Thema1-les 1 Vrijheid ( twee lesweken)

Burgerschap
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijPraktijkonderwijsLeerjaar 2

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Burgerschap

Slide 1 - Tekstslide

Waar gaat het vak burgerschap over?

Slide 2 - Woordweb

Burgerschap
Burgers 
Maatschappij 
Nederland

Slide 3 - Tekstslide

Wat verwacht jij van de lessen?

Slide 4 - Woordweb

Burgerschap
1.  Kiezen
2. Samenleven
3. Veiligheid 
7. Media
8. Gezondheid 

Overige hoofdstukken in klas 3 

Slide 5 - Tekstslide

Burgerschap
Begrippen leren uit het boek
1/2 opdrachten maken per les
Praktische opdrachten maken
Samenwerkingsopdrachten 

Toets op papier / 
Praktische toets.

Slide 6 - Tekstslide

Vrijheid 
thema 1 kiezen

Slide 7 - Tekstslide

Les planning
 1. Lesdoel / leerdoel bespreken
 2. Startopdracht
 3. Begrip vrijheid
 4. Filmpje vrijheid
 5. Lesdoel / leerdoel nabespreken

Slide 8 - Tekstslide

Lesdoel / leerdoel
Lesdoel: je laat zien dat je kunt luisteren wanneer een andere leerling aan het woord is. 

Leerdoel: 
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat het begrip vrijheid betekend. 
Je kunt een voorbeeld geven wat vrijheid voor jou betekend. 

Slide 9 - Tekstslide

Startopdracht    
Blz. 11 
Kijk naar de afbeelding. 
Deze mensen maken allemaal een keuze. 
Herken jij keuzes die mensen maken? 
Schrijf 5 voorbeelden op in je boek. 
Werk zelfstandig. 


Slide 10 - Tekstslide

Wat betekent vrijheid voor jou?

Slide 11 - Woordweb

Begrip Vrijheid               Blz. 12
Vrijheid betekent dat jij je eigen keuzes mag maken. 
 • Zelf kiezen wie je vrienden zijn.
 • Zelf bepalen waar jij je geld aan uitgeeft.
 • Zelf bepalen hoe jij er uit ziet.

Kun je nog een voorbeeld bedenken waarin jij zelf een keuze hebt. 


Slide 12 - Tekstslide

Opdracht 1                      Blz. 13
Schrijf zelfstandig vier woorden op die met vrijheid te maken hebben. 
Bespreek de woorden in je groep. 
Maak een woordweb met de groep. 
Bespreek het woordweb in de klas. 

Slide 13 - Tekstslide

Welke dingen kun je niet
zelf kiezen?

Slide 14 - Woordweb

Vrijheid betekent dat ik kan doen wat ik wil.
A
Ja
B
Nee

Slide 15 - Quizvraag

Iedere tiener heeft in Nederland even veel vrijheid.
A
Ja
B
Nee

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Video

Vragen bij de film
1. Hoe oud is het meisje in de film?

2. Waarom zou zij zoveel moeten meehelpen in het huishouden? 

3. Helpen jullie thuis ook mee in het huishouden? Of heb je de vrijheid om dat zelf te bepalen? Leg uit.

4. Heeft zij de vrijheid om haar eigen keuzes te maken?  Leg je antwoord uit.

Slide 18 - Tekstslide

Terugblik op de les 
Lukte het goed in de les om naar elkaar te luisteren? 
Waarom is dit bij les burgerschap belangrijk? 

Wat betekent het begrip vrijheid? 
Beantwoord de meerkeuze vragen.


Slide 19 - Tekstslide

Hoe vond je de eerste les burgerschap?
A
Heel erg leuk
B
Een beetje leuk
C
Heel saai
D
Echt heel stom

Slide 20 - Quizvraag

Tot volgende week!
Onderwerp van volgende week.. vrijheid van meningsuiting.

Slide 21 - Tekstslide

Vrijheid van meningsuiting 
thema 1 kiezen

Slide 22 - Tekstslide

Les planning
 1. Terugblik vorige les
 2. Lesdoel / leerdoel bespreken
 3. Begrippen mening / feit 
 4. Begrip vrijheid van meningsuiting 
 5. Begrip kwetsen 
 6. Lesdoel / leerdoel nabespreken

Slide 23 - Tekstslide

Wanneer had jij afgelopen week een gevoel van vrijheid?

Slide 24 - Open vraag

Lesdoel / leerdoel
Lesdoel: je laat zien dat je kunt luisteren wanneer een andere leerling aan het woord is. 

Leerdoel: 
Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen mening en feit.
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat vrijheid van meningsuiting betekend. 
 

Slide 25 - Tekstslide

Feit
Het is waarheid, je kunt het controleren.


De juf is 33.
De school is verbouwd.


Mening
Hoe je ergens over denkt, je kan het niet controleren. 

Ik vind haar oud.
De aula is erg mooi. 

Slide 26 - Tekstslide

Vrijheid van meningsuiting

Blz. 14 
De vrijheid die wij hebben om onze mening te mogen geven. 

Slide 27 - Tekstslide

Vrijheid van meningsuiting

Slide 28 - Tekstslide

Opdracht 2            
Blz. 15 
Lees de meningen 
Maak de vragen
Denk goed na over opdracht e. 
Leg je antwoord uit. 

Werk zelfstandig / 5 min

Slide 29 - Tekstslide

Opdracht 3
Werk in tweetallen
Fluister met elkaar
Luister goed naar de mening van een ander. 
Lees de uitspraken en kruis aan of je dit WEL / NIET  kan zeggen

Kies een uitspraak uit waar jullie een mening over hebben en deel dit in de klas. Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Grondwet art. 1 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Slide 32 - Tekstslide

Grondwet art. 7 
Vrijheid van meningsuiting of vrijheid van expressie is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat.

Slide 33 - Tekstslide

Samenwerk opdracht
Werk in een groep
Lees de zin. 
Lees nog een keer de grondwet artikelen. 

Mag je deze zin uitspreken in Nederland? 
Ja of nee. Leg jullie antwoord uit en schrijf op. 

Slide 34 - TekstslideArtikel 1.

Je mag niet discrimineren. 


Artikel 7.

Je bent vrij om je mening te geven. 
Buitenlanders zijn niet te vertrouwen 

Slide 35 - Tekstslide

Terug blik op de les 
Lesdoel:
Wie kan er goed luisteren in deze klas. Wie heeft er nog hulp nodig. Welke tips kunnen wij geven? 

Leerdoel: 
Wat is het verschil  tussen een mening en een feit?
Leg uit wat vrijheid van meningsuiting betekend. 
 

Slide 36 - Tekstslide

Tot volgende week!
Dan gaan we het hebben over rechten en plichten.

Slide 37 - Tekstslide