. Ze spreken af dat ze volgende week laat zien wat ze gevonden heeft.

Slide 13 - Tekstslide

Was dit een goed voorbeeld?
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quizvraag

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Student op gemak stellen
Student helpen doelen te stellen
Terugblikken op de 
afgelopen periode 
Student eigen manier laten bedenken  om de doelen te behalen
Student laten samenvatten en afspraken maken

Slide 15 - Sleepvraag

Coach model

Slide 16 - Tekstslide

Coach model

Slide 17 - Tekstslide

Coach model

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Beoogd resultaat van coaching
 • Student wordt eigenaar van zijn/haar eigen leerproces
 • Student leert te leren
 • Student leert van succeservaringen
 • Autonomie
 • Gepersonaliseerd leren
 • Leren is niet aan 1 plek voorbehouden

Slide 20 - Tekstslide

Wat heeft de student nodig?

Slide 21 - Tekstslide

Wat heeft de docent nodig?

Slide 22 - Woordweb

Rol werkbegeleider en praktijkopleider

Slide 23 - Tekstslide

Wat heeft het werkveld nodig?

Slide 24 - Woordweb

Waar staan we?

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide