Themales PG: Benaderingswijzen bij dementie

Dementie
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
zorggerelateerde vakken BeroepsopleidingMBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Dementie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Benaderingswijzen dementie

Slide 3 - Woordweb

ROT
Warme zorg
Validation
Reminiscentie
Belevingsgerichte zorg
zintuigactivering
PDL


Benaderingswijzen 

Slide 4 - Tekstslide

Ieder persoon--> een  ander benadering
Wat zijn benaderingswijze?

Verschillende wijze van begeleiden  die je inzet bij het begeleiden van een specifieke zorgvrager.

We doen nooit zomaar wat. Waarom kiezen we voor welke benaderingswijze?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Benaderen bij dementie?
 • Wijze waarop je een persoon met dementie benaderd is anders dan bij mensen zonder dementie.  
 • Zorg voor veiligheid en neem een persoon serieus 
 • Denk aan houding en taalgebruik
 • Sluit aan bij de belevingswereld
 • Zorg voor rustmomenten 

Slide 6 - Tekstslide

Een groot deel van de communicatie met iemand met dementie bestaat uit lichaamstaal of non-verbale communicatie. Je naaste begrijpt je beter als je je woorden ondersteunt met gebaren. 

Wat je beter kunt laten:
corrigeren of tegenspreken; dat confronteert haar met de dingen die ze niet meer weet of kan en geeft haar het gevoel te falen; 
Met een harde stem of heel snel praten. Fluisteren is ook niet fijn, dat maakt haar achterdochtig;
Je naaste testen door vragen te stellen of door haar bijvoorbeeld de namen van de kinderen en de kleinkinderen op te laten noemen;
Je vrolijker voordoen dan je bent. Jouw humeur heeft invloed op je naaste, maar ze zal het niet begrijpen wanneer je vrolijk doet, maar het niet bent. Gebruik je humeur ook als graadmeter om stil te staan bij hoe je het zelf maakt. Trek op tijd aan de bel als je voelt dat je je groot probeert te houden;
Overvragen. Probeer te achterhalen wat je nog wel en wat je niet meer van je naaste mag verwachten.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fasen van dementie
Fase 1: Bedreigde ik (begeleidingsniveau)
Fase 2: Verdwaalde ik (verzorgingsniveau)
Fase 3: Verborgen ik (verzorgings/verpleegniveau)
Fase 4: Verzonken ik (verpleegniveau)

Slide 9 - Tekstslide

Naomi Fell, grondlegsters van belevingsgerichte benadering.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Doel: Uitgaan gaan van mogelijkheden

Doelgroep:  Alle stadia

Toepassing: 
Pannenkoeken bakken
Beslag maken
Iets uitdelen
Gezicht wassen


Slide 12 - Tekstslide

Doel: De beleving staat centraal. Een sfeer scheppen waarin gedesoriënteerde oudere mensen zich veilig voelen. Je sluit aan bij wat iemand zou willen.

Doelgroep: Elke vorm van dementie

Toepassing: Meegaan in de wereld van de dementerende. Eigen spulletjes, foto;s , stoel, zachte muziek, loopcircuit.Bedreigde ik
 • Lichte verwarring. De zorgvrager realiseert zich dat hij wat verward is.  Kan hierdoor somber zijn, zaken verbloemen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedreigde IK

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Doel: Dementieproces vertragen
Oriënteren op het hier en nu.

Doelgroep: stadium 1

Toepassing:
Geheugenspelletjes
Wegwijzers
Leesbare klokken
ROT borden met daarop dag, datum
Spiegels
Foto's


Verdwaalde ik
 • Verwardheid in tijd en lichte geheugenstoornis
 • Kan per dag verschillen hierdoor ook communicatie problemen
 • Praat veel over vroeger
 • Adl zelfsandigheid neemt af

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verdwaalde IK

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Doel: Iemand in zijn eigen werkelijkheid laten om onrust of agressie te voorkomen 

Doelgroep: vanaf stadia 2

Toepassing: 
Niet eromheen praten, niet ontkennen, maar echt luisteren.

Slide 20 - Tekstslide

Doel: Bevestigen wat iemand nog wel weet . Op een bepaald moment toepassen.

Doelgroep: stadia 2 en 3

Toepassing: 
Thema's organiseren
Puzzels
Liedjes
Foto's
Oude jeugdboeken


Verborgen ik
 • Opvallende geheugenstoornissen zowel bij inprenting als het korte termijn geheugen
 • Desoriëntatie, decorumverlies en persoonlijkheidsveranderingen
 • Leeft vaker in het verleden dan in het heden
 • Heeft nauwelijks betrokkenheid bij  de omgeving
 • Afasie, agnosie en apraxie

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PDL zorg ( Passiviteiten van het Dagelijks Leven)
 • Doel optimale begeleiding, verzorging of verpleging van 'passieve' patiënten
 • Fase de 'verborgen' en 'verzonken ik'.
 • Zeven aandachtsgebieden: liggen, zitten, hygiëne/wassen, aankleden, verschonen, verplaatsen, voeding
 • PDL score lijst, Zorgzwaarte 
 • Aan sluiten bij de belevingswereld en interesse van de cliënt. Contact maken.

Slide 22 - Tekstslide

PDL is voor jong en oud wordt toegepast bij ernstige, chronisch verpleegbehoeftige patiënten waarbij ADL training en zelfstandige verplaatsing niet mogelijk is. een vast onderdeel van moderne dementiezorg. PDL wordt toegepast in verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten, in de thuiszorg en in de palliatieve zorg.

PDL tips voor het leggen van contact met de cliënt:
Maak oogcontact
Spreek en werk op ooghoogte van de cliënt
Begeleidt met je stem, maar geef geen instructie
Zorg voor een vertrouwde rustgevende omgeving
Vermijd snelle bewegingen en extreme verplaatsingen
Beperk de fysieke handelingen tot een minimum
Raak de cliënt warm en vol positieve intentie aan
Verzonken ik
 • Is geheel onbereikbaar. Herkent zijn eigen familie niet meer
 • Kan niet meer communiceren via taal
 • Reageren lichaam gebonden reageert alleen nog op de prikkels van de zintuigen

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verzonken IK

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Doel: Contact leggen en een veilig leefklimaat creëren.

Doelgroep: diep dementerende stadia 4 of gehandicapten met een laag niveau.

Toepassing:
Licht: ogen
Geluid:oor
Stofjes: voelen
Geuren: bad
Proeven

Slide 27 - Tekstslide

Doel:
Voorkomen van decubitus en contacturen. Ontspanning teweeg brengen. Kan goed samengaan met snoezelen.

Doelgroep:
Ernstige chronisch verpleegbehoeftige patiënten bij wie adl-training en geen zelfstandige verplaatsing meer mogelijk is. 
Denk aan loopstoornissen, dementie stadium 4

Toepassing:
Hulpmiddelen aangepast bad, bed
Wisselligging
Tillift
ROT betekent
A
Realiteits oriëntatie benadering
B
Reactie oriëntatie benadering
C
Reactie oriëntatie therapie
D
Realiteits oriëntatie therapie

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het doel van Validation is
A
Het dementie proces te vertragen
B
Bevestigen wat iemand nog wel weet
C
Iemand in zijn eigen werkelijkheid laten
D
Contact te leggen om een veilig leefklimaat te creëren

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een mand met oude spullen is een toepassing die hoort bij
A
Reminiscentie en ROT
B
Warme zorg en ROT
C
Reminiscentie en warme zorg
D
Warme zorg, ROT en Reminiscentie

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kun je een een dementerende zorgvrager ondersteunen bij oriëntatie in tijd?
A
Het goede voorbeeld geven
B
Met bijvoorbeeld een Versiering op de afdeling om duidelijk te maken welke tijd het is
C
Vaak herhalen waar hij is en wat je gaat doen
D
Hem een groot digitaal horloge geven

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij warme zorg is het van belang dat een vertrouwde omgeving en begeleiding aangeboden wordt
A
Juist
B
Onjuist

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

VRAGEN??

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies