Week 1 SLB

Programma

 • Voorstellen Slb'er
 • Aanwezigheid en ziekmelden         
 • Regels
 • BSA
 • Diploma-eisen
 • Met wie zitten we hier?
 • Kennismakingsspel
 • Administratie
 •  Uitleg over de opleiding
 • inloggen ROC Mondriaan account
 • Licenties
 • Roc Mondriaan Email
 • Vragen

Vragen?


1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
SLBMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Programma

 • Voorstellen Slb'er
 • Aanwezigheid en ziekmelden         
 • Regels
 • BSA
 • Diploma-eisen
 • Met wie zitten we hier?
 • Kennismakingsspel
 • Administratie
 •  Uitleg over de opleiding
 • inloggen ROC Mondriaan account
 • Licenties
 • Roc Mondriaan Email
 • Vragen

Vragen?


Slide 1 - Tekstslide

Vakopleidingen: Installatietechniek

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

SLB'er
Miriam el Yahyaoui
E-mailadres:m.el.yahyaoui@rocmondriaan.nl
Werkdagen: Maandag,dinsdag en woensdag

Slide 4 - Tekstslide

Aanwezigheid / Ziekmelden
Verzuimbureau:088-6664401
Ziekmelden kan vanaf 07:30
Via mail: verzuim.mei@rocmondriaan.nl
Bij regelmatig verzuim volgt een gesprek met SLB-er

Slide 5 - Tekstslide

Regels

Op tijd komen
Geen telefoons in de lessen
Geen petten in de les

Slide 6 - Tekstslide

Administratie
Magister-telefoonnummers niet compleet

Slide 7 - Tekstslide

Bindend Studie Advies (BSA)
In het eerste jaar, krijg je een bindend studieadvies. 
Studieadvies A: In orde, ga zo door!
Studieadvies B: Zorgelijk
Studieadvies C: Onvoldoende

Je hoort dan of je de opleiding wel of niet mag vervolgen. Dit is een wettelijke verplichting in het mbo. 

Je hebt tussentijds studievoortgangsgesprekken.

Slide 8 - Tekstslide

Diploma-eisen
Om je diploma te behalen, moet je voldoen aan de volgende eisen

1. Je hebt voldoendes behaald (minimaal een 6 of een voldoende) voor alle examens die horen
bij de kerntaken van jouw opleiding;
2. Je voldoet aan de compensatieregeling van de keuzedelen(zie slaag-zakregeling in het
hoofdstuk examens;
3. Je voldoet aan de landelijke eisen die gesteld worden aan Nederlands, rekenen en Engels
(niveau 4) 
4. Je voldoet aan de inspanningsverplichting van Loopbaan en Burgerschap;
5. Je beroepspraktijkvorming (BPV) is met een voldoende beoordeeld.

Slide 9 - Tekstslide

Is het gelukt met:
Leermiddelen aanschaffen
Roc Mondriaan mail al geactiveerd?
Inloggen op portaal
Studentenpas

Slide 10 - Tekstslide

Met wie zitten we hier nu eigenlijk?

Slide 11 - Tekstslide

Wie is er ouder dan 18?

Slide 12 - Tekstslide

Wie heeft er een niv. 1 opleiding afgerond?

Slide 13 - Tekstslide

Wie heeft er een VMBO opleiding afgerond?

Slide 14 - Tekstslide

Wie heeft er een kind?

Slide 15 - Tekstslide

Wie is er langer dan 2 jaar niet naar school geweest?

Slide 16 - Tekstslide

Wie woont er in Den Haag?

Slide 17 - Tekstslide

Wie woont er zelfstandig?

Slide 18 - Tekstslide

#Namenspel


Een van de spelers begint het namenspel door zichzelf te introduceren, hij/zij noemt daarbij zijn/haar naam, in dit geval:

 "Ik ben Kees". De speler links van hem neemt de beurt over en zegt: "Ik ben Pieter en naast mij zit Kees". De speler links van hem gaat verder en zegt "Ik ben Mees en naast mij zitten Pieter en Kees".

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Tot volgende week!
Op tijd komen!!!

Slide 21 - Tekstslide