cross

Start H. 4: Introductie!

Hallo Klas 1
Neem voor je blz. 66 en 67 van Tekstboek en
Werkboek blz. 72!
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenismavoLeerjaar 1

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hallo Klas 1
Neem voor je blz. 66 en 67 van Tekstboek en
Werkboek blz. 72!

Slide 1 - Tekstslide

Zelfstandig


werken!

Slide 2 - Tekstslide

We verlaten
Het tijdvak van 

¨Grieken en Romeinen¨
3000 v.c - 500 n.c.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Wat is er veranderd!

De groei van het Romeinse Rijk waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 

Slide 5 - Tekstslide

We gaan naar
Het tijdvak van Monniken en ridders

500-1000

Slide 6 - Tekstslide

Hoofdstuk 4: Monniken en ridders.

Slide 7 - Tekstslide

Welke doelen proberen we te bereiken

  • Hoe kwam het Romeinse Rijk ten einde?

  • Wie was Karel de Grote en wat is zijn betekenis   geweest?                               

Slide 8 - Tekstslide

Luister nu... 
Naar de digitale instructie
via je gedeelde les in Lessonup. 


Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Neem
Nog een keer aandachtig de theorie (slides) door!

Slide 11 - Tekstslide

Een nieuwe periode!
Van de

OUDHEID

naar de

MIDDELEEUWEN!

Slide 12 - Tekstslide

Vroege middeleeuwen!

Slide 13 - Tekstslide

Het Romeinse rijk kwam ten einde!

Slide 14 - Tekstslide

Oorzaken verval
  • Volksverhuizingen bedreigen de grenzen

  • Romeinse leger was zwak

  • Slecht bestuur en steeds verschillende keizers

  • Plunderingen

Slide 15 - Tekstslide

Volksverhuizingen!

Slide 16 - Tekstslide

Aan het einde 
van de 8e eeuw veroverde Karel de grote een groot rijk!

Slide 17 - Tekstslide

Het Rijk van Karel de Grote!

Slide 18 - Tekstslide

Kaart van het Rijk!

Slide 19 - Tekstslide

Lees..

Het intro-verhaal
  op blz. 67 van tekstboek!
timer
1:00

Slide 20 - Tekstslide

Blz. 67!

Slide 21 - Tekstslide

Kijk en luister
Nu aandachtig naar het verhaal van Karel de Grote!


Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Maak

Nu netjes de vragen 1 tot en met 5 op blz. 72 werkboek!

Slide 24 - Tekstslide

Nu ook...
De vragen netjes nakijken en verbeteren.

Slide 25 - Tekstslide

Vraag 1 tot en met 3!

Slide 26 - Tekstslide

Vraag 4 en 5!

Slide 27 - Tekstslide

Maak nu
zelfstandig de 
volgende 
vragen!

Slide 28 - Tekstslide

1. Karel de Grote woonde in Duitsland.
2. Hij hoorde bij de Franken.
A
Beide zijn goed
B
Beide zijn fout
C
1 is goed en 2 en fout
D
1 is fout en 2 is goed

Slide 29 - Quizvraag

1. Karel werd in 900 koning
2. Karel werd ook tot keizer gekroond.
A
Beide zijn goed
B
Beide zijn fout
C
1 is goed en 2 en fout
D
1 is fout en 2 is goed

Slide 30 - Quizvraag

Karel de Grote leefde in de tijd van
A
0 - 500 n. C
B
600 - 700 n.C
C
500 - 600 n. C
D
700 - 800 n.C

Slide 31 - Quizvraag

Karel de Grote gebruikte zijn leger om
A
oorlogen te winnen
B
zijn post rond te brengen
C
bewapende mannen op te tillen
D
om op zijn kinderen te passen

Slide 32 - Quizvraag

Voor zijn ridders was Karel de Grote de leenheer.
A
Goed
B
Fout

Slide 33 - Quizvraag

Graven en hertogen zijn voor Karel de Grote leenmannen
A
Goed
B
Fout

Slide 34 - Quizvraag

In 700 kroonde paus Karel de Grote tot keizer.
A
Goed
B
Fout

Slide 35 - Quizvraag

De leenheer beloofde de leenman met raad en daad bij te staan.
A
Goed
B
Fout

Slide 36 - Quizvraag

1. Het leenstelsel zorgde voor onrust in het land.
2. In 814 stierf Karel de Grote.
A
Beide zijn goed
B
Beide zijn fout
C
1 is goed en 2 en fout
D
1 is fout en 2 is goed

Slide 37 - Quizvraag

Een leenman splitste vaak zijn land weer in kleinere stukken land in leen aan lagere edelen.
A
Goed
B
Fout

Slide 38 - Quizvraag

1.Na 814 vergaten de leenmannen hun eed van trouw.
2. Leenmannen gingen met elkaar vechten.
A
Beide zijn goed
B
Beide zijn fout
C
1 is goed en 2 en fout
D
1 is fout en 2 is goed

Slide 39 - Quizvraag

Vikingen zorgde na 814 voor rust in het rijk van Karel de Grote
A
Goed
B
Fout

Slide 40 - Quizvraag

Geef twee redenen waarom het Romeinse Rijk is gevallen?

Slide 41 - Open vraag

Vertel in vijf zinnen in je eigen woorden wie Karel de Grote was?

Slide 42 - Open vraag

Welke leerdoelen heb je bereikt!

  • Hoe kwam het Romeinse Rijk ten einde?  ✔

  • Wie was Karel de Grote en wat is zijn betekenis       geweest?   ✔                            

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Tekstslide