Kunst of vandalisme? Meningen over graffitikunst

Kunst of vandalisme?
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Kunst of vandalisme?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les kunnen jullie je mening geven over graffiti en 'street art' en uitleggen of je het kunst vindt of vandalisme.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het leerdoel van de les aan de leerlingen.
Wat weet je al over
graffitikunst en street art?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is graffitikunst?
Graffitikunst is het maken van kunstwerken op openbare plekken zoals muren en gebouwen met behulp van spuitbussen of verf.

Slide 4 - Tekstslide

Definieer wat graffitikunst is en leg uit hoe het wordt gemaakt.
Voorbeelden van graffitikunst
Laat enkele foto's zien van bekende graffitikunstwerken zoals die van Banksy en Keith Haring.

Slide 5 - Tekstslide

Toon enkele voorbeelden van graffitikunstwerken en leg uit wie de kunstenaars zijn en waar de werken zich bevinden.
Waarom maken mensen graffitikunst?
Mensen maken graffitikunst om hun creativiteit te uiten, om een boodschap over te brengen of om de omgeving mooier te maken.

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit waarom mensen graffitikunst maken en geef enkele voorbeelden.
Wat is vandalisme?
Vandalisme is het opzettelijk beschadigen of vernielen van eigendommen van anderen.

Slide 7 - Tekstslide

Definieer wat vandalisme is en leg uit wat de gevolgen kunnen zijn.
Voorbeelden van vandalisme
Laat enkele foto's zien van vandalisme, zoals graffiti op privé-eigendommen en beschadigde gebouwen.

Slide 8 - Tekstslide

Toon enkele voorbeelden van vandalisme en leg uit wat er is gebeurd en hoe het de eigenaren heeft beïnvloed.
Wat is het verschil tussen graffitikunst en vandalisme?
Het verschil tussen graffitikunst en vandalisme is dat graffitikunst bedoeld is om te inspireren en te verfraaien, terwijl vandalisme bedoeld is om te vernietigen en schade te veroorzaken.

Slide 9 - Tekstslide

Leg het verschil uit tussen graffitikunst en vandalisme en vraag de leerlingen om voorbeelden te geven.
Argumenten voor graffitikunst
Sommige mensen vinden dat graffitikunst een legitieme vorm van zelfexpressie is en dat het de omgeving mooier maakt.

Slide 10 - Tekstslide

Leg enkele argumenten voor graffitikunst uit en vraag de leerlingen om hun eigen mening te geven.
Argumenten tegen graffitikunst
Andere mensen vinden dat graffitikunst de regels overtreedt en dat het de eigenaren van gebouwen schaadt.

Slide 11 - Tekstslide

Leg enkele argumenten tegen graffitikunst uit en vraag de leerlingen om hun eigen mening te geven.
Jouw mening
Wat is jouw mening over graffitikunst? Vind jij het kunst of vandalisme?

Slide 12 - Tekstslide

Vraag de leerlingen om hun eigen mening te geven en moedig hen aan om hun antwoorden te onderbouwen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.