De Wet van Vraag en Aanbod

De Wet van Vraag en Aanbod
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Wet van Vraag en Aanbod

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je een vraag- en aanbodcurve tekenen en volledig labelen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over micro-economie en de wet van vraag en aanbod?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is micro-economie?
Micro-economie bestudeert het gedrag van individuen en bedrijven in de economie.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Wet van Vraag en Aanbod
De wet van vraag en aanbod stelt dat de prijs van een goed of dienst wordt bepaald door de interactie tussen de vraag en het aanbod ervan.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Als ik 18 jaar ben moet ik mezelf sowieso gaan verzekeren.....
Ja
Nee
Misschien?

Slide 7 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Vraagcurve
De vraagcurve laat zien hoeveel eenheid van een goed of dienst consumenten bereid zijn te kopen bij verschillende prijsniveaus.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aanbodcurve
De aanbodcurve laat zien hoeveel eenheid van een goed of dienst producenten bereid zijn te verkopen bij verschillende prijsniveaus.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evenwichtsprijs en -hoeveelheid
Het punt waar de vraagcurve en de aanbodcurve elkaar snijden, wordt het evenwichtspunt genoemd. Hier wordt de prijs en hoeveelheid bepaald.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschuiving van de vraagcurve
Factoren zoals inkomensveranderingen, prijs van substituten/complementen en smaakvoorkeuren kunnen de vraagcurve verschuiven.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschuiving van de aanbodcurve
Factoren zoals kosten van productiefactoren, technologische vooruitgang en overheidsregulering kunnen de aanbodcurve verschuiven.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.