Les 2

Les 3
Doel:  leren hoe je ideeën kunnen beoordelen en ontwikkelen.

- Bespreken van criteria voor het selecteren van het beste idee.
- conceptontwikkeling en hoe je een idee verder uitwerkt.
- werken aan het uitwerken 

Huiswerk: Breng eventuele aanpassingen aan in je concept.

1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Beeldende vormingHigher Education (degree)

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Les 3
Doel:  leren hoe je ideeën kunnen beoordelen en ontwikkelen.

- Bespreken van criteria voor het selecteren van het beste idee.
- conceptontwikkeling en hoe je een idee verder uitwerkt.
- werken aan het uitwerken 

Huiswerk: Breng eventuele aanpassingen aan in je concept.

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van deze lessen kan je:
- Creatief denken om innovatieve ideeën te genereren die relevant zijn voor de groene sector.
- Problemen identificeren en oplossingen bedenken die bijdragen aan een duurzamere wereld binnen de groene sector.
- Een geselecteerd idee in detail beschrijven, inclusief de functies, voordelen en duurzame aspecten van jouw innovatieve product of systeem.
- Basisvaardigheden in prototyping verwerven en jouw ideeën omzetten in fysieke of digitale prototypes die tastbaar laten zien hoe jouw concepten werken.
- Feedback verzamelen van experts in de groene sector en deze feedback gebruiken om jouw prototypes te verbeteren.
- Jouw innovatieve product of systeem helder en overtuigend aan anderen presenteren, met inbegrip van de relevantie ervan voor de groene sector.
- Reflecteren op jouw ervaringen en begrijpen hoe innovatie en prototyping bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen en het bevorderen van duurzaamheid.

Slide 2 - Tekstslide

Zo gaan we het aanpakken
Les 1: Introductie tot Innovation en Prototyping
Les 2: Creatief denken en Brainstormen

Les 3: Ideeën Selectie en Conceptontwikkeling
Les 4: Prototyping Basics

Les 5: Prototyping in de Praktijk
Les 6: Prototype Testen en Verbeteren
Les 7: Prototype Verbeteren
Les 8: Presenteren en Reflecteren

Les 9: Afronding en evaluatie van de lessenserie.

Veel succes!

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht: Ontwerp en Prototyp een 
Innovatief Product voor de groene sector

Doel: In deze opdracht krijg je de kans om je creatieve en probleemoplossende vaardigheden te gebruiken om een innovatief product of systeem te bedenken, ontwerpen en prototypen dat relevant is voor de groene sector, zoals tuinbouw, landbouw, milieu, of duurzaamheid.

Stappen en Taken:
Ideeën Genereren: Denk na over de uitdagingen of kansen in de groene sector. Wat zou kunnen helpen bij efficiënter tuinieren, milieubescherming, duurzame landbouw, of het verminderen van afval? Brainstorm ideeën en schrijf ze op.

Concept Ontwikkeling: Kies het beste idee uit je lijst dat gerelateerd is aan de groene sector. Beschrijf in detail wat je idee is, hoe het werkt, en waarom het nuttig is voor de groene sector. Leg uit hoe het kan bijdragen aan een duurzamere wereld.

Prototyping: Nu is het tijd om je idee in een prototype om te zetten. Afhankelijk van je idee en de beschikbare materialen, kun je een fysiek prototype maken met karton, klei, gerecyclede materialen, of andere geschikte middelen. Als je idee digitaal is, gebruik dan computerprogramma's of tekensoftware om een digitaal prototype te maken.

Slide 4 - Tekstslide

Testen en Verbeteren: Laat je prototype zien aan mensen in de groene sector, zoals tuiniers, boeren, of milieubeschermers. Vraag om hun feedback. Wat waarderen ze aan je ontwerp? Hoe kan het nog beter worden? Gebruik deze feedback om je prototype te verbeteren.

Presenteren: Bereid een korte presentatie voor waarin je je innovatieve product of systeem voor de groene sector aan de klas presenteert. Leg uit wat het is, hoe het werkt, en waarom het innovatief is voor de groene sector. Laat ons ook weten wat je hebt geleerd tijdens het proces.

Reflectie: Denk na over wat je hebt geleerd over innovatie en prototyping in de context van de groene sector. Hoe denk je dat jouw prototype kan bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen, duurzaamheid bevorderen, of de groene sector verbeteren?

Beoordeling: Je wordt beoordeeld op basis van je creativiteit, de kwaliteit van je prototype, je presentatievaardigheden en de diepgang van je reflectie. We kijken uit naar je innovatieve ideeën!
Veel succes en geniet van het proces van innoveren en prototypen!

Slide 5 - Tekstslide

Aan welke criteria moet
jouw idee voldoen?

Slide 6 - Open vraag

Wat is jouw idee....?

Slide 7 - Woordweb

Voldoet jouw idee aan de criteria?
Zo niet? Wat moet je aanpassen...?
Bespreek dit met je buur!
timer
1:00

Slide 8 - Open vraag

Wat heb je vorige les bedacht en gemaakt? Upload het hier!

Slide 9 - Open vraag

Aan de slag!
timer
30:00
Feedbackronde!!

Slide 10 - Tekstslide