5VWO Online les 4 par. 1.1 en 1.2 Risico en informatie

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Zorgverzekering

Verplichte solidariteit: deelname verplicht  (zorg)

Eigen risico (voor iedereen hetzelfde), helpt niet tegen averechtse selectie hier. Andere reden.
  • eigenrisico is drempel op zorgvraag
  • eigenrisico zorgt voor een lagere premie

Slide 5 - Tekstslide

Verplichte-solidariteit is er dankzij ....
A
de verzekeringsnemer
B
de verzekeringsmaatschappij
C
de overheid
D
de banken

Slide 6 - Quizvraag

Voor welke verzekering(en) is een acceptatieplicht vanuit de verzekeraar verplicht?
A
Voor iedere levensverzekering en de zorgverzekering
B
Alleen voor de basiszorgverzekering
C
Alleen voor de basis- en aanvullende zorgverzekering
D
Een verzekeraar is in geen enkel geval verplicht een verzekernemer te accepteren.

Slide 7 - Quizvraag

Par. 1.2
  • asymmetrische informatie
  • averechtse selectie               
  • moreel wangedrag                 

Slide 8 - Tekstslide

1

Slide 9 - Video

00:52
Waarvan is in deze reclame sprake?

Slide 10 - Open vraag

Averechtse selectie & verplichte solidariteit

Als verzekeringen niet verplicht zijn, zullen alleen mensen met een hoog risico zich verzekeren, met als gevolg hoge premies (averechtse selectie).


Dit kan (bij onvrijwillig risico) als onrechtvaardig worden ervaren.

Slide 11 - Tekstslide

Het probleem van averechtse selectie kan worden tegengegaan door ....
A
een verplicht eigen risico
B
verplichte solidariteit
C
een vrijwillig eigen risico
D
een uniforme premie

Slide 12 - Quizvraag

Moreel wangedrag kan een verzekeraar voorkomen door:
A
Risicospreiding
B
Acceptatieplicht
C
Eigen risico
D
Premiedifferentiatie

Slide 13 - Quizvraag

Welke van de vier is NIET een oplossing voor moreel wangedrag?
timer
0:20
A
Bonus malus
B
Vrijwillig eigen risico
C
Maximale vergoeding
D
verplicht verzekeren

Slide 14 - Quizvraag

Wat is het probleem van asymmetrische informatie?
A
De verzekeraar weet niet wat jij doet
B
De verzekerde weet niet wat hij echt zal krijgen
C
Niemand weet wat jou gaat overkomen
D
De verzekeraar weet meer van de situatie dan de verzekerde

Slide 15 - Quizvraag

De verkoper van een auto weet of deze goed functioneert, de koper weet dit niet. Dit is een vorm van:
A
Asymmetrische informatie
B
risico-aversie
C
Averechtse selectie
D
Averechtse informatie

Slide 16 - Quizvraag

Problemen verzekeraars
  • Informatie asymmetrie, jij weet als verzekeraar niet hoe iemand met zijn/haar spullen omgaat hierdoor onstaat: 
  • Averechtse selectie (alleen mensen met 'slechte' risico's verzekeren zich)
  • Moral hazard (moreel wangedrag) (Met opzet roekeloos gedragen)
  • Door informatie asymmetrie worden premies hoger! 

Slide 17 - Tekstslide

Eigen risico is een oplossing voor:
- moreel wangedrag: Er is weer een financiele prikkel om je 'goed' te gedragen. Bij schade is een deel van de kosten voor jezelf.
- averechtse selectie: door het eigen risico minder kosten voor de verzekersingsmaatschappij. Daardoor kan de premie laag blijven, hierdoor zullen 'goede risico's' minder snel van verzekering afzien

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide