Psychogeriatrie les 2 dementie en benaderingswijze

Dementie en benaderingswijzen les 2
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Dementie en benaderingswijzen les 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesopzet
 • Benaderingswijzen bij dementie 
 • In subgroepen opdracht benaderingswijzen uitwerken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
 • Je kunt de verschillende fasen van dementie benoemen
 • Je kunt benoemen welke benaderingswijze je kunt toepassen bij de verschillende fases van dementie.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou jij iemand met dementie benaderen?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Fasen van dementie
Fase 1: Bedreigde ik (begeleidingsniveau)
Fase 2: Verdwaalde ik (verzorgingsniveau)
Fase 3: Verborgen ik (verzorgings/verpleegniveau)
Fase 4: Verzonken ik (verpleegniveau)

Slide 5 - Tekstslide

Naomi Fell, grondlegsters van belevingsgerichte benadering.
Bedreigde ik
 • Lichte verwarring. De zorgvrager realiseert zich dat hij wat verward is.  Kan hierdoor somber zijn, zaken verbloemen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verdwaalde ik
 • Verwardheid in tijd en lichte geheugenstoornis
 • Kan per dag verschillen hierdoor ook communicatie problemen
 • Praat veel over vroeger
 • Adl zelfsandigheid neemt af

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verborgen ik
 • Opvallende geheugenstoornissen zowel bij inprenting als het korte termijn geheugen
 • Desoriëntatie, decorumverlies en persoonlijkheidsveranderingen
 • Leeft vaker in het verleden dan in het heden
 • Heeft nauwelijks betrokkenheid bij  de omgeving
 • Afasie, agnosie en apraxie

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verzonken ik
 • Is geheel onbereikbaar. Herkent zijn eigen familie niet meer
 • Kan niet meer communiceren via taal
 • Reageren lichaam gebonden reageert alleen nog op de prikkels van de zintuigen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Benaderingswijzen 

Slide 10 - Tekstslide

Ieder persoon--> een  ander benadering
Benaderen bij dementie?
 • Wijze waarop je een persoon met dementie benaderd is anders dan bij mensen zonder dementie.  
 • Zorg voor veiligheid en neem een persoon serieus 
 • Denk aan houding en taalgebruik
 • Sluit aan bij de belevingswereld
 • Zorg voor rustmomenten 

Slide 11 - Tekstslide

Een groot deel van de communicatie met iemand met dementie bestaat uit lichaamstaal of non-verbale communicatie. Je naaste begrijpt je beter als je je woorden ondersteunt met gebaren. 

Wat je beter kunt laten:
corrigeren of tegenspreken; dat confronteert haar met de dingen die ze niet meer weet of kan en geeft haar het gevoel te falen; 
Met een harde stem of heel snel praten. Fluisteren is ook niet fijn, dat maakt haar achterdochtig;
Je naaste testen door vragen te stellen of door haar bijvoorbeeld de namen van de kinderen en de kleinkinderen op te laten noemen;
Je vrolijker voordoen dan je bent. Jouw humeur heeft invloed op je naaste, maar ze zal het niet begrijpen wanneer je vrolijk doet, maar het niet bent. Gebruik je humeur ook als graadmeter om stil te staan bij hoe je het zelf maakt. Trek op tijd aan de bel als je voelt dat je je groot probeert te houden;
Overvragen. Probeer te achterhalen wat je nog wel en wat je niet meer van je naaste mag verwachten.
Per fase een benaderingswijze
Je kan stellen dat er bij elke fase van dementie een benaderingswijze past:
 • Realiteitsoriëntatie training (R.O.T) 
 •  Validation
 •  Reminiscentie
 •  Warme zorg

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is ROT?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Validation?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is reminiscentie?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is warme zorg?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke vorm van dementie past bij welke benaderingswijze?
ROT
Validation
Reminiscentie
Warme zorg
Bedreigde ik
Verdwaalde ik
Verborgen ik
Verzonken ik

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies